(Verslag NIMA Finance) ‘Betere Financiële Dienstverlening door meer Kennis over Gedrag’

Finance leiderschap workshop

Verreweg het grootste deel van al onze beslissingen wordt intuïtief genomen en zo ongeveer de helft van alle Nederlanders kan niet goed rekenen. We laten ons in geldzaken voor nu en later leiden door routine en nemen beslissingen op gevoel. Vreemd genoeg oriënteren financiële dienstverleners zich in hun marktbewerking en productenaanbod steeds nadrukkelijker op digitaal gemak, heldere feiten en transparantie van cijfers.

Wat zou er veranderen als de sector zich wat meer zou laten leiden door kennis over gedrag?

De Community NIMA Financial Services organiseerde een bijeenkomst in Amsterdam waarin Kantar TNS, Autoriteit Financiele Markten en NN Investment Partners vanuit verschillende invalshoeken antwoord probeerden te geven op die vraag.

Kantar TNS liet aan de hand van onderzoek en praktijkcases zien dat er betere alternatieven zijn om mensen te interesseren voor aanvullend pensioen, dan cijfermatige overzichten of uitleg over de complexiteit van investeringen en de gevolgen van uitstelgedrag.

De AFM haakte hierop in door een update te geven over realistische mensbeelden als invalshoek voor toezicht op de verbetering van financieel welzijn in Nederland. Het besef dat zorgvuldige gedragsbeïnvloeding en oprechte marketing wellicht meer zoden aan de dijk zetten dan toezicht te houden op operationele processen en regels is betrekkelijk nieuw.

NN Investment Partners vulde hierop aan dat, door de psychologie van mensen en hun gedrag op markten beter te doorgronden, uiteindelijk ook bestaande financiële producten weer beter kunnen worden.

Samengevat was de conclusie dat realistische inschattingen over mensen – en hoe ze omgaan met hun geldzaken – voor nu en later veel betere aanknopingspunten bieden voor herstel van vertrouwen in de sector én voor de ontwikkeling van financieel welzijn. Waarmee ook gezegd dat verbetering van financiële dienstverlening – voor een groter deel dan eerst werd gedacht – voortkomt uit de rol van marketing en (meer) kennis over gedrag.

De volgende activiteit van de Community NIMA Financial Services is op 1 juni 2018 met een bedrijfsbezoek aan VodafoneZiggo.