Voodoo Marketing – Ronald Voorn e.a.

Een boek over verleiding en misleiding. Uitgaande van de zelfbeschikkingstheorie heeft de mens drie sterke behoeften: autonomie, competentie en verbondenheid. 

Auteurs: Ronald Voorn & Jan Dijkgraaf
Uitgever: Adfo books ISBN: 9789491560965 | NUR 802
1e druk; september 2015
Trefwoorden: privacy, verleiding, beïnvloeding

Boekrecensie door Jeanine Dijkhuis, Register Marketeer | januari 2016

Een boek over verleiding en misleiding. Uitgaande van de zelfbeschikkingstheorie heeft de mens drie sterke behoeften: autonomie, competentie en verbondenheid. Deze autonome, competente mens wordt volgens de auteurs gevaarlijk blootgesteld aan oude en nieuwe beïnvloedingsmethodes. Die privacy- of economische schade kunnen opleveren. Omdat mensen (en zeker kinderen) niet door hebben hoe zij worden beïnvloed of waar ze onbewust deel van uit maken (A/B testen). De argeloze consument kan zich moeilijk wapenen tegen onbewuste verleiding. De auteurs introduceren het HAH!- moment om zelf zo’n ‘persuasion box’ te herkennen.

Reclamemakers kunnen met de huidige technieken (dark design, one-click spamming, data analyse) over hun morele grens heen gaan. De intenties waarmee marketeers exploreren, zelf ook op zoek naar een ijkpunt, is leidend. Dit boek bevat een ethisch denkschema over de mate van verborgen beïnvloeding. Dat bedrijven om hun verantwoordelijkheid te nemen over zouden moeten gaan tot ‘good do’ marketing is vergezocht. Omdat de overheid nauwelijks ingrijpt, zien de auteurs zichzelf als waarschuwende boodschappers. De toonzetting doet soms denken aan een consumentenprogramma op tv. Tot welke privacy trade-off is de volgende generatie klant vrijwillig bereid? Hoe groot is hun vertrouwen en interesse?

Deze opsommende eerste editie biedt overzicht voor eerstejaarsstudenten in persuasieve communicatiemethoden. Voor senior marketeers wakkert het een nuttige discussie aan. Het wachten is op een volgend boek over transparantie en consumentenvoorlichting. Die naast nadelen ook voordelen benoemd. Vanuit consumentenonderzoek in UX. Over gepersonaliseerde selecties, individualisering, relevantie, aanbevelingen, frequency caps, boeiende content, gemak, etc. Het zou mooi zijn als er een volgende editie komt over attractieve methoden voor beide kanten; in verbondenheid.