Vrije Universiteit Amsterdam en Validators starten Institute for Brand Analytics

Onder de noemer Institute for Brand Analytics bundelen de Vrije Universiteit Amsterdam en Validators krachten op het gebied van brand analytics. De komende vier jaar onderzoeken ze gezamenlijk welke Brand Metrics effect hebben op de marktpositie van merken. Hierbij ligt de focus op het toepasbaar maken van vernieuwende inzichten in de marketingwetenschap, die merken en hun marktpositie meer stuurbaar kunnen maken. Onderdeel van deze samenwerking is het aanstellen van promovendus Noud Schartman die een brug zal slaan tussen wetenschap (VU) en praktijk (Validators).

Marketingwetten valideren en verbeteren
In afgelopen vijf jaar is er meer en meer aandacht voor marketingwetten gebaseerd op klantdata, met name door het werk van Byron Sharp. Deze nieuwe inzichten vormen de basis voor het merkonderzoek dat Validators doet voor vele grote merken, waaronder ANWB en PON. In deze samenwerking zetten VU en Validators data science en gedragsonderzoek in om de logica van deze marketingwetten te valideren met echte klantdata. Ook nemen ze de optimalisatie van onderzoeksmethodes en statistische databewerking in het berekenen van marketingwetten hierin mee.

Lees dit artikel op Emerce