Consumers are punishing brands for their environmental track record

People are increasingly concerned about the environment, with a majority of UK consumers claiming to reject brands whose environmental reputation falls short of their expectations.

This is according to new research from Kantar, who asked 1,200 UK consumers about their concerns surrounding the response of business to the now widely acknowledged climate emergency.

Simply put, over 70% of UK consumers agree that businesses’ response to tackling the environmental crisis is “too little, too late”; among younger respondents, 78% agreed with the statement. An overwhelming 90% said that companies should take greater responsibility for the waste they produce.

Lees dit artikel op WARC

Marketing Troonrede 2019: de impact op mens, markt en maatschappij

Aan de vooravond van een nieuw decennium liet de MarketingTroonrede dit jaar haar licht schijnen op de impact van marketing op mens, markt en maatschappij. De MarketingTroonrede 2019 werd op dinsdagavond 24 september uitgesproken door Daniëlle de Jonge – auteur van het recent verschenen boek Extreem Klantgericht: “Greenwashing door marketeers, waar we ook onoprechte purpose-marketing onder verstaan, wordt in deze tijden van absolute transparantie genadeloos afgestraft.”

Lees de integrale tekst van de Marketingtroonrede op

De coming of age van maatschappelijke-impactcampagnes

In de 35-jarige geschiedenis van de Effie zijn er enkele honderden campagnes ingezonden die maatschappelijke impact trachten aan te tonen. De laatste jaren is de mate waarin het effect van dergelijke campagnes gemeten wordt sterk verbeterd. Daardoor zijn er steeds meer harde cijfers beschikbaar die laten zien dat de awareness, de kennis van, of het gedrag rond een maatschappelijk thema beïnvloed kan worden. GGZ heeft de doorgeschoten regelgeving in de geestelijke gezondheidszorg op de politieke agenda gekregen, de Hartstichting heeft kennis en gedrag op verschillende thema’s beïnvloed, SIRE heeft al vele Effie-winnende campagnes gemaakt, de plofkip is bijna overal uit de supermarkt verdwenen dankzij Stichting Wakker Dier, het ministerie van VWS heeft het alcoholgebruik onder jongeren (NIX) en chauffeurs (BOB) teruggedrongen en zo zijn er meer succesverhalen, de ene keer gericht op houding of kennis, de andere keer op gedrag.

Lees dit artikel op Adformatie

De ‘Catch 22’ van Corporate Responsibility-communicatie: van scepticisme naar vertrouwen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) lijkt tegenwoordig onmisbaar voor succesvolle organisaties. En hoewel veel organisaties de meerwaarde van MVO erkennen, zien we vanuit holistisch reputatiemanagement dat de betekenis van MVO veranderend is. Wat betekent deze veranderende rol van MVO voor de reputatie van jouw organisatie? En hoe implementeer en communiceer je over MVO?

De termen maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO), corporate social responsibility (CSR), corporate sustainability (CS) en corporate responsibility (CR) worden doorgaans door elkaar heen gebruikt in het bedrijfsleven. Hierbij wordt soms het milieu-aspect bedoeld, maar soms ook sociale betrokkenheid. Vanuit reputatiemanagement – in het specifiek: de zeven reputatiepijlers van RepTrak – wordt de pijler Burgerschap gezien als het leveren van een actieve bijdrage aan maatschappij, milieu en welzijn. Daarmee reikt de pijler aan de klassieke definitie van MVO. Maar reputatie gaat vandaag de dag minder over MVO, en meer over holistisch corporate responsibility (CR).

Lees dit artikel op

(Gratis e-book) Brüggenwirth bundelt ‘Merken, die stelling nemen’

Bart Brüggenwirth, medeoprichter en bestuurslid van NIMA Wereldmarketeers, het kennis-en inspiratieplatform voor duurzame marketing, heeft zijn columns voor het vaktijdschrift Retailtrends gebundeld en gratis ter beschikking gesteld. Voor de e-bundel ‘Merken, neem stelling’ verzamelde hij een serie prikkelende columns over marketing en maatschappelijke impact, die hij in de afgelopen anderhalf jaar schreef. Ze bieden praktische tips en voorbeelden, maar behandelen ook de lastige dilemma’s of de impact van marketinginnovatie. Volgens Brüggenwirth zelf ‘lekker om deze zomer te lezen en nieuwe energie en ideeën mee op te doen’.

Bart Brüggenwirth verwierf twee jaar geleden bekendheid na het verschijnen van Sterke merken, betere wereld. Het boek biedt bedrijven inspiratie en handvatten om duurzaamheid effectief en geloofwaardig in hun marketing te integreren en eindigde dat jaar in de top-3 van de PIM Marketing Literatuur Prijs. De bundel met Retailtrends-columns is gratis te downloaden of te lezen via https://bit.ly/2YfWyEs

Aegon wint NIMA Impact Marketing Challenge met ‘Aanloophypotheek’

Het idee om teams van jonge marketeers aan de slag te zetten met de vaak wat ongrijpbare goede voornemens van grote ondernemingen, leverde een verrassend nieuw concept op: een marketingchallenge zonder het hijgerige van een standaard jongehondenmarketingwedstrijd, waarvan er wel meer bestaan. Drie maanden knutselen aan een stevig doorgerekende propositie voerden gisteren naar een jury-pitch in Amsterdam en een ontlading bij de winnaars. Er stond ook wat méér op het spel dan een goed advies of een opgepoetste proefballon: Team Aegon mag zijn plan uitwerken om (jonge) klanten en prospects te helpen bij het benaderen van een concreet maatschappelijk probleem en won deze eerste editie.

Met een kreet van opluchting, blijdschap en een welgemeend YESSSSSSS!!! reageerde ‘Team Aegon’ gisteren op de bekendmaking dat het idee voor de ‘Aanloophypotheek’ was verkozen tot beste idee dat deze editie van de Marketing Impact Challenge te bieden had. Daarmee liet het de concurrentie, bestaande uit teams van Deloitte, agrarisch mediabedrijf Agrio en de Hogeschool Utrecht achter zich, maar die zullen met weinig chagrijn in het lijf huiswaarts zijn gekeerd, want juryvoorzitter Martin Huisman – eindbaas van NIMA, maar in deze rol vooral doorgewinterd Register Marketeer – kon niet genoeg benadrukken dat deze eerste editie wat hem betreft een zegen voor de hele marketing-community geldt: Vier jonge teams presenteerden stuk voor stuk sterke ideeën en uitgewerkte proposities die begonnen aan de vraagkant van marketing, met een duidelijke focus op een sociaal of maatschappelijk probleem dat dient te worden aangepakt. Volgens het marketingboekje: diagnose, strategie, tactiek. Ideologie en bevlogenheid gewenst, maar common business-sense gaf de doorslag.

Winnend idee is een manier om een bijdrage te leveren aan de problemen waarmee starters op de woningmarkt te maken krijgen sinds hen wettelijk is voorgeschreven dat huizenkopers niet méér mogen lenen dan de taxatiewaarde van hun huis. Dat brengt als praktisch probleem met zich mee dat de overige starterskosten, in veel gevallen een stevig bedrag van meer dan tienduizend euro, bij aankoop direct op tafel moet worden gelegd. Een gigantische som voor aspirantkopers, waardoor de toch al overspannen koopwoningmarkt nóg schever komt te hangen en de kloof tussen de ‘haves’ en ‘have-nots’ groter wordt. Ziedaar de maatschappelijke impact van het voorstel. Team van Aegon – bestaande uit Heijo ter Veldhuis, Pim van Oeffelen, Lisa van den Hoek en Max Ottenhoff – bedacht een intelligente ‘Aanloophypotheek’, waarmee veelal jonge kopers een financieel aantrekkelijk aanloopje kunnen nemen op hun aanstaande woningbezit. Het plan voorziet erin zelf of met hulp van anderen intelligent te sparen voor een eerste slag op de woningmarkt.

Pitches

De NIMA Impact Marketing Challenge is een idee van de NIMA Community Wereldmarketeers. In dit vijfdaagse ontwikkelingsprogramma – verspreid over een aantal maanden – ontwikkelden jonge marketingprofessionals een nieuwe propositie voor de eigen organisatie met een duidelijke maatschappelijke impact. In de challenge leerden de marketingtalenten om een propositie te ontwikkelen met meerwaarde voor de maatschappij, de doelgroep én het eigen bedrijf. Daarbij ontwikkelen ze leiderschap voor het realiseren van maatschappelijke impact door de eigen organisatie.

Aan deze eerste editie namen vier teams deel, van evenzoveel organisaties met lef. Want de vraag was om de jonge profs – in sommige gevallen zelf nog studerend – ruimte en tijd te gunnen aan het plan te werken, daarin bijgestaan door NIMA Members met de nodige vlieguren in het maatschappelijk impactvol ondernemen: de Wereldmarketeers. “De pitches vormden echt de climax van een intensief programma”, vertelde Bart Brüggenwirth, voorzitter van die Wereldmarketeers en – natuurlijk – schrijver van hét boek ‘Sterke Merken, Betere Wereld’. “Het bijzondere van dit programma is dat de teams zelf hun challenge en propositie kunnen bepalen. Daarbij kregen ze niet alleen vanuit experts, best practices en coaches, maar juist ook van elkaar, steeds input en feedback.”

Commitment

Om de challenge echt een doel te geven, werd er een wedstrijd aan verbonden, maar in alle vier gevallen leverden de teams ‘een werkende demo’ of op z’n minst een plan richting een werkende demo in de vorm van een propositie, met de intentie die bij voldoende bestuurlijk draagvlak echt uit te rollen. Om die reden bestond de jury uit marketing-eindverantwoordelijken van hun eigen bedrijf of organisatie, aangevuld met NIMA-vertegenwoordigers en onder aanvoering van de NIMA-voorzitter. De knoop om door te mogen ontwikkelen kon direct worden doorgehakt. Brüggenwirth: “Het was geweldig om te merken hoe gemotiveerd de teams zijn om met de ontwikkelde proposities zowel commercieel als maatschappelijk impact te maken. En hoe tof is dat dan, dat er vanuit de marketing directors, aan wie ze presenteerden, ook commitments worden uitgesproken om de proposities ook daadwerkelijk te kunnen gaan realiseren. Nu begint het echt.” In alle vier gevallen werd een harde toezegging gedaan om ‘het plan verder uit te werken’ of werden agenda’s getrokken om te pitchen voor directies.

Criteria waarop de pitches werden beoordeeld waren maatschappelijke impact, relevantie voor klanten, commerciele waarde voor de organisatie, originaliteit van de propositie, implementatiemogelijkheid en de presentatie zélf: de mate waarin de teams in staat bleken hun idee over het voetlicht te brengen. Daarbij kwam Team Aegon als winnaar uit de bus.

Voedselkeet

De runners-up: Team Agrio presenteerde een idee dat drie maatschappelijk issues tegelijk aanpakt: Het aantal boeren neemt met zes per dag (!) af, de Nederlandse bevolking groeit met tachtigduizend zielen per jaar en de kloof tussen stad en land wordt in dit tijdsgewricht van voedselveiligheid, vragen en antwoorden over voedselproductie en de herkomst van voedsel, zienderogen groter. Dat was Team Agrio een doorn in het oog en het kwam met een uitgewerkt idee om de ‘Voedselkeet’ op te zetten, een denktank en ideeënbus tegelijk waarin de belangrijkste stakeholders, van Ministerie tot jongeboerenverenigingen, en van Foodhub tot Stichting Doen, worden verenigd.

Team HU dacht heel praktisch: mkb-bedrijven ontberen veelal kennis en middelen om een goed duurzaamheidsprogramma op te zetten, laat staan uit te rollen. Tegelijk bevat de gevolgde studie Commerciële Economie nauwelijks duurzaam dna in het curriculum én de HU mág dan tot meest duurzame hbo zijn gekroond, verder dan de directiekamers is die belangrijke propositie-verbetering nauwelijks gekomen. Het denkwerk resulteerde in de voorzichtige opzet van een complete en zware nieuwe module die de student in staat stelt haar of zijn duurzame kennis in de praktijk te brengen door de duizenden mkb’ers in de regio te steunen met een duurzaamheidsscan en desgewenst uitgewerkte propositie. Knap aan de presentatie van Team HU was dat de deelnemers zelf nog nauwelijks werkervaring hadden, maar alvast bezig gingen met het oplossen van issues onder de ondernemers die ze met hun verse kennis het best kunnen bijstaan.

Team Deloitte tenslotte bedacht een slimme manier om Impact that Matters te maken. Het bedrijf, dat al een substantieel deel van zijn mensen en middelen vrijmaakt voor projecten die het ‘grotere geheel’ dienen, loopt tegen het herkenbare probleem aan dat de aanjager achter al dat maatschappelijk engagement intern afwezig is of weinig verschil kan maken. Door juist samen met klanten aan projecten te werken, kunnen nieuwe en grotere doelstellingen worden bereikt. Door te focussen op terreinen waar Deloitte zijn expertise maximaal kan inzetten – onderwijs, eerlijke groei, vrede en veiligheid – kunnen CSR-projecten van klanten enorm worden geboost. Deze ultieme ‘Deloitte plug-in’ zorgt en passant voor een sterkere relatie met klanten, juist op terreinen waar ontwikkeling gewenst is, zo luidde de verwachting.

‘Als marketeers het niet doen, wie dan wel?’ somberde – eeeeh – ikzelf tijdens de donkere dagen voor Kerst in aanloop naar deze challenge. Marketeers kennen trends en ontwikkelingen die je kunt gebruiken om mensen écht in beweging te zetten, maar dan moeten ze dat wel willen, of mogen, die marketeers.

Fantastische insight die ik na de pitches van gisteren mee naar huis nam, was het idee dat jonge marketeers ook echt op propositieniveau kunnen denken en binnen die kaders blijven. De meeste ideeën hadden slechts een werknaam – dat komt wel, losse-eindjes-onderzoek en -analyse werden genoemd, de maatschappelijke relevatie onderbouwd. Marketing volgens het boekje begint met een idee van wederzijdse waardecreatie en relevantie voor de beoogde doelgroep. Juist op die punten waren alle vier cases indrukwekkend en dat geldt ook voor het harde werk dat de vrijwillige Wereldmarketeers hebben geleverd. De challenge verdient navolging, te beginnen met een editie 2019-2020. De investeringen voor bedrijven wegen niet op tegen de opbrengsten, al was het maar omdat ‘iemand’ toch met die goede voornemens aan de slag moet. Dan is het prettig én praktisch dat aan een werkende demo ook een gezond businessplan en een realistisch marketingplan worden verbonden.

Onderdeel van de hoofdprijs is een ‘slot’ op de NIMA Marketing Day. De jonge marketeers van Team Aegon presenteren hun case op 20 juni in DeFabrique om 14.20 uur in De Postkamer (Track AI & Tech Innovation).

NIMA en de NIMA Wereldmarketeers willen de Marketing Impact Challenge ook in najaar 2019- voorjaar 2020 organiseren. Mail me even weten als je daar meer over wilt weten of op de hoogte gehouden wil worden: luuk@marketingfacts.nl

Dag 2 NIMA Marketing Challenge: Van ambitie naar propositie

Ontdekken. Daarmee begon dag 2 van de NIMA Impact Marketing Challenge, dit keer op een heel inspirerende locatie; het meest duurzaam verbouwde pand van Nederland. Het gebouw aan de Beethovenstraat in Amsterdam werd omgetoverd van een langdurig leegstaand kantoorpand in een duurzaam en inspirerende werkomgeving. In oktober 2018 betrokken de medewerkers van de Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij en BankGiro Loterij dit vernieuwde pand. Ook Stichting DOEN heeft haar eigen plek in dit gebouw, en dat was de reden dat wij als Young Professionals zijn afgereisd naar Amsterdam-Zuid.

Door Erin Veenink*

De – inmiddels nog vier – teams die de uitdaging van de Marketing Challenge zijn aangegaan werden welkom geheten in het auditorium door Anneke Sipkens, CEO van Stichting DOEN. Een organisatie die jaarlijks 26 miljoen mag uitgeven aan grote of kleine projecten die zich als voorloper hard maken voor een groenere, socialere of creatievere samenleving. Een mooie presentatie gaven zij en haar collega Irene de Jong over onder meer het bedrijf ROETZ, dat oude fietsen recycled en daar nieuwe tweewielers van maakt. Dit jonge bedrijf levert inmiddels al fietsen aan NS, een mooi en inspirerend verhaal voor ons jonge marketeers.

Definiëren

Het onderdeel ‘ontdekken’ werd deze dag al snel opgevolgd door ‘definiëren’, stap twee van het ontwikkelen van een propositie op basis van design thinking. Grote stappen in onze ambition statements moesten worden gezet, want de ambitie moet ook echt een propositie worden. Om elkaar duidelijk te maken wat onze doelen zijn, stond er eerst een korte pitch op het programma. Enkelen van de teams wisten al goed welke doelen zij hadden, maar enkelen verrasten de overige teams met nieuwe plannen die erg waren veranderd sinds de vorige bijeenkomst. Heen en weer werden kritische vragen gesteld en positieve feedback gegeven, waar alle teams weer verder mee konden.

Game

Ook binnen de teams moest de rolverdeling duidelijker worden. Elvira Luykx – Communications Lead Global Business Transformation bij FrieslandCampina – had een online game meegenomen. Alle deelnemers doorliepen een proces dat binnen ieder commercieel bedrijf plaats zou kunnen vinden. Het spel, waarbij een zuivelproduct wordt gemaakt voor een Aziatisch bedrijf dat met 200 mensen naar Mars vertrekt (een fictieve casus, natuurlijk) schotelde ons iedere keer diverse dilemma’s voor waar wij vervolgens marketinggerichte keuzes in moesten maken. De hoofdvraag luidde: ‘Waardoor laat jij je leiden?’ Werk je voornamelijk met kostenbesparing in het achterhoofd? Kijk je vooral naar de gezondheid van je eigen werknemers of is juist de maatschappelijke impact belangrijk voor jou als jonge marketeer? Achteraf bleek dat de verschillen binnen het Agrio-team nogal groot waren; een kracht in onze ogen want we vullen elkaar duidelijk aan.

Verkenning

Het tweede deel van de dag bestond voornamelijk over het verder uitwerken van de ambities van de deelnemende bedrijven. De individuele deelnemers noteerden in een bloemschema het idee (de kern van de bloem) met daaromheen de visie, relevante trends, de maatschappelijke impact en tot slot de randvoorwaarden en succesfactoren. Uiteindelijk werden deze schema’s samengevoegd in één grote bloem op een poster waarbij veel ‘darlings gekild’ werden. Een concreet schema met een duidelijke visie was het resultaat.

Verdere details waren nodig en dus kwam de volgende poster boven tafel: het Impact Business Model Canvas: van idee naar waardepropositie. Hier werden vooral de belangen voor CEO, klant en de maatschappij duidelijk. Daarnaast kregen wij als marketeers beter in beeld wie onze stakeholders zijn en op welke kernpartners wij een beroep willen doen.

Ook al was nog niet alles duidelijk; een pitch als afsluiting van dag 2 stond op het programma. In een soort rollenspel – waarbij verschillende groepen een rol van CEO, klant of maatschappij innemen – pitchten de verschillende groepen hun aangescherpte plannen. De kritische acteurs in het publiek ondervraagden de pitchers waardoor nieuwe ideeën en verbeterpunten duidelijk werden. Alle deelnemers zijn scherp om elkaar te voorzien van goede kritiek, waardoor we elkaar steeds beter maken.

* Erin Veenink is deelnemer aan de NIMA Marketing Impact Challenge namens Team Agrio

(NIMA Impact Marketing Challenge) Het start bij jou: het ontwikkelen van duurzame proposities

Waarom zou je als bedrijf een duurzame propositie ontwikkelen? Hoe kan je als Young Professional waarde toevoegen aan het bedrijf en de maatschappij? En hoe pak je dit aan in jouw eigen bedrijf? Dat zijn een aantal van de vragen waar vijf teams van Young Professionals zich de komende tijd mee bezig gaan houden tijdens de NIMA Impact Marketing Challenge.

Vijf organisaties gaan de komende tijd deze challenge aan: Aegon, Agrio, Deloitte, Friesland Campina en Hogeschool Utrecht. Vijf diverse organisaties die elk hun eigen markt en uitdagingen hebben, wat het mogelijk maakt om van elkaars aanpak te kunnen leren. Waarom die focus op maatschappelijke impact? Paul Polman, CEO van Unilever, stelt dat bedrijven niet kunnen bestaan in maatschappijen die niet succesvol zijn. Als bedrijf is het daarom essentieel om rekening te houden met (het succes van) de maatschappij en de eigen impact daarop. Kortom, een maatschappij verder helpen is ook in eigen bedrijfsbelang; het mes snijdt aan twee kanten. Daarnaast vindt maar liefst 70 procent van de consumenten het belangrijk dat bedrijven duurzaam ondernemen, en 47 procent vindt het zelfs belangrijk bij het maken bij een aankoop. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is dus niet alleen defensief, maar ook steeds meer een toevoegende waarde voor bedrijfsvoering en de gehele maatschappij. Met MVO bescherm en versterk je jouw merk.

Lees dit artikel op 

(Anneke Sipkens, CEO Stichting Doen) ‘Nima Impact Marketing Challenge headstart voor je bedrijf’

Nima Wereldmarketeers is een platform voor en door marketeers, die elkaar helpen en inspireren maatschappelijke uitdagingen om te zetten in kansen voor zichzelf, hun bedrijf en de wereld in de hoop dat maatschappelijke problemen sneller worden opgelost.

Dit voorjaar vindt de eerste editie plaats van de Nima Impact Marketing Challenge. Een aanleiding voor een gesprek met Anneke Sipkens, CEO Stichting Doen en bestuurslid Wereldmarketeers.

Kun je iets vertellen over de totstandkoming van het platform Wereldmarketeers?
Het platform is in 2011 opgericht door een aantal gedreven senior marketeers, die overtuigd zijn dat marketeers een belangrijke rol te spelen hebben in issues die ons allen raken, op het gebied van duurzaamheid en op sociaal gebied. We hebben de handen inéén geslagen om Nima-marketeers te inspireren en op weg te helpen om de eerste stappen zelf te zetten.

Lees dit artikel op MarketingTribune