Spannend! Ongekend aantal kandidaten gaat op voor NIMA B

Op dinsdag 23 januari gaan ruim tweehonderd kandidaten op voor NIMA B1, waaronder dertig voor B Communicatie. De specialisten marketing en/of communicatie leggen het eerste deel van hun examen af in de Jaarbeurs in Utrecht. Het is twaalf jaar geleden dat zo’n grote groep in één keer deelnam aan een NIMA B Examen. Een deel van de kandidaten ‘stroomt in’ via een opleiding in het regulier hbo.

Volgens Manager Study Members & Exams Jurriaan Gorter illustreert de toeloop dat de waarde van de NIMA Diploma’s in het Nederlands bedrijfsleven aan belang toeneemt: ‘En daar ben ik uiteraard heel blij mee. Je kunt het wel roepen en willen, maar we merken het nu ook echt in toename van deelname. Dat is goed voor de Nederlandse marketingpraktijk. Veel deelnemers komen uit een groep die al jaren in marketing werkt, maar een specialisatie wil funderen met een generieke opleiding. Dat past ook bij de veelgehoorde vraag naar T-shapes: hyperspecialisten met grondige kennis van het brede marketingvak. Daar is lange tijd weinig aandacht aan besteed, maar als – bijvoorbeeld – social media-marketeer kom je bij een in- of externe sollicitatie vooral verder als gecertificeerd marketeer. Zoiets formaliseer je het best met een NIMA Diploma. Die herkent iedereen.’

NIMA bespeurt ook een toename in het raadplegen van het diplomaregister, waarin alle gediplomeerden met naam en geboortejaar te vinden zijn. Volgens Gorter wijst dat erop dat zowel gediplomeerden als HR-professionals beter bekend raken met het register: ‘Onlangs ontdekten we door LinkedIn-profielen te lichten dat een flink aantal mensen rommelt met zijn of haar NIMA Diploma. Bijna vier op de tien had helemaal geen NIMA Diploma of verzon er onderdelen bij. Daar zijn we ons rot van geschrokken. Het is onze taak om werkgevers te faciliteren met een gemakkelijk doorzoekbaar register. De groep die straks in de Jaarbeurs zit heeft hard moeten blokken. Áls ze ‘m halen, bewaken we hun prestatie met hand en tand. Werkgevers zijn het aan hun stand verplicht om te checken wat ze in huis halen.’

Het NIMA B Examen bestaat uit twee modules: de schriftelijke B1 module en de mondelinge B2 module. Het NIMA B Examen toetst de kennis, vaardigheden en persoonlijke- en beroepscompetenties die nodig zijn om op marketingmanagementniveau (inrichten en richten) te kunnen opereren.

Windesheim en NIMA slaan handen ineen

Amsterdam 6 december 2017 – De opleiding Commerciële Economie van Hogeschool Windesheim en marketing-beroepsvereniging NIMA gaan een samenwerking aan. Studenten kunnen sneller hun NIMA B diploma halen en docenten kunnen hun vakkennis via NIMA bijhouden.

Studenten die afstuderen krijgen vrijstelling voor het schriftelijke deel (B1) van het NIMA B examen. Zij ontvangen een HBO B1 Certificaat. Met een goede marketingstage kunnen de studenten direct het mondeling B2 examen doen (consumentenmarketing, business- of digital marketing). Op deze manier kunnen ze tegelijk met het hbo-diploma het NIMA B diploma halen. Studenten die geen geschikte stage hebben, kunnen tijdens hun werk – binnen drie jaar na afstuderen – alsnog het B2 examen doen. Opleidingsmanager  Harry Donker: “Met een Nima B2 diploma en met name met de variant Digital Marketing B2 kunnen studenten zich profileren op de arbeidsmarkt, omdat ze optimaal aansluiten bij veelgevraagde functies”.

De vorderingen van de studenten worden vastgelegd in het MyCareer-platform van NIMA. Hierdoor kunnen toekomstige werk- of opdrachtgevers altijd verifiëren dat de student daadwerkelijk het NIMA-certificaat en/of -diploma heeft behaald. Ook kunnen studenten extra certificaten behalen of  een integriteitstoets doen. Het behalen hiervan wordt ook vermeld in de NIMA  MyCareer omgeving. Donker: “Dit stimuleert studenten al tijdens hun studie een stapje extra te doen”.

Naast deze mogelijkheden voor studenten, ondersteunt NIMA Windesheimdocenten in het bijhouden van hun  vakkennis via scholingsdagen en masterclasses. Docenten die aantoonbaar hun vakkennis op peil houden krijgen de titel Qualified Lecturer. Daarnaast krijgt de opleiding Commerciële Economie toegang tot cases en proeftentamens op NIMA A en B niveau. Deze worden onder andere gebruikt om de studenten gericht voor te bereiden op het NIMA B examen.

Het contract wordt getekend voor één jaar, met de intentie dit te verlengen en zo te komen tot een duurzame samenwerking.  NIMA-directeur Martin Huisman: “Wij zijn bijzonder blij dat er nu vier hogescholen zijn waarmee we nauw gaan samenwerken om het marketingonderwijs  verder te ontwikkelen”.

 

Studieadvies? Doe de test en check welk NIMA-niveau bij je past!

Stel, je vindt het de hoogste tijd om door te leren en je te ontwikkelen in het vakgebied Marketing, Communicatie en/of Sales, waar begin je dan? NIMA biedt je nu de mogelijkheid om online studieadvies in te winnen. Makkelijk, snel en precies wat je zoekt.

Hoe werkt het?
Je klikt op de link: https://www.nima.nl/studieadvies/. De test start direct met een aantal eenvoudige vragen gericht op kennis en ervaring, zodat je binnen enkele minuten vrijblijvend jouw studieadvies ontvangt over het NIMA Examen dat bij jouw achtergrond en NIMA-niveau past. Bovendien maken we ook direct inzichtelijk bij welke exclusieve NIMA Education Partners je terecht kunt.

NIMA Education Partners
In dit advies is het makkelijker om opleiders te vergelijken die de opleiding tot het NIMA Examen aanbieden. We willen de bezoekers zo gericht mogelijk kunnen doorsturen naar onze Education Partners. Per opleider laten we een aantal kenmerken zien, zoals locatie in het land, kosten en aspecten waarin de opleider zich onderscheidt van andere opleiders.

NIMA zet stevig in op Keuzedeel Marketing om mbo’s te helpen

Vanaf dit schooljaar biedt NIMA speciaal voor mbo-opleidingen op zowel niveau 3 als niveau 4 een keuzedeel Marketing aan.

Plus op je diploma
Keuzedelen bieden mbo’ers een bredere of meer verdiepende toerusting voor de arbeidsmarkt en een betere voorbereiding op het vervolgonderwijs. Studenten worden in staat gesteld keuzedelen te volgen die goed aansluiten bij hun beroepsopleiding. Scholen moeten hiertoe voldoende ‘gekoppelde keuzedelen’ aanbieden. Sinds 2016 bestaat een mbo-opleiding om die reden uit een basisdeel, profieldeel en keuzedeel. Het keuzedeel omvat 15% van de studielast van een opleiding. Keuzedelen worden vermeld op het diploma en hebben daarmee een formele status. Met het keuzedeel kan de mbo-student zich verbreden of verdiepen. Een student kan zich met een behaald keuzedeel dus onderscheiden; het vormt een ‘plus’ op zijn of haar mbo-diploma.

Opname in Diplomaregister
Elke mbo’er moet een keuzedeel volgen. Het keuzedeel is nog geen onderdeel van de slaag-/zakregeling, maar het moet wel worden geëxamineerd. De Tweede Kamer heeft besloten om de keuzedelen op termijn onder de slaag-/zakregeling te plaatsen. Het streven is om het behaalde resultaat van een keuzedeel vanaf 2018-2019 mee te laten tellen in de slaag-/zakregeling. Het weegt dan dus mee in het behalen van het mbo-diploma.

1.000 leerlingen
In overleg met de 12 mbo-onderwijsinstellingen die zijn aangesloten bij NIMA, de beroepsvereniging voor professionals in marketing, communicatie en sales is hard gewerkt om specifiek voor het mbo-onderwijs het keuzedeel Marketing te faciliteren. Inmiddels zijn de marketing-keuzedelen van NIMA ook opgenomen in het overzicht met erkende keuzedelen van SBB. De bij NIMA aangesloten scholen bieden jaarlijks het NIMA Examen aan. In de eerste helft van 2017 hebben ruim 1.000 leerlingen het examen afgelegd en heeft ruim 60% van hen een officieel NIMA Diploma behaald. Dit diploma is opgenomen in zowel het NIMA Diplomaregister als in het openbare register MijnNIMA.

NIMA heeft twee keuzedelen voor het mbo ontwikkeld: Marketing (basis) met 240 studielasturen en Marketing (verdieping) met 480 studielasturen. Deze zijn gekoppeld aan de examens NIMA Basiskennis Marketing (niveau 3) en NIMA A Marketing Medewerker (niveau 4).

Meerdere lesmethodes en boeken sluiten aan op de leerdoelen en NIMA exameneisen. NIMA biedt inhoudelijke ondersteuning in de vorm van examentraining voor studenten en/of gesprekken met de docenten ter voorbereiding op de lessen. Klik hier voor meer informatie over de NIMA keuzedelen.

Belangstelling
Jurriaan Gorter is bij NIMA verantwoordelijk voor Study Members & Exams. Hij onderhoudt veel contact met onderwijsinstellingen, de beroepspraktijk en werkte met zijn team aan het mbo-keuzedeel:  ‘Mbo’s oriënteren zich op keuzedelen en daarover hebben we inmiddels met een aantal grotere mbo-instellingen intensief contact. We merken dat er bij directies, maar ook docententeams en studenten veel belangstelling bestaat voor het vakgebied marketing als verdiepende module in de vorm van een keuzedeel. Niet ten onrechte want marketing als vak biedt veel perspectief, maar het borgen van kennis en competenties naar herkenbare eindtermen is daarbij van cruciaal belang. Vanuit onze rol als beroepsorganisatie met duidelijke verankering in de marketingpraktijk helpen we mbo’s uiteraard graag om keuzes te maken waarmee de studenten, onderwijsinstellingen én de Nederlandse beroepspraktijk geholpen zijn.’

Geert Cornelisse adjunct directeur bij sg De Rooi Pannen: ‘Als school en opleiding Marketing & Communicatie staan wij al jaren in de top van Nederland met het aanbieden van mbo-onderwijs. Goed onderwijs is de studenten voorbereiden voor het hbo en/of het bedrijfsleven. Met het NIMA Examen krijgen de studenten de mogelijkheid om zich op de arbeidsmarkt te kunnen onderscheiden en/of een nog betere basis te leggen voor een succesvolle afronding van een hbo-opleiding. Bij een opleiding Marketing & Communicatie kan je bijna niet achterblijven om de studenten voor te bereiden op een landelijk erkend en onderscheidend diploma van NIMA. Door de lesstof uitgebreid te behandelen, up-to-date voorbeelden uit de praktijk te geven en oefenexamens te oefenen en te bespreken, worden de studenten optimaal voorbereid voor het NIMA Examen.

Diploma’s en Certificeringen van NIMA behouden internationale waarborg

diploma, uitreiking, marketing, communicatie, sales

NIMA heeft van de European Marketing Confederation (EMC) opnieuw toestemming gekregen om professionals in marketing, communicatie en sales te re-accrediteren en accrediteren volgens de normen van het European Marketing Certification and Qualifications Network. De EMC is een internationale koepel van twintig Europese marketingberoepsorganisaties, waaronder die van Groot-Brittannië en Duitsland. Ook NIMA is lid.

De toestemming – die werd afgegeven op 30 december jl. – geldt voor een periode van vijf jaar en kwam tot stand na een solide beoordeling van alle NIMA Diploma’s (A, B en C) en de eisen voor persoonscertificeringen, zoals die voor Register Marketeers en Senior Marketing & Communication Professionals. De toezegging is tot stand gekomen op voorspraak van het Professional Qualifications Committee dat daarvoor een strikte vooraf vastgestelde procedure volgt. Tenslotte is het werk en de toezegging van dit EMC-onderdeel weer gereviewd door de Accreditation Expert Group.

De formele toezegging is van groot belang omdat de NIMA Diploma’s en persoonsgebonden beroepstitels hierdoor internationaal bruikbaar zijn en blijven. Aan alle niveaus is een zogeheten EMQF-waarde verbonden. Hiermee is het voor alle Europese marketeers en organisaties waar zij werken mogelijk om een vergelijking te maken op niveau van kennis en vaardigheden.

NIMA A, B en C en Register Marketeer in hart en nieren

Pieter Geelhoedt, marketeer op ieder niveau

 

Ondernemer, strategisch marketeer, vertrouwensman, adviseur, en schrijver: Pieter Geelhoedt RM EMP heeft een indrukwekkend cv, een rijk portfolio én is in het bezit van het NIMA A, B én C Diploma. Een indrukwekkender ambassadeur kan NIMA zich niet wensen. Maar wie is deze marketing freak?

 

 

Je lijkt nogal een gepassioneerd man als het gaat om ondernemen en marketing, zo maken we op uit je woorden op de website nl. Gaan die twee voor jou ook altijd hand in hand? Ofwel; vraagt marketing om sterk ondernemerschap?
Alle markten, ook je resourcingmarkten, veranderen snel én fundamenteel. Het vereist dat je op tijd voorsorteert met je organisatie. Succesvolle ondernemers doen dat. En dat is precies waar ook marketing over gaat: je klanten en je bedrijfsomgeving begrijpen, vervolgens anticiperen en je doelen realiseren. Dat vereist uiteraard ondernemerschap.

Je adviseert bestuurders van bedrijven en andere organisaties. Adviseer je ze vaak om marketing dichter naar zich toe te trekken?
Bestuurders spreken vaak over ‘de’ klanten als over objecten. Maar klanten zijn mensen. Die verdienen aandacht en willen goed worden bediend. Bedrijven die alle pijlen daarop richten, stroomlijnen automatisch hun organisatie, met betrouwbaarheid, kwaliteit en efficiency tot gevolg. Reden genoeg om marketing in de boardroom te hebben. Zeker als het gaat om waarden waar je niet direct geld mee verdient, maar waar je wel op wordt afgerekend. Denk bijvoorbeeld aan MVO, kiezen voor duurzaamheid of ethisch ondernemerschap.

Welk pad heb je bewandeld om te komen waar je nu staat, als gevestigde marketeer?
‘Gevestigd’ betekent voor mij ‘geslaagd zijn’, arrivé. En dat gaat niet meer op in deze tijd want morgen kan alles anders zijn. En dat bevalt me prima. Verandering biedt kansen en vanuit die levenshouding laat ik het gebeuren. In het moment het beste van je kunnen geven, op naar het volgende life-event. Ik wilde voor mijn veertigste directeur zijn, maar na twee directieposities gooide ik het roer om en ging zelfstandig directies coachen. Toen ik zag hoeveel bedrijven nog altijd denken, enkel in producten en processen, besloot ik als ‘marketingmissionaris’ door het leven te gaan. Ik doe dit inmiddels 17 jaar en vind het fantastisch om te blijven pionieren, door bedrijven op de rails te helpen of er gewoon te zijn voor je klanten als sparringpartner en coach.

Je bent vrij actief binnen zo’n beroepsvereniging als NIMA. Waar geloof jij vooral in als het gaat om dit soort netwerkorganisaties?
Ik zie het NIMA helemaal niet als netwerkclub. Het komt erbij en is beslist nuttig, maar het belang van NIMA reikt veel verder: classes, events, diploma’s, certificering enz. NIMA heeft marketing als geen ander op de agenda van de bv Nederland gezet. En ja, er wordt genetwerkt, maar zeker niet om opdrachten binnen te halen want zodra het commercieel wordt haken mensen af. Netwerken doe je om het toeval een handje te helpen en elkaar verder te helpen.

Is dat niet een beetje soft?
Wat idealistisch wellicht, maar zo werkt het. Ik zou het overigens toejuichen als het NIMA zijn netwerkactiviteiten tot stakeholders buiten de marketing zou uitbreiden. Ik zie teveel congressen zonder NIMA, terwijl er duizenden directeuren en managers komen. Waarom niet aanhaken bij de organisatoren? NIMA doet fantastisch werk, maar het zou een nog veel groter stempel kunnen drukken op het marketingbewustzijn bij werkgevers. Dat is namelijk wel de doelgroep waar de marketeer het uiteindelijk van moet hebben.

Zijn er ontwikkelingen in het vakgebied die je zorgen baren?
Marketing is alive and kicking, en wordt vooral ook geholpen door de digitalisering. Toch gaat het uiteindelijk om mensen, met technologie als middel. Ik voorzie dat marketeers zichzelf overbodig maken als ze teveel de techniek in duiken. In mijn visie moeten ze organisaties helpen hun markten optimaal te bedienen en te communiceren met klanten én medewerkers. Het zou jammer zijn als marketeers hun creativiteit verliezen. Er is zoveel te doen. Het fenomeen pop-up-store schiet me spontaan te binnen. Fantastisch hoe marketeers zich daar kunnen uitleven. Ik denk ook aan game-changing businessmodellen en vernieuwende communicatiestrategieën. Mijn zorg is vooral dat we dat allemaal laten liggen en de bedrijfsstrategie overlaten aan intern georiënteerde directeuren en managers.

Hoe ziet het marketingvak er over pakweg 10-15 jaar uit volgens jou?
In deze tijd is 5 jaar al ver weg. Alle markten zijn in transitie. Marketeers moeten daar continu in mee. Proactief, niet reagerend vanachter het bureau, maar eropuit. Kijken hoe ze het elders in de wereld aanpakken. De marketeer van de toekomst heeft brede kennis, ook van finance en operations. Zoals overal doet de digitalisering veel uitvoerend werk verdwijnen. Dat zie ik ook gebeuren in ons vak. De marketeers van straks opereren op strategisch niveau en zijn vooral met creatie, organisatie en regie bezig. Zij moeten op board level kunnen meepraten.

Ergens lazen we dat filosofie je hobby is. Nou kom maar door: welke filosoof was de beste marketeer?
Filosofen zijn geen marketeers. Omgekeerd kan filosofie veel voor marketeers betekenen. Het leert je beter redeneren en aannames op geldigheid toetsen. Wij – Geelhoedt & Jansen – toetsen veel businessplannen, en komen daarbij regelmatig onsamenhangende argumentaties en onlogische conclusies tegen. Filosofie scherpt je gevoel voor logica aan maar je hoeft geen filosoof te worden om een goede marketeer te zijn. Zelfs met basiskennis kom je al een heel eind.

Wat was de meest briljante marketingactie van 2016 die jij voorbij zag komen?
Laat ik een opmerkelijke noemen: de Trump-campagne. Hij boorde een vergeten kiezersgroep aan. Met zijn ongenuanceerde boosheid was hij de verpersoonlijking van de vele werklozen in de oude industriesteden van de VS. Hij deed beloftes aan de kiezers die hij na zijn inauguratie moet gaan waarmaken. Daarom noem ik de Trump-campagne ook. Want marketing gaat over beloftes die nagekomen moeten worden. We gaan het zien bij mr. Trump. Op 20 januari is hij de president. Was het misschien dan toch een briljánte marketingcampagne?

Tot slot, je bent behoorlijk senior, maar tegelijk enorm flexibel van geest: wat wil je de marketeer van morgen meegeven?
Blijf nieuwsgierig, ga erop uit en ontdek. Ga altijd terug naar de essentie, laat los hoe het nu werkt en denk ánders, onconventioneel. En praktisch: wissel af en toe van werkgever en ontwikkel je breed. Bouw continu aan een warm netwerk. Tenslotte: vul de why-vraag voor jezelf in. Waarom doe je wat je doet? Als je dat kunt beantwoorden, geloof je in jezelf en in je persoonlijke missie. En dus sta je krachtig en overtuigend in het veld. In ons boek “Wat kan mij nou gebeuren?” stellen wij dat de klassieke managementdisciplines zo met elkaar verweven zijn, dat strikte scheiding niet langer mogelijk is. Dat geldt ook voor marketing, dat idealiter overal in de organisatie te vinden is. De marketeer is daarvan de hoeder, ambassadeur en controller. Neem nu de traditionele personeelsadvertentie. Haal je op die manier nog talent binnen? Of de debiteurenadministratie die een dreigende aanmaning naar een key-account stuurt. Hij zal wel betalen, maar hoe vaak nog? Ik denk ook aan de gehaaste klant die een keuzemenu te horen krijgt. Dit soort voorbeelden toont aan dat marketing in het DNA van elke organisatie thuishoort.