NIMA Hackathon

De rol van marketing wordt lang niet altijd overal op waarde geschat. Marketing wordt meestal gezien als de P van Promotie en in de media vaak gelijkgesteld aan misleiding. En dat, terwijl marketing nu juist zo’n belangrijke rol kan spelen in de strategische keuzes waar organisaties voor staan. Op vrijdagmiddag 11 maart organiseerden we daarom de NIMA Hackathon. Samen met 24 vakgenoten zijn we de uitdaging aangegaan om oplossingen te bedenken voor de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat marketing weer wordt gezien als de waardevolle discipline die het in werkelijkheid is.

De toekomst van marketing is een speerpunt voor NIMA en daarom nemen we hier graag een voortrekkersrol in. Dat doen we door vakgenoten samen te brengen en ons samen met hen over deze vraag te buigen. Want wat is er nu concreet nodig om ervoor te zorgen dat marketing over vijf jaar, weer breed gezien wordt als zeer waardevol voor bedrijf, mens en maatschappij.

Als stagiaire online marketing bij NIMA, mocht ik, Nadine, mee naar de NIMA Hackathon. Vandaag deel ik mijn ervaringen in deze blog.

Design thinking

Op 11 maart kwamen we met een grote groep enthousiaste vakgenoten samen bij de Groene Afslag te Laren. Deze inventieve locatie sprak het creatieve brein direct aan. Daar zijn we aan de slag gegaan met de vraag hoe we de waarde van marketing weer duidelijk maken. Dit deden we onder begeleiding van Jekke Mink en Jing Foon Yu, expertfacilitators op gebied van innovatie, co-creatie en design thinking. De professionals zijn in teams aan de slag gegaan aan de hand van de design thinking methode. Maar voordat we aan de slag konden, werden eerst de kern van wat marketing doet en de toegevoegde waarde van marketing geschetst. Communicatie, branding, waarde creatie, promotie en verbinding werden genoemd als de belangrijkste pijlers van marketing, waarmee volgens de professionals met name innovatie, loyaliteit, relevantie en bestaansrecht worden toegevoegd aan het product of de dienst.

Bij design thinking bedenk je in korte tijdstukjes en onder hoge druk ideeën. Vervolgens verzin je voor die ideeën concrete oplossingen om daarna te kijken naar hoe de gebruiker daar in de praktijk (bij wijze van spreken op maandagochtend) direct mee aan de slag kan. Om dit te doen moet je je natuurlijk wel inleven in de gebruiker. Aan alle teams is daarom één ‘gebruiker’ toebedeeld, in dit geval een MT-lid. Er is voor MT-leden gekozen, omdat zij de waarde van marketing niet altijd inzien, terwijl marketing hen juist kan helpen bij het maken van strategische keuzes. De pains en gains van de MT-leden werden in kaart gebracht. De voornaamste gains waren financieel rendement en de strategie en planning, tegenover de pains van de transitie, rode cijfers en te weinig nieuwe klanten (MQL tegenover SQL).

Concrete plannen

Vanuit dat oogpunt gingen de teams aan de slag met het bedenken van ideeën en concrete oplossingen aan de hand van ‘hoe-kunnen-we-vragen’. Een voorbeeld van de vragen waar een van de teams zich op richtte, was ‘Hoe kunnen we marketing intern beter vermarkten?’. De creatieve oplossing die zij hiervoor in petto hadden, is een Marketing Escape Room. In deze escape room, waarin alle afdelingen deelnemen, moet een marketingprobleem opgelost worden door de juiste strategie te kiezen en de goede instrumenten in te zetten. Op die manier ervaren alle afdelingen dat marketing een serieus vak is en wel degelijk van waarde is voor de organisatie. Zonder de juiste strategie kom je immers ook niet uit de escape room.

Een ander concreet plan dat werd opgezet als antwoord op diezelfde vraag was de Marketing & Me Roadshow. Tijdens deze roadshow gaat het marketingteam intern langs bij andere afdelingen, door bij ze langs te gaan en het gesprek aan te gaan, komt het marketingteam achter de business issues waar deze afdelingen tegenaan lopen. Denk aan imago issues of complicatieproblemen. Die problemen kunnen vervolgens met marketinginstrumenten worden opgepakt. Zo wordt vanuit een marketing mindset het business issue van de betreffende afdeling succesvol aangepakt en opgelost, waardoor deze afdelingen de waarde van het marketingteam inzien.

Wat neem je mee uit de NIMA Hackathon?

De NIMA Hackathon heeft een hoop concrete plannen om marketing intern beter te vermarkten en relevant te maken voor de toekomst opgeleverd. Maar daarnaast zorgde deze bijeenkomst ook voor veel creativiteit en inzichten. Bovendien gaf het feit dat we eindelijk weer fysiek verbinding konden maken met vakgenoten heel veel positieve energie.   

Ik heb het zelf, als studente commerciële economie aan de Hogeschool van Amsterdam en stagiaire bij NIMA, enorm interessant gevonden om bij de NIMA Hackathon aanwezig te zijn. Tijdens mijn studie wordt namelijk gefocust op de toegevoegde waarde van het marketingvak, alsook op de toegevoegde waarde die jij zelf als marketeer binnenbrengt. Buiten de schoolmuren merkte ik echter dat marketeers soms juist het onderspit delven en dat het salesteam als belangrijker wordt gezien. Bij het luisteren naar de ideeën van de marketingprofessionals die zij tijdens de Hackathon bedachten, zag ik in hoe belangrijk het eigenlijk is om verschillende vakgebieden binnen een bedrijf samen te nemen, in plaats van los van elkaar te zien. Door elkaar inzicht te geven in waar je mee bezig bent, elkaar aan te vullen waar nodig en samen de schouders eronder te zetten, bereik je immers een stuk meer dan alleen! 😊

Wie doet er mee met de NIMA Hackaton?

Met marketing word je iets aangesmeerd
De rol van marketing wordt lang niet altijd overal op waarde geschat. En dat terwijl marketing juist nu zo’n belangrijke rol kan spelen in de strategische keuzes waar organisaties voor staan. Daarom organiseert NIMA een hackathon, om met vakgenoten in gesprek te gaan over de relevantie van marketing én om oplossingen te bedenken.

Wie denkt er met ons mee over hoe we het imago van marketing kunnen verbeteren?

Uitdaging: imago van marketing kantelen
Op de NIMA Marketing Day meldde Kirsten Andres (voorzitter/directeur NIMA) het al: het marketingvak staat onder druk. Signalen uit de markt bevestigen dit. Het vak is nogal gefragmenteerd, veelal wordt van marketing alleen de p van promotie gezien en ondertussen gebeurt het in de media te vaak dat marketing in een woord gelijk wordt gesteld aan misleiding. Kortom: er ligt een uitdaging om te laten zien welke waarde marketing kan toevoegen in een organisatie en het behalen van haar doelstellingen.

NIMA wil graag zijn netwerk inzetten om vakgenoten samen te brengen en zich over deze vraag te laten buigen. Wat is er voor nodig om te zorgen dat over vijf jaar marketing weer breed gezien wordt als zeer waardevol voor bedrijf, mens, milieu en maatschappij?

Doe mee met de NIMA Hackaton op vrijdagmiddag 11 maart!

Hackaton 11 maart
Op vrijdagmiddag 11 maart organiseren we een hackaton om samen met vakgenoten oplossingen te bedenken voor de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat marketing weer wordt gezien als de waardevolle discipline die het in werkelijkheid is. Ongeveer 25 mensen kunnen meedoen met de hackaton. Met behulp van design thinking gaan we samen onze hersens kraken en de uitdaging aan het imago van marketing te kantelen. In teams gaan we vanaf 13.00 uur aan de slag met creatieve technieken & oplossingen en ontwerpen om ons vakgebied intern op de kaart zetten en te laten zien wat de toegevoegde waarde van marketing is. En dat allemaal onder tijdsdruk want om 16.30 uur start de borrel.

Wie wil, kan zich voor eind januari opgeven. Dit kan door een mail sturen naar k.andres@nima.nl.

Enquête
Het imago van marketing staat onder druk. Om te weten hoe marketing ervoor staat in organisaties, willen we je vragen mee te werken aan het doorsturen van deze korte enquête van slechts vier inhoudelijke vragen! Stuur deze door naar MT-leden buiten je marketingafdeling. 

Dank voor je hulp!