(Verslag Online Tuesday) ‘Culture eats strategy for breakfast’, ook bij werving digitals

‘How to hunt them? How to engage them? How to keep them?’ Het zijn vragen waar hele contingenten ondernemers, managers, HR-professionals van wakker liggen dezer dagen. De zoektocht naar toptalent voor techbedrijven kan een worsteling zijn en de afstemming tussen werving en interne doorstroom van talent luistert heel nauw. De eerste Online Tuesday van het nieuwe seizoen stond in het teken van de P van personeel en de losse stukjes van de complexe recruitment-puzzel.

Online Tuesday deed het eens geheel in het Engels, toch een taal met hoge actualiteitswaarde, en vond 10 september voor de gelegenheid plaats in de Rode Hoed in Amsterdam. Met – als altijd – drie flink door de wol geverfde sprekers en een zaaltje digital natives met een hoop marketing-achtergrond, al bleef marketing ‘as such’ deze avond ook echt op de achtergrond. OLT #91 ging ditmaal vooral over de vaak moeizame zoektocht naar steeds schaarser digitaal talent.

“Zouden we speeltuinen moeten oprichten, of gratis drank moeten schenken? Moeten we onze purpose op de gevel schilderen of tekent de toekomstige collega vooral als hij of zij een rode loper mag betreden op weg naar een shiny happy future? Of is het een mix van dat alles?” Dat was – ter inleiding – in een zo kort mogelijke samenvatting de insteek van de avond, en inleiding op de eerste spreker, Delano Brand, Team Lead International van Newpeople. Zijn inbreng van de paarse eekhoorn-eenhoorn, als alomvattende symbool van mismatch tussen verwachtingen aan vraagzijde en realisme aan aanbodzijde, bleef een beetje boven de avond hangen.

Lees dit artikel op