Amsterdam, 30 januari 2017 – Afgelopen week verscheen bij Noordhoff Uitgevers de vijfde druk van Basiskennis Marketing (voorheen Marketingoriëntatie) van auteurs Co Bliekendaal en Ton van Vught. Het boek is bestemd voor professionals die direct aan de slag willen met marketing en sluit aan op het diploma NIMA Basiskennis Marketing.

Het boek vormt het fundament voor het Examen NIMA Basiskennis Marketing, waaraan de afgelopen jaren ruim 1.500 professionals hebben deelgenomen en dat inmiddels bijna 1.000 gediplomeerden telt. Het examen wordt door steeds meer mbo-scholieren afgelegd. Tien opleiders in het regulier onderwijs bieden dit examen momenteel aan.

Geert Cornelisse, De Rooi Pannen: “Als school en opleiding Marketing & Communicatie staan wij al jaren in de top van Nederland met het aanbieden van MBO onderwijs. Goed onderwijs is de studenten voorbereiden voor het HBO en/of het bedrijfsleven. Met het NIMA Basiskennis Marketing Examen krijgen de studenten de mogelijkheid om zich op de arbeidsmarkt te kunnen onderscheiden en/of een nog betere basis te leggen voor een succesvolle afronding van een HBO opleiding. Bij een opleiding marketing en communicatie kan je bijna niet achterblijven om de studenten voor te bereiden op een landelijk erkend en onderscheidend diploma van NIMA. Door de lesstof uitgebreid te behandelen, up-to-date voorbeelden uit de praktijk te geven en oefenexamens te oefenen en te bespreken, worden de studenten optimaal voorbereid voor het examen.”

Over het boek
Graag stellen we je voor aan de auteurs Co Bliekendaal (links) en Ton van Vught:

Basiskennis Marketing, wat zit er in en wat haal je er uit?
“Het boek sluit naadloos aan op het examenprogramma basiskennis marketing. Het geeft starters in het vak een snelle en efficiënte weg om de belangrijkste begrippen, principes en berekeningen te leren. Hierdoor krijgt een starter een mooie basis om zich verder in het vakgebied te bekwamen. Niet voor niets zijn er meerdere hbo’s die dit boek in de propedeuse voorschrijven.”

Wat is er verbeterd aan deze nieuwe versie van het Basiskennis Marketing boek?
“De belangrijkste veranderingen in de marketing en dus ook in dit boek zijn de opkomst van e-commerce. Ons koop- en informatiegedrag is flink veranderd en het boek geeft ruim aandacht aan de nieuwe media, de veranderingen in het consumentengedrag en de aanpassingen die dit voor de marketingmix meebrengt. Zo biedt het boek ruim aandacht de verschillende vormen van online communicatie.”

Zijn er opmerkelijke verschuivingen gaande wat jullie betreft binnen het vakgebied Marketing en de basis die je als professional tot je dient te nemen?
“Het meest opmerkelijke in het vakgebied is dat het van een gevoelsvak met vele theorieën verandert in een vak van meten en weten. Via neuromarketing, waarbij inzicht ontstaat in de werking van ons onbewuste reptielenbrein tot big data en Google analytics ontstaat er een enorm inzicht in onze motieven en gedrag. Veranderingen gaan razendsnel, al zal de basis: de behoeften van de klant voorop stellen, altijd blijven. Huidige en toekomstige marketeers moeten zich permanent ontwikkelen om bij te blijven bij alle ontwikkelingen. Geen bedrijf of marketeer kan zich veroorloven achter te blijven.”

Jurriaan Gorter, Manager Study Members & Exams: “Iedereen die zich marketing eigen wil maken, adviseren wij te starten met een goede basis. Deze basis bieden wij aan in de vorm van de NIMA Opleiding Basiskennis Marketing, waarvan dit boek essentieel onderdeel is, en waarbij onafhankelijke toetsing plaatsvindt waarmee een officieel NIMA Diploma wordt behaald.”