The Future of Marketing – Nick Johnson

Je moet je als marketeer steeds opnieuw uitvinden om relevant te zijn voor je klanten en dus voor jouw organisatie die deze klanten bedient. Concurrenten uit onverwachte hoek gaan een rol spelen

Auteur: Nick Johnson
Uitgever: Pearson FT Press EAN: 9780134084503
Eerste druk, 2015
Trefwoorden: brand, technologie, social media, generatie, big data, authentiek, relevantie, transparantie, marketingrol, omnichannel, customer journey

Door Linda de Borst, Register Marketeer | augustus 2015

Marketing zal zich opnieuw moeten uitvinden om de klant aan zich te binden in het steeds veranderende speelveld. Het boek is aan de hand van onderzoek, bevindingen van ervaren marketing directeuren en context vanuit de auteur een gids hoe je in het nieuwe speelveld, gedomineerd door social media en inzichten vanuit big data, weer relevant kunt worden voor je klant. De auteur maakt helder wat de impact is van de fundamentele veranderingen in het marketingdomein door de opkomst van de digitale distributiemodellen.

Hierdoor zijn traditionele invloeden binnen het vijfkrachtenmodel van Porter ontmanteld. Concurrenten uit onverwachte hoek gaan een rol spelen en macht van de organisatie is verschoven naar de klant. De nieuwe concurrenten buiten spel zetten is complex, want deze data-gedreven organisaties hebben de lat hoog gelegd. Data heeft een grote verandering gebracht in de verwachtingen van de klant en de relatie met jouw merk. Werd vroeger data gebruikt als middel om je positie te bevestigen, nu wordt het ingezet om nieuwe zaken te ontdekken. Kijken in de achteruitkijkspiegel is ontoereikend geworden.

Met data moet je analyseren hoe je het nu doet, achterhalen waarom, onderzoeken wat de klanten verwachten en hoe je daarop kunt anticiperen. Ook in dit boek wordt aandacht besteed aan de customer journey met de focus op een consistente klantbeleving via alle kanalen. Het nieuwe onderscheidend vermogen naar de klant zit in de content, die via de kanalen de markt bereikt. De content moet voldoen aan de ART-criteria – Authentiek, Relevant en Transparant. Relevantie is een belangrijke peiler om een marketingcampagne succesvol te laten zijn en data speelt daarin een cruciale rol. Het boek is geschreven voor marketeers en marketingdirecteuren die beseffen dat de complexiteit van het marketingvak is toegenomen en verandering omarmen. Je moet je als marketeer steeds opnieuw uitvinden om relevant te zijn voor je klanten en dus voor jouw organisatie die deze klanten bedient.

Praktisch: *****
Actueel: *****
Leesbaar: ****
Vernieuwend: ****
Actueel: *****
Ons oordeel: *****