Stichting Reclame Code (RCC) herschrijft Reclamecode Social Media

De Reclamecode Social Media uit 2014 geeft regels en handvatten (zoals het gebruik van #spon en #adv) voor herkenbaarheid van reclame via alle social media, waaronder Facebook, Instagram en YouTube.

Praktijk
Eind vorig jaar is de evaluatie van deze reclamecode van start gegaan. Aan de hand van een vragenlijst die is gestuurd aan de achterban van onder andere DDMA, BVA en MMA is onderzocht in hoeverre de huidige code wordt toegepast en aansluit bij de praktijk.

Herkenbaar reclame
Aan de hand van de resultaten van dit vooronderzoek zal een nieuwe versie van de code worden geschreven, die in een speciale werkgroep van praktijkdeskundigen zal worden besproken. RCC: ‘De algemene hoofdregel die al sinds jaar en dag in de Nederlandse Reclame Code staat, namelijk dat reclame altijd duidelijk herkenbaar moet zijn, ongeacht welk platform wordt gebruikt, is daarbij leidend.’

Lees verder op Marketingonline