Advertising must address its negatives

Advertising has some work to do when it comes to encouraging trust and favourability among consumers – and, in turn, attracting new talent to the industry, research shows.

In Ipsos’s Veracity Index, advertising executives come bottom of a list of professions that survey respondents would generally trust to tell them the truth – below even the traditional bad guys: politicians, journalists and estate agents.

And at the Advertising Association’s LEAD conference last week, Karen Fraser, head of advertising think tank Credos, noted a long-term downward trend in favourability towards advertising.

Lees dit artikel op WARC

Ethiek in marketing; noodzaak of kans?

Hoe goed gaan marketing en consumentenwelzijn samen? Marketing creëert een vraag door in te spelen op behoeften en stimuleert zo sterk mogelijk het gewenste gedrag van de klant. Ligt gebruik en misbruik van consumentenwelzijn dan dichtbij elkaar? Of is dat slechts de perceptie van wantrouwende consumenten over de juistheid van commerciële communicatie?

Door: Jeanine Dijkhuis RM

Maakt het voor marketeers wel degelijk uit hóe het geld verdiend wordt? Wat is moreel of immoreel, het thema ethiek is nogal onderbelicht in de publicaties over ons vak. Imagoschade of het voorkomen daarvan, komt bij grote organisaties nog vaker op het bureau van de afdeling woordvoering dan bij de branding- en marketingstrategen onder ons. Principiële standpunten waarmee consumenten eerlijk worden voorgelicht zijn vooral afhankelijk van wetgeving en toezichthouders.

Terwijl Purpose sinds enige jaren geleden stevig is omarmd binnen marketingcommunicatie. De purpose gedreven organisatie zet de Why in als onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie. Hoe intrinsiek gedreven is dit en wie bepaalt eigenlijk de (on)ethische normen voor ons vakgebied? Ethiek gaat verder dan privacy regulering of het vermelden van keurmerken op verpakkingen.

Gaat ethiek binnen marketing over toegevoegde waarde of over het toevoegen van waarde voor merk en organisatie? Geplaatst in dit perspectief is zelfs het woord Waarde voor meerdere uitleg vatbaar.

RM Next
Ethiek is een toenemend belangrijk thema voor organisaties. Het werd hoog tijd om er tijdens RM Next aandacht aan te schenken. Vanuit het RM College nam Guy van Liemt het initiatief voor de sessie, waar ruim twintig Register Marketeers luisterden naar een betoog van achtereenvolgens Prof. Dr. Ir. Koert van Ittersum, Herman Toch en Ronald Voorn RM.

Koert van Ittersum sprak over beide zijden van de economische scheidslijn aan de hand van de  welvaartstheorie. De totale welvaart wordt beter wanneer ieder individu voor zichzelf het optimum in welzijn nastreeft. Maar als de organisatie het optimale nastreeft is een disbalans mogelijk en leveren sterke verbeteringen op bedrijfsniveau voor anderen ook wel eens minder welzijn voor de ander op. Zeker op globaal niveau.

Je zou denken dat de consument van zijn aankoop altijd beter wordt. Mits er voldoende keuzemogelijkheden en genoeg informatie zijn om een beslissing te nemen. In de praktijk blijkt echter dat mensen daartoe niet altijd de gelegenheid hebben, dat aanbod zelf helemaal niet kunnen filteren of dat hun emotionele behoefte sterker is dan ratio. Dus zou marketing zich hiermee bezig moeten houden, aldus Van Ittersum. Door de ongelijkheden in consumentenwelzijn te verkleinen en onjuiste veronderstellingen voor de consument weg te nemen zodat die weloverwogen beslissingen kan nemen.

Waarden en koopintentie
Ronald Voorn buigt zich al langere tijd over de waarde van waarden voor merken. Beter gesteld, de rol die menselijke waarden spelen bij de beslissingen die mensen nemen. Hij ging op zoek naar het succes van merken die zich profileren met zelf overstijgende waarden zoals vrede of het helpen van anderen. Als je weet welke waarden tweezijdig goede consequenties opleveren, kun je die als merkdoelen stellen. Want een waarde is waarom je iets doet. “Het zijn dus geen persoonlijkheidskenmerken of karaktertrekken, zoals avontuurlijk of innovatief, die we in wereld van persona’s nogal eens tegenkomen tegenwoordig”, zegt Voorn. Geen eigenschappen dus, maar iets dat je drijft. Natuur, veiligheid, zelfexpressie, jezelf overstijgende waarden, zoals aanwezig op de gevalideerde waardenschaal van Schwartz (2002).

Voorn ontdekte dat al meer dan de helft van alle consumenten aankoopkeuzes baseert op hun ‘beliefs’. Het past in deze tijd, al zijn er ook valkuilen. Zo blijken jongeren bijvoorbeeld de waarde natuurbehoud minder belangrijk te vinden. Toch wel tegenstrijdig, gelet op de toekomst. De tegenstelling tussen koopintentie en verlangen kent binnen de merkpersoonlijkheid dus dynamiek en is niet in beton gegoten. Kijk bijvoorbeeld naar de waarden van banken. Daar is nogal iets veranderd in de laatste jaren.

Producten en diensten
Bij durables, producten waar je lang mee doet, scoren de zelf overstijgende waarden beter dan bij verbruiksartikelen. Functionele componenten van het product of de dienst zijn en blijven altijd het belangrijkste, maar de directe relatie tussen het bewust inzetten van waarden zoals welzijn en succes is bewezen. Ook het element tijd doet iets. Des te langer de relatie duurt en in hoeverre de oplevering van de dienst zich in de toekomst afspeelt (pensioen, verzekeringen) des te groter het positieve effect van waarden op de koopintentie is. Op zelf overstijgende waarden sturende bedrijven zijn succesvoller dan hun collega’s die ethiek niet als essentieel element van de bedrijfsvoering zien. “Blijf de klant hierbij altijd als mens zien en niet als object; purpose is geen spelletje”, besloot Voorn.

What we care for
Herman Toch vertaalt waarde als: de regels die we gebruiken om te verkrijgen wat wij als organisatie wensen. Naast aandeelhouderswaarde kan waarde de regels ondersteunen voor de norm van hoe je iets doet: ‘What do we care for’. Zoals duidelijk maken dat je actief bijdraagt aan de maatschappij. Dat helpt bij de keuze vooraf en bij het tegengaan van cognitieve dissonantie.

Het verdienmodel gaat dus behalve over investeren in talent en geld ook over investeringen in ethiek. Samengevoegd tot: ‘Profitable responsibility’. Ook Toch ervaart, net als Voorn, dat de Return On Investment vergroot wordt door een duidelijke purpose. Lukt dit niet voor het volledige bedrijf, dan kunnen ethische afwegingen bij positionering op productniveau ook een strategie zijn.

Waarom dit zo positief werkt is nog niet bewezen, maar overheidsbeleid en maatschappelijke bedreigingen en polarisatie lijken van invloed. Onzekerheid over de arbeidsmarkt, de kosten van de zorg, pensioenen en terreur werken bedreigend en dat levert juist zorgzaamheid op. Herman Toch vindt dat nu de tijd rijp is voor verantwoorde waarden.

De omgevingsfactoren die ons steeds meer in de richting van ethiek duwen zijn: digitalisering, klimaat, de betekenis van je werk, het verbinden met artificiële intelligentie en de cultuur om hiermee te programmeren. Deze fundamentele veranderingen dwingen ons om na de denken tot welk systeem we ons wensen te transformeren; What do we wish for én What do we care for. Ethiek speelt zowel een rol bij wat de organisatie levert; de output, als bij de input. Productie waarbij people en planet een rol spelen kan goed worden benut in een onderscheidende propositie. Organisaties zien het belang van sociale impact in plaats van de Winner takes all mentaliteit. Een duidelijke keuze in de in- en externe positioneringsstrategie is nodig; kies óf winst óf ethiek als allerbelangrijkste boodschap.

Dankzij de uitstekende voorbereiding en begeleiding van Van Liemt waren de sessies prettig interactief en toonde de zaal zich erg betrokken. De paneldiscussie toonde aan dat geld verdienen weliswaar belangrijk is, maar als een hygiënefactor wordt gezien. Net zoiets als je aan de wet houden. Daarnaast zijn nalatenschap en maatschappelijke relevantie meer en meer gemeengoed aan het worden. Voorbeelden van succesverhalen die dit onderstrepen werden genoemd.

Merken en organisaties laten zien dat ze niet langer buiten de maatschappij staan maar er holistisch onderdeel van uitmaken. De transitieconsument laat zich niet meer in een hokje plaatsen en neemt duale houdingen en gedrag aan. Dat maakt het voor organisaties moeilijker en onvoorspelbaar om gewenste doelgroepen te bereiken met product denken. Principes en het nemen van sociale verantwoordelijkheid bieden dan een kans om outside in te transformeren tot een vertrouwd merk.

Omdat slechte voorbeelden meer in het oog springen dan de goede en het vertrouwen in marketing en reclame al kwetsbaar is, moeten marketeers waakzaam zijn bij de juistheid en geloofwaardigheid van de communicatie. Dat roept de vraag op of er voor ethiek binnen marketing een controlerende instantie zou moeten ontstaan. Het RM netwerk kan en wil niet als controlerende organisatie optreden. Wél leeft na deze dag het idee, om goed ethisch gedrag te belonen. Bijvoorbeeld als categorie bij de NIMA Awards. Of om een aparte commissie binnen het totale vakgebied op te richten.

Kortom, de onderwerpen ethiek en integriteit leven volop en zijn een niet te onderschatten aspect van de organisatiecultuur. Marketeers moeten het voortouw nemen om ethische afwegingen expliciet op de corporate agenda te krijgen. Het maakt een essentieel onderdeel uit van de gereedschapskist van de afdeling marketing. Want de macht ligt uiteindelijk bij de consument. Het is hoog tijd om het thema ethiek overtuigend te adresseren als kans.

 

 

 

Hoe ethisch is het toepassen van overtuigingstechnieken?

Regelmatig komt een bepaalde vraag terug in de opmerkingen bij blogs over overtuigingstechnieken: is het toepassen ervan wel ethisch? Bedrijven proberen ons online en offline op alle mogelijke manieren te overtuigen, soms op slinkse wijze. Wanneer is het netjes en wanneer gaat het richting manipuleren? En wat zijn de oorzaken en gevolgen van het onethisch toepassen van overtuigingstechnieken?

De grens tussen overtuigen en manipuleren

De grens tussen overtuigen en manipuleren is niet altijd eenvoudig aan te duiden. Normen, waarden en wetten zijn namelijk verschillend per cultuur, land, staat en zelfs per provincie. Online marketeers en andere experts pakken het overtuigen van de klant dan ook op verschillende manieren aan, maar er zijn overeenkomsten.

Cialdini maakt onderscheid tussen drie soorten overtuigers:

  1. Bungler
    De bungler verpest zijn eigen kansen. Hij heeft goede reviews, maar laat deze niet zien. Zo mist hij omzet en zijn klanten missen hierdoor goede service.
  2. Smugler

Lees dit artikel op 

 

Marketingfacts is een gezamenlijke onderneming van NIMA en BBP Media

Targeten op kinderen, moeten we dat wel willen?

Kinderen zijn vatbaar voor advertenties en reclame op social media en met deze informatie kunnen adverteerders de effectiviteit van hun marketing vergroten. Maar snappen kinderen dat en moeten we het targeten op kinderen überhaupt wel willen?

Ondanks dat veel social media officieel niet voor kinderen gemaakt zijn, zijn ze toch razend populair binnen deze doelgroep. De vraag is of targeting op basis van profielpagina’s een gunstig of ongunstig effect heeft op de merkresponses van kinderen. En wil je als adverteerder wel gebruik maken van targeting op kinderen?

Lees dit artikel op Marketingfacts

#NIMAMD Interview Teun van de Keuken: ‘Misschien hebben marketeers een masochistische inslag?’

‘Als mensen denken dat ik veel positiefs over hun werk te vertellen heb, dan vrees ik dat ik ze moet teleurstellen.’

Teun van de Keuken is één van de topsprekers op de aanstaande NIMA Marketing Day. ‘Het bal hoort te worden geopend door een held, nar of excentrieke professor. Teun is dat een beetje alle drie,’ vond Martin Huisman, voorzitter van NIMA naar aanleiding van zijn komst. Op 20 juni a.s. organiseert de beroepsvereniging voor professionals in marketing, communicatie en sales de NIMA Marketing Day. Enfant terrible in de marketing scène, Teun van de Keuken, opent deze dag die maar liefst 52 andere sprekers biedt.

Van de Keuken is de bedenker, oprichter en naamgever van Tony’s Chocolonely, journalist en programmamaker van onder meer De Keuringsdienst van Waarde, De Slag om Nederland en De Monitor. Bovendien is hij schrijver van boeken en Volkskrant-columnist, maar bovenal de meest kritische marketingwatcher van Nederland. Want wie wind zaait, zal Teun oogsten.

door: Luuk Ros SCP

Op de aankondiging dat je zou spreken op een dag die geheel in het teken staat van ‘een loopbaan en leven in marketing’ werd heel positief gereageerd in de beroepsorganisatie. Verbaast je dat?
Ja, dat verbaast mij zeer. Ik heb vaak veel kritiek op marketing. Dat is toch voornamelijk een ‘hollefrasenindustrie.’ Als mensen denken dat ik veel positiefs over hun werk te vertellen heb, dan vrees ik dat ik ze moet teleurstellen. Maar misschien hebben marketeers een masochistische inslag?

We kennen je van verschillende programma’s en publicaties waarin je je soms héél kritisch uitlaat over marketeers. Hebben marketeers een weeffout of ben jij vooral kritisch over rotte appels?
Uiteraard heb ik vooral verstand van marketing in de voedingsindustrie. Daar is het een manier om zo goedkoop mogelijke rommel met dure woorden en mooie verpakkingen zo duur mogelijk aan zoveel mogelijk mensen te verkopen. De scheidslijn tussen liegen en marketing is dan maar heel klein. Van de dingen mooier maken, niet uit esthetische overwegingen, maar om ze te vermarkten, te verkopen.  Ik ben er nog niet van overtuigd dat dit om weeffouten gaat, eerder dat we hier te maken hebben met een zieke industrie.

Waar komt die fascinatie voor misleiders onder de verleiders toch vandaan? Wat triggert jou zo?
Vaak is het verbazing, soms is het ergernis, meestal is het geamuseerdheid. Hoe kun je  goedkope en vieze saus met 0.1 % truffel, een paar procent champignons  en een hoop smaakmakers en vulmiddel met een gelikt filmpje, een kekke verpakking en woorden als ‘ambachtelijk’ en ’tradizionale’ verkopen alsof het om goede waar gaat? Ik houd van demythologiseren. De waarheid achter het verhaaltje. Dat is leuk omdat aan de mensen te laten zien. De kracht van reclame en marketing is zo sterk, dat mensen zich zonder het zelf door te hebben laten verleiden bepaalde beslissingen te nemen. Dat ontneemt ons dus iets van onze autonomie. Ik wil die autonomie weer aan mensen terug geven. Door ze te laten zien dat de keizer geen kleren aanheeft. Mijn streven is dat mensen op een gegeven moment niet meer naar die verhaaltjes luisteren, maar zelf proeven, oordelen en nadenken. Als ze dan nóg de kant-en-klare sausen van Knorr en Honig willen, dan is dat prima. Dan was het in ieder geval een weloverwogen keuze.

Neuromarketing, opslag van persoonsgegevens, kindermarketing; de wetgever loopt steeds net een stapje áchter nieuwe mogelijkheden voor marketeers aan. Reden waarom vanuit beroepsorganisaties wordt gehamerd op ethische codes en gedragsregels ‘voor de beroepsgroep’. Geloof jij daarin?
Zeker. Maar die codes moeten niet vrijblijvend door vakbroeders- en zusters worden afgesproken, die moeten wettelijk worden vastgelegd. Kids-marketing moet verboden worden, maar daar zijn we al een heel eind mee. En er mag nog wel iets meer gebeuren. We leven in een obesogene samenleving. Als ik over het station loop, over de winkelstraat en bij de benzinepomp, wordt mij voortdurend eten aangeboden. Overal zijn aanbiedingen van ongezonde dikmakers. “Wilt u nog een koek bij de koffie”, Marsen, posters met  lachende meisjes met ijsjes; je moet sterk in je schoenen staan om al die verleidingen te weerstaan. En dan gek opkijken dat we allemaal dikker worden. En wat doet de dikmaakindustrie: sportevenementen sponsoren! Want als we maar genoeg hollen en draven- je moet behoorlijk wat sporten om een kilo eraf te krijgen – kunnen zij ons blijven volstoppen met smerige ongezonde rommel. Over een paar jaar is reclame voor ongezond voedsel net als sigarettenreclame nu, verboden.

Je bent zelf schrijver, programmamaker, auteur van boeken, je hád ooit per ongeluk een hele chocoladefabriek. Hoe betrokken ben jij bij de marketing van je eigen producten?
Ik geef interviews waarin ik mijn beweegredenen uiteenzet. Vaak zeg ik dan dingen waarvan marketeers en pr-mensen, ook een enigszins dubieuze beroepsgroep, vinden dat ik ze niet moet zeggen. Dat ik positiever moet zijn. De reep was een journalistiek verhaal dat, zo je wilt, marketing was voor een probleem: kindslavernij in de chocolade-industrie. Dat wilde ik onder de aandacht brengen. Toen de reep van een journalistieke reep een commerciële reep werd en de marketing erom ging dat ding te verkopen, was ik snel weg. Ik ben niet geïnteresseerd in commercieel succes.

Open doekje, maar we willen het toch graag weten: Zijn er voorbeelden van marketing die je echt leuk of briljant vindt, waar je eigenlijk van kunt genieten?
De verkiezingscampagne van Obama vond ik goede marketing waar ik wel ontroerd van raakte. Zo’n man die ‘change’ zegt en ‘ Yes, we can’ en dat niemand wist wat die verandering inhield en wat we dan precies konden, maar dat iedereen wel dacht: Zo ís het ook! Los van mijn waardering voor die president, zeker als je het afzet tegen die misselijke kerel die nu in het Witte Huis zit, was het uiteindelijk toch allemaal marketing. En dat is, moet ook u toegeven, toch een beetje jammer.

Teun is één van de topsprekers op de NIMA Marketing Day. Registreer je nu!  Kosteloos voor NIMA Members (ook Business Members) of word NIMA Member en profiteer eenmalig van het voordeligste registratietarief! (149 euro)

124 brands are world’s most ethical


Colgate-Palmolive, Kellogg, L’Oréal, Microsoft and PepsiCo are just some of the leading brands to be judged as among the most ethical in the world, according to a new report that also includes several less-known names.

Compiled by the Ethisphere Institute, an Arizona-based organisation that promotes ethical practices in business, the full list includes 124 companies from around the world.

Now in its 11th year, Ethisphere’s World’s Most Ethical Companies List is based on the award of an Ethics Quotient (EQ) that covers five weighted criteria – ethics and compliance (35%), corporate citizenship and responsibility (20%), culture of ethics (20%), governance (15%), and leadership, innovation and reputation (10%).

Bron en volledig bericht: Warc