ThiemeMeulenhoff en NIMA werken samen bij nieuwe serie voor mbo

‘Goed nieuws voor alle mbo-studenten die marketing verkennen als aanstaand werkterrein.’

Rendement

Zes titels van de vernieuwde ThiemeMeulenhoff-serie ‘Rendement’ voor het middelbaar beroepsonderwijs sluiten voortaan volledig aan op de eisen die worden gesteld aan het NIMA A1-diploma. De afstemming van deze eindtermen vergroot de kansen van studenten op de arbeidsmarkt, zo luidt de verwachting. Rendement is een complete methode voor commerciële opleidingen op mbo-niveau 4. Studenten bereiden zich met deze methode direct voor op het NIMA A1-examen, zonder dat aanvullend materiaal nodig is.

De totstandkoming van de serie is het gevolg van het officieel partnership tussen ThiemeMeulenhoff, een van de grootste aanbieders van leermiddelen voor het beroepsonderwijs, en NIMA, beroepsvereniging en exameninstituut op het gebied van marketing, communicatie en sales. Doel van deze samenwerking is om mbo’s extra te ondersteunen bij het bieden van een kwalitatief goede marketingopleiding voor commerciële studenten, waardoor deze beter aansluit op het werkveld.
Jonge professionals

Het vernieuwde lesmateriaal van Rendement voldoet volledig aan de eisen van de nieuwe kwalificatiedossiers Commercie en Marketing, Communicatie & Evenementen. Ook krijgt de methode veel extra oefenmateriaal en inspirerende praktijkcasussen. De nieuwe serie bestaat uit tien leerwerkboeken. De indeling van de boeken in zes leerfasen zorgt voor een herkenbare structuur, flexibele inzet en goede aansluiting op diverse leerstijlen. De serie is vanaf komend schooljaar beschikbaar en inzetbaar.

De samenwerking is op vrijdag 17 juni officieel bekrachtigd door overhandiging van een lesboek uit de nieuwe editie aan NIMA Voorzitter Martin Huisman. Volgens Huisman sluit de samenwerking en totstandkoming van Rendement goed aan bij de doelstelling van NIMA, om kennis over de commerciële functie te delen en te toetsen: ‘NIMA wil professionals in marketing, communicatie en sales helpen en inspireren bij het ontwikkelen van hun kennis, vaardigheden en netwerk. Jonge professionals in de commerciële functie zijn onze toekomst. Die staan we – misschien wel meer dan welke andere groep ook – graag bij om op duurzame wijze meerwaarde kunnen bieden aan de organisaties waarvoor zij werkzaamheden verrichten en de maatschappij als geheel. NIMA verzamelt kennis, ontsluit die en we hebben in ThiemeMeulenhoff een gerenommeerde partner gevonden om inhoud te geven aan onze ambitie. NIMA is heel blij met deze vorm van samenwerking, die voor alle partijen een enorme stap voorwaarts betekent, en het is vooral goed nieuws voor alle MBO-studenten die de commerciële functie verkennen als aanstaand werkterrein!’

Meer informatie over de lesmethode Rendement tref je hier aan.