The New School for Information Services gaat samenwerking aan met NIMA

NIMA, de beroepsorganisatie voor professionals in marketing, communicatie en sales, is een samenwerking aangegaan met Stichting The New School for Information Services. Vanaf dit studiejaar is The New School als hbo Education Partner verbonden aan NIMA.

Stichting The New School (TNS) heeft als kleine particuliere hogeronderwijsinstelling al bijna 35 jaar marketing als kernvak in zijn brede curriculum, waarin professionele en persoonlijke ontwikkeling intensief samengaan. TNS was in 2019 bij zijn derde her-accreditatie – met wederom het oordeel ‘goed’ – de eerste hbo-opleiding die hiervoor van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) een bijzonder kenmerk kreeg toegekend.

Concreet betekent de samenwerking met NIMA dat studenten in twee jaar worden opgeleid voor de examens NIMA A in marketing én communicatie met bijbehorend diploma. Studenten die zich verder willen specialiseren in marketing kunnen in hun derde en vierde jaar toewerken naar het examen NIMA B.

Voor docenten betekent de samenwerking dat zij gebruik kunnen maken van officieel NIMA oefenmateriaal, kunnen deelnemen aan het bijscholingsprogramma NIMA Education Days, toegang krijgen tot het NIMA-intranet MyCareer, waarbinnen ook het opleidersplatform, en de docentleden krijgen na accreditatie de mogelijkheid om de titel NIMA Qualified Lecturer te voeren.

Kees Spijker, voorzitter en directeur van The New School, over de samenwerking: ‘We zijn als sterk op kwaliteit sturende kleine onderwijsinstelling blij om met NIMA te gaan samenwerken en hiermee marketinginzichten en ontwikkelingen uit de praktijk te delen en onderhouden. We geloven in een optimale en geïntegreerde samenwerking met ons hbo-onderwijs, waarbij er een continue uitwisseling ontstaat tussen TNS en NIMA in het commerciële domein, waartoe de vakgebieden marketing, communicatie en sales worden gerekend. Op die manier kunnen we onze studenten ondersteunen bij het zich optimaal voorbereiden op vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.’

Kirsten Andres, directeur en voorzitter van NIMA, over de samenwerking: ‘NIMA kijkt uit naar de samenwerking met een bijzondere onderwijsinstelling als hogeschool The New School, waarbij het toegevoegde waarde biedt in zowel theorie als praktijk. Door nauwe samenwerking met de docenten bieden we deze studenten extra dynamiek binnen het leerproces.’

NIMA wil het aantal professionals in marketing, communicatie en sales dat betrokken is bij de beroepsvereniging substantieel verhogen. Het wil zijn  relevantie voor het vak en de functie vergroten en optimaal aansluiten op de loopbaanontwikkeling én persoonlijke ontwikkeling van professionals. Ook bij The New School staat de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk hoog in het vaandel. Door de nieuwe samenwerking versterkt deze hogeschool zijn impact.