(Column Marcia Moestoredjo SMP) Branding, conversie of beide?

Als interim marketingmanager werk ik voor opdrachtgevers in de tech en fashion & retail. Soms willen deze bedrijven op korte termijn snel resultaat behalen – leads, sales en conversies – en pushen daartoe veel in de do-fase, refererend aan see | think | do | care van Google. Dat is op zich een prima uitgangspunt, want je doet het uiteindelijk voor de omzet, maar wat gebeurt er als er niks wordt gedaan aan branding en men de andere fases van de customer journey negeert?

Ik kan mij nog goed een situatie herinneren waarbij er sterk werd gestuurd op conversies, CTR en ROAS. Het maximaliseren van de online kanalen, waaronder e-mail, social, affiliate en sea, was het uitgangspunt. Er was geen aandacht voor branding. Er werd geredeneerd vanuit de kanaalgedachte en niet vanuit de customer journey.

Een gesprek tussen de online marketeer en directeur op de vraag hoe hij meer online revenu zou genereren de komende maanden verliep als volgt:

‘Als we onze customer lifetime value willen verlengen, moeten we de focus verleggen. Niet alleen in de do-fase actief zijn, maar ook campagnes en content distribueren in de overige customer journey-fases. Bijvoorbeeld, in de see-fase actiever op events en naamsbekendheid opbouwen en in de care-fase een loyaliteitprogramma opzetten en zo veel meer werken aan ons merk op de lange termijn.’

De directeur keek warrig en vroeg:

‘Maar wat levert dat dan op de korte termijn op?’

Ik luisterde mee en vroeg:

‘De inspanningen voor sea zijn € 25.000,- met een ROAS van 11. Dat klinkt rendabel en lijkt legitiem om hierop nog meer in te zetten. Maar zijn jullie in staat geweest om onderscheid te maken tussen het selectie-effect – mensen zien jouw advertentie, maar waren toch al van plan te kopen – en het advertentie-effect – mensen zien jouw advertentie en gaan daarom kopen?’

Daar had hij geen panklaar antwoord op. Kan men eigenlijk wel exact meten wat een campagne opleverde? Wat was nou écht het effect? Online ads werken inderdaad, maar blijf ook hard werken aan je branding op de lange termijn. Blend je brandingstrategie in je digital strategie. Meet niet alleen op conversies en ROAS, maar ook op awareness-KPI’s, zoals webtraffic en page depth.

Beste ondernemers, marketeers en brandmanagers: denk meer holistisch en creatief en gebruik de hele customer journey om je omzetdoelstellingen te behalen.

Marcia Moestoredjo SMP is Interim Manager Marketing & Communications. Deze column verscheen eerder in MarketingTribune

(Column David Verheijde SMP) ‘Bijblijven is cruciaal’

Voor iedere marketingprofessional is het vanzelfsprekend dat zijn werkveld sterk aan verandering onderhevig is. Sinds de opkomst van het digitale tijdperk is er met online marketing een geheel nieuwe tak van sport bijgekomen voor de marketeer, met daarin de uitdaging van snelle veranderingen en nieuwe mogelijkheden. Bijblijven op het vlak van nieuwe ontwikkelingen is cruciaal om een optimale marketingstrategie uit te kunnen zetten, waarbij niet zelden verschillende disciplines van de organisatie worden geraakt.

Kritische reflectie

Als marketeer weet je als geen ander dat je niet alleen naar buiten, maar ook zeker naar binnen moet kijken. Kritische reflectie op de eigen kennis en kunde is op zijn plaats. Het Permanente Educatie-programma van Nima vormt hiervoor een mooie stok achter de deur, die zorgt voor motivatie en noodzaak. Aanvankelijk begon ik de werkzaamheden naast mijn vaste baan als gastdocent bij diverse HEAO-marketingopleidingen. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Enerzijds door een bijdrage te leveren aan de opleiding van de toekomstige generatie marketeers en anderzijds om jezelf scherp houden. Een positieve bijkomstigheid is dat Nima PE-punten uitkeert op basis van de uren die worden besteed aan het geven van gastcolleges. Voor mij triggerde het geven van gastcolleges dermate, dat ik zelf ook weer besloot om een opleiding naast mijn baan te gaan doen. Na veel wikken en wegen, waarbij uiteraard ook de opleidingen die leiden tot een officieel Nima-diploma langskwamen in mijn klantreis, viel mijn keuze op een executive masteropleiding van Tias Business School met het doel het felbegeerde MSc-diploma in handen te krijgen. Tevens was een belangrijke vraag: wil ik mij bekwamen in een academische marketingopleiding of past een bredere bedrijfskundige master beter bij mijn professionele ontwikkeling. Het werd dat laatste, met als gevolg een achttien maanden durend parttime traject waarbij je aanvankelijk toegelaten wordt na een intakegesprek en het succesvol afronden van een voorbereidingsmodule. Na achttien maanden in een snelkookpan te hebben gezeten kom je eruit als een ander persoon met nieuwe vaardigheden, waarvan de belangrijkste de helicopterview is. Wat is vervolgens mooier om in een nieuwe baan of functie te kunnen toetsen wat de Permanente Educatie heeft bijgedragen aan de persoonlijke ontwikkeling? In korte tijd bleek dat het mij in staat stelt sneller verbanden te leggen in een snel veranderende multidisciplinaire omgeving, wat de slagkracht van mijn strategie enorm vergroot.

David Verheijde MSc SMP NQL is online marketing director bij Creative Result Communication – Deze column verscheen in MarketingTribune

Voor meer informatie over de verschillende NIMA Persoonstitels, klik dan hier.

(Column Joost de Wissel SMP) ‘Welkom in het containerbegrip marketing’

Laatst vertelde ik op een feestje dat ik sinds kort werk als freelance marketeer. ‘Wat leuk!’, was de eerste reactie, dus jij bent goed in ‘communicatie’. Terwijl dit gezegd wordt, probeert mijn brein een brug te slaan tussen de opmerking van mijn toehoorders en het vak dat ik uitoefen. ‘Nou’ probeer ik de toehoorders nog te sturen, ‘ik ben juist vóór de communicatie actief, om te bepalen waar het bedrijf goed in is, waar het voor staat, op welke plek het in de markt wil staan en wat de waarde is voor de klant’. Mijn reddingsactie blijkt kansloos, inmiddels zijn de mensen om mij heen met elkaar in gesprek gegaan over tv-commercials en campagnes. Ik laat ze in de waan, welkom in het containerbegrip marketing.

Door John de Wissel*

Onwetendheid
Frustrerend vind ik het, niet alleen op dit feestje, ook op veel zakelijke vlakken kom ik onwetendheid over het vak marketing tegen. Recruiters kennen niet het verschil tussen marketingcommunicatie, digitale marketing en marketingstrategie. Het via hen zoeken naar passende opdrachten lijkt daarmee een onmogelijke zaak. Geregeld voel ik mij het slachtoffer van andermans onwetendheid.

Inspelen op onwetendheid van anderen kan natuurlijk ook. President Trump doet dat veelvuldig in zijn campagnes en is er succesvol in. Of hij zijn presidentiële taak juist goed of niet goed uitoefent, doet niet zoveel ter zake. De man heeft de onwetendheid van de bevolking gebruikt om de positie te bekleden die hij altijd ambieerde. Een dergelijke strategie vind ik mooi om te analyseren, ook al is de onderliggende basis natuurlijk uitermate zorgwekkend. Want zodra onwetendheid de basis is van macht, zullen resultaten altijd tegen vallen.

Noodklok
Het is tijd om de noodklok te luiden, niet alleen voor de politiek, maar juist ook voor ons merk marketing. Daarom zeg ik: ‘Stap uit het containerbegrip marketing!’ Hoe je dit doet? Vertrouw op je eigen specialisme en talenten, maar ook op die van een ander. Draag deze uit, verruim jouw kennis hierin en blijf ontwikkelen.

Wat ik zo mooi vind aan het marketingvak? Ondernemers vanuit de kern helpen met het oplossen van de uitdaging die voor ze ligt. Doorgraven tot je bij de bron van het vraagstuk bent, hieraan een oplossing koppelen en deze vertalen naar een mooie propositie in de markt. Van nature ben ik een nuchter persoon, kijk graag naar de eenvoud van dingen en vind iets echt mooi als je het klein en persoonlijk kunt maken. Elke dag werk ik vanuit mijn eigen marketingspecialisme aan de verbeteringen van organisaties en laat bijvoorbeeld de communicatie – en alle andere zaken waar ik weinig verstand van heb – over aan andere specialisten. En dat vind ik heerlijk om te doen 😊

John de Wissel SMP is Freelance Strategisch Marketeer
Deze column is verschenen in MarketingTribune

(Column Leendert de Jong SMP) Waar is de strategisch marketeer?

door: Leendert de Jong*

Ik meen een ontwikkeling te zien, die ik graag wil delen. Puur een waarneming die niet met onderzoek of cijfers onderbouwd is. Als het over marketing gaat, in artikelen maar ook bijvoorbeeld in vacatureteksten, dan valt het mij op dat het vaak gaat om acties, campagnes, social media-campagnes en dan vooral om de uitvoering ervan. Uiteraard een niet onbelangrijk gebied binnen het marketingvak, maar voordat er tot uitvoering kan worden overgegaan, is daar – als het goed is – het nodige aan vooraf gegaan. Ik zou dat strategische marketing willen noemen. Op het oog wat minder zichtbaar en daardoor misschien ook wel minder interessant, maar naar mijn mening wel de kern van het marketingvak. Althans zo heb ik dat geleerd…

Minder sexy

Hoe stel je vast wat het marktpotentieel is en wat zijn daarvan de gemeenschappelijke kenmerken? Wat zijn je sterktes en zwaktes en waar is ruimte in het aanbod? Welke ontwikkelingen zijn er te verwachten, waar kun je onderscheidend in zijn en hoe en aan wie maak je dat bekend? Dat kan met een al dan niet gerichte campagne zijn of via bijvoorbeeld influencers of een film die viral gaat, maar het kan ook betekenen dat je, om mee te kunnen blijven doen processen substantieel moet verbeteren of je productspecificaties moet aanpassen. Minder sexy, maar wel uitermate van belang.

Ik heb veel ervaring opgedaan in de financiële dienstverlening. Ook daar verschoof de aandacht naar campagnes, meedoen op social media, terwijl in de praktijk vooral de prijs werd vergeleken en vrijwel alleen daarop werd onderscheiden. Een naar mijn mening voor marketeers lastige bijkomstigheid van internet: de eerste selectie op de prijs.

De P van Prijs is belangrijk voor de positionering. Ooit kreeg ik van een collega het ‘verwijt’ dat het leek of ik een financial was in plaats van marketeer. Ik vond dat eigenlijk wel een compliment, omdat ik van mening ben dat een marketeer het hele proces moet begrijpen en medeverantwoordelijk moet willen zijn voor het uiteindelijke resultaat, het rendement dus. De prijs bestaat immers voor een belangrijk deel uit kosten. Die kun je zo laag mogelijk proberen te houden, maar het is wellicht ook mogelijk om meer of beter te ‘produceren’ tegen dezelfde kosten. Ook dan wordt de kostprijs per eenheid relatief lager.

Kortom, laat je als marketeer niet beperken tot uitvoerder zijn van, op zichzelf leuke en zichtbare acties, maar blijf nieuwsgierig. Zorg dat je continu blijft leren, door het volgen van opleidingen en het lezen van vakbladen. Blijf je verdiepen in bestaande, maar vooral ook nieuwe ontwikkelingen. Durf je met alle aspecten van je product of dienst te bemoeien en zorg dat je er alles van weet.

Leendert de Jong SMP is Relatiemanager bij Grote Gevers – Deze column verscheen in de printversie van vaktitel MarketingTribune

(Column) Nieuwe generaties, nieuwe ideeën

Met de publicatie van zijn magnum opus An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations in 1776 – kortweg aangeduid als ‘The Wealth of Nations’ – wordt de Schotse moraalfilosoof Adam Smith gezien als de grondlegger van het economisch liberalisme. Hij veronderstelde dat het nastreven van ieders eigenbelang de beste garantie is voor het maximaliseren van het maatschappelijk belang. Dit gedachtegoed werd vooral in Amerika, na de onafhankelijkheidsoorlog met Groot Brittannië (1775-1783), omarmd en in de eeuwen daarna heeft Amerika zich ontwikkeld tot een welvaartstaat, waar het neoliberale denken een centrale rol inneemt, met economische groei als mantra.

Door Jos Nijenhuis SMP*

Het succes van dit model in termen van welvaartsgroei is onweerlegbaar. Inmiddels is het bijna 2019 en staan wij aan het begin van wat inmiddels de vierde industriële revolutie wordt genoemd (Klaus Schwab, World Economic Forum): een periode van industriële convergentie waarin technologische ontwikkelingen als nanotechnologie, robotisering, kunstmatige intelligentie en het IoT ervoor zorgen dat de fysieke, digitale en biologische wereld steeds meer samenvloeien. Enerzijds zullen deze technologische ontwikkelingen zorgen voor ongekende mogelijkheden en een onvoorspelbare en gefragmenteerde consumentenvraag, anderzijds voorspelt het WEF dat tot 2020 7,1 miljoen banen geautomatiseerd of overbodig zullen worden.

We lijken dus een nieuw tijdperk te betreden, waarin de economische onzekerheid toeneemt en verschillen tussen mensen die ‘hebben’ en mensen die ‘niet hebben’ steeds significanter wordt. Dit vraagt om een herbezinning van fundamentele uitgangspunten. Misschien wordt het tijd om het genoemde mantra van economische groei na 250 jaar in te wisselen voor een gereguleerde groei, waarbij niet de individuele welvaart maar, geholpen door de nieuwe technologieën, een evenwichtige welvaartsverdeling binnen harde duurzaamheidsgrenzen centraal staat. Dat vraagt om een nieuwe manier van denken en ondernemen, namelijk creatief en betrokken. De Engelse econoom Kate Raworth heeft in haar succesvolle en controversiële boek Doughnut Economics (2017) een hernieuwd economisch model beschreven met als thema de vraag of ons economisch gedrag in dienst zou moeten staan van groei of van de medemens en de planeet. Wellicht één van de meest uitdagende vragen waarvoor de komende generatie zich gesteld zal zien…

* Jos Nijenhuis SMP MSc is Docent/instroomcoördinator/afstudeerbegeleider Hogeschool van Amsterdam (Business Engineering), freelance lecturer VU

Deze column is verschenen in MarketingTribune en wordt daarin afwisselend geschreven door een Senior Marketing Professional van NIMA.

Challenge Lab Senior Marketing Professionals: ‘The movie’

Afgelopen 23 en 24 november vond in Arnhem voor de eerste keer de SMP Challenge Lab plaats. NIMA SMP en Perplex organiseerden een uniek event waaraan 40 Senior Marketing Professionals meededen. Tijdens de SMP Challenge Lab zijn de senior marketing professionals anderhalve dag de inhoudelijke uitdaging met elkaar aangegaan. Op vrijdagavond werden de cases gepresenteerd van de mannen van Symphony of Fire, en aansluitend startte de onderzoeksfase. Op zaterdag is er in groepen gewerkt en tussendoor gepresenteerd.

In diverse groepen werkten verschillende senior marketeers aan cases en opdrachten. Deelresultaten zijn in verschillende vormen aan elkaar en aan een jury gepresenteerd. Winnaar werd Rik ten Wolde van AFAS Software, die voor de gelegenheid ook werd uitgeroepen tot SMP er van het jaar, maar de organisatoren benadrukten dat het winnen ervan niet het echte doel was van The Challenge. Tussendoor vonden mini-trainingen plaats in verschillende vaardigheden zoals pitchen, visualistie van ideeën en marketing modeling. Omdat deelnemers van groep konden wisselen, kregen ze op een laagdrempelige manier de mogelijkheid om veel nieuwe collega SMP-ers te leren kennen.

Column Ina Oome SMP: ‘Je weet nooit voldoende’

Door Ina Oome*

Ken je klant, ken de markt, alles draait om kennis. Of het nu zelfkennis is of kennis van de markt, het verwerven en vergaren van kennis zorgt ervoor dat je de know how hebt om je doel zo effectief mogelijk te bereiken. Kennis geeft je nu eenmaal inzicht en met de juiste inzichten weet je je doelen echt te realiseren. De vraag is alleen wanneer heb je de bruikbare inzichten? En heb je ook werkelijk alle inzichten?

Wanneer weet je voldoende om echt effectief te zijn? Nooit! Eigenlijk nooit! De klant verandert van dag tot dag en zijn gedrag ook. Het vergaren van consumer insights is dan ook een continue proces. Zo geldt dat ook voor het vergaren van kennis als professional. Je bent nooit uitgeleerd en je hebt nooit alle kennis en meest adequate kennis. Er is altijd nieuwe informatie voorhanden. Uitdagend en verfrissend is het om samen met professionals je kennis te verdiepen en te vergroten. Te kijken naar nieuwe marketingstrategieën, nieuwe middelen en media,
maar ook juist eens buiten gebaande paden te gaan als Senior Marketing Professional en een kijkje te nemen in de wereld van pricingmanagers of aan de slag te gaan met jezelf als persoon achter de professional. Hoe kun je nog beter adviseren, welke overtuigingstechnieken kun je daarbij benutten.

De masterclasses van Nima lenen zich daar uitstekend voor. Het lezen van vakbladen en bijpraten met andere professionals op netwerkborrels trouwens ook. Wat ik ook leuk vind is het volgen van nieuwe programma’s op tv, want geloof het of niet er valt echt te leren
van de programmering. Wat is hip en happening?

Nou curling bijvoorbeeld en uiteraard ook De Luizenmoeder. Waar je ook lering uit kunt trekken zijn de personas die worden neergezet en het format van programma’s. Dus van masterclasses tot tv-kijken of een netwerkborrel. Je kunt overal leren en je kunt overval van leren. Kortom, genoeg stof tot nadenken en veel expertise in deze wereld die je je nog eigen kunt maken. Want ik kan dan wel met een rugzak aan kennis en telbare rimpels aan ervaring de strategische denker en creatieve professional zijn. Dat kan alleen zo blijven door nog meer kennis toe te voegen aan de rugzak, mezelf te blijven ontwikkelen en tja ook die extra rimpeltjes en hier en daar grijze haren op de koop toenemen.

*Ina Oome is zelfstandig ondernemer bij haar eigen bedrijf INA!, Professionele strategische denker én een creatieve doener. 

Deze column verscheen eerder in MarketingTribune. Een column die afwisselend wordt geschreven door een Senior Marketing Professional van NIMA. 

Huub van Kesteren SMP – Canon Nederland: ‘Investeer in jezelf’

De diverse disciplines binnen marketing hebben te maken met snel veranderende speelvelden. De veranderingen raken de kern van het aanbod, de wijze waarop het aanbod aan de markt wordt aangeboden en door de markt wordt afgenomen. Producten en diensten die gisteren nog relevant en onderscheidend waren, zijn vandaag alweer verouderd. Nieuwe technologieën in combinatie met sociale veranderingen zorgen voor een snel wijzigend distributielandschap en de hoeveelheid communicatiemiddelen en -kanalen is het laatste decennium explosief gegroeid en zal blijven groeien en veranderen.

Buitenspel
Deze ontwikkelingen zorgen voor grote uitdagingen voor marketeers. Zij moeten de organisaties waarvoor zij werken helpen met het vinden van antwoorden op de ontwikkelingen, met vernieuwing van het aanbod en het bereiken van de markt. Daarmee staan zij in mijn ogen aan de wieg van vernieuwing. Hoe zorg jij als marketeer ervoor dat je hieraan ook echt kunt bijdragen? Als je onderdeel wilt zijn van vernieuwing, vernieuw dan ook jezelf. Bekijk jij jouw discipline en je rol hierbinnen net zoals je als marketeer naar jouw producten, diensten of organisatie kijkt? Stel jij jezelf wel eens de vraag hoe het speelveld waarop jij actief bent zich ontwikkelt en wat de gevolgen hiervan zijn? Onderken jij op welke wijze dit jouw rol beïnvloedt en nog belangrijker, welke opties jij hebt om in te spelen op dit veranderende speelveld zodat ook jij mee kunt blijven werken aan de vernieuwing van je producten, diensten of de organisatie? Of laat je jezelf ongewild verrassen en buitenspel zetten omdat jouw marketingspeelveld is veranderd?

Investeer in jezelf
Ik stel mezelf deze vragen de laatste jaren regelmatig en werk ook aan het vinden van de juiste antwoorden. Eén van de antwoorden die ik heb gevonden is dat ik mijzelf onder meer via Nima permanent ontwikkel. Soms in de vorm van een korte training, soms in de vorm van een intensieve Masterclass of nog intensievere Mastercourse. Veel van hetgeen dat ik de afgelopen jaren heb geleerd, heeft mij geholpen om ontwikkelingen te begrijpen, in het juiste perspectief te plaatsen, het kaf van het koren te scheiden maar ook relevante antwoorden te formuleren en direct actie te ondernemen. Jezelf vernieuwen vraagt om investeren in jezelf. Deze investering is wat Steven Covey ooit noemde ‘de beste investering in je leven’. Wil je dit rendement laten liggen of ga je de uitdaging aan?

Dit artikel is verschenen in MarketingTribune 7 2018

Shinen op de longlist voor LinkedIn’s Most Engaged Marketeer


Senior Marketing Professional Edwin Blok – Van Enck was er zelf ook een beetje beduusd van, maar leuk is het zeker: De adviseur Marketing & Communicatie van Rabobank Eindhoven-Veldhoven is door LinkedIn genomineerd als ‘LinkedIn’s Most Engaged Marketeer 2017′. Daarmee behoort hij volgens LinkedIn tot de Top-10 van Nederland in zijn specialisme. Op donderdag 7 december zal de bekendmaking van de winnaar plaatsvinden alsook een ronde tafel. Nou LinkedInnen we allemaal en lijkt het netwerk ook aan relevantie te groeien, maar écht in een rijtje meest invloedrijke marketeers komen is toch bijzonder. Een kort vraaggesprek over de vraag wat je daarvoor doet (of laat): ‘Ik verwonder me over dingen en dat deel ik met enige regelmaat’.


Door Luuk Ros*

Je bent genomineerd als LinkedIn’s Most Engaged Marketeer 2017, Was dat een bewussie? Kende je die verkiezing?
Ik kende de verkiezing niet. Ondanks dat 2017 het 5e achtereenvolgende jaar is waarin LinkedIn deze verkiezing organiseert, was ik ook een beetje verrast.

Wat doe jij specifiek op LinkedIn? Zit daar een idee achter of ben je gewoon een marketing-junkie?
Verschillende dingen. Het platform is zowel een verlenging van mijn offline contacten als het startpunt naar nieuwe persoonlijke contacten. Het is een integraal onderdeel van hoe ik naar mijn netwerk kijk; hoe ik mijzelf informeer over ontwikkelingen in de markt, nieuwe uitdagingen die mensen aangaan en kennis die ik kan verbinden.

En heb je dan binnen marketing een specifieke claim of scope? In welk deelgebied ben jij dé expert?
Ik wil het graag Regional Marketing noemen. Lokale ontwikkelingen, innovaties of interessante feiten waarover ik met een marketingbril schrijf.  Of dat ik mensen uitdaag om de wereld om zich heen juist met een andere bril te bekijken. Ik verwonder me over dingen en dat deel ik met enige regelmaat.

Wat onderscheidt LinkedIn voor jou in vergelijking met andere sociale media of bijvoorbeeld een persoonlijk blog?
Voor mij zit het onderscheid vooral in de interactie. Ik durf wel te stellen dat het een perfecte plek is om te filosoferen over het vak, maar ook over algemene dingen. Combineer dit met het gegeven dat ik ook direct toegang heb tot een gigantische kennispool – zowel mijn eigen netwerk als het netwerk van het netwerk – ; dan is er voor mij op dit moment geen enkel platform dat het zakelijk domein zo goed kan bedienen.

En is jouw manier van omgaan met een platform als LinkedIn geschikt voor iedereen of moet je wel een neusje voor nieuws en momentum hebben?
Als je bewust bent van je omgeving en wat je doet zélf ook ziet als interessante content, dan is LinkedIn geschikt voor iedereen. Investeer, leer, deel, verbind en oogst.

Zo’n nominatie komt niet uit de lucht vallen dus kennelijk ben je redelijk thuis op LinkedIn. Voor de light users: wat is daar in de afgelopen maanden, jaren aan het veranderen voor marketeers?
Rich content is een grote verandering in mijn ogen. Foto en video dus, en hoe beeld jouw verhaal kan versterken. Maar wellicht is de grootste verandering het gebruik dóór gebruikers. De grens tussen persoonlijk en zakelijk vervaagt in een rap tempo. Begrijp me niet verkeerd: wie ik ben als persoon is een combinatie van mij als mens en als vakman. Ik vind het belangrijk dat mijn netwerk op grote lijnen ook bekend is met persoonlijke ontwikkelingen. Zoals het feit dat ik dit jaar ben getrouwd en mijn naam heb gewijzigd. Deze dingen maken mij ook ‘Edwin’. Maar het slaat door als er posts voorbijkomen over de geslaagde vakantie, stapavond of reacties op posts die je nog eerder doen denken aan POWned dan aan een zakelijk, professioneel netwerk. Daar ligt wat mij betreft zowel een taak voor mij als gebruiker als voor LinkedIn. Koester de kwaliteit!

Waar vind je eigenlijk de tijd om zo engaged te raken via LinkedIn, hoe organiseer je dat?
Haha, die vind ik niet. Ik wil dat het een integraal onderdeel is van mijn werk, wie ik ben, waar mijn bedrijf voor staat en wat ik voor mijn netwerk kan betekenen. Het in planningen, hokjes of vakjes passen, voelt daarbij niet goed. Geef je zelf ook de ruimte om juist niet te posten. Forceer niets. Hoe leuker jij het namelijk vindt, des te sterker straalt dat af op de content die je deelt. En mooie, inspirerende, uitdagende of leuke content vinden we toch allemaal interessant?

Over de nominatie van Edwin is nog breaking news binnengekomen… lees verder

 


* Luuk Ros is Manager Content & Business bij NIMA