Werken met een creatief collectief (of niet?) Geef je mening!

Waar loop je tegenaan? Wat zijn je wensen? Hoe zie jij de toekomst? Geef hier je mening. Met de uitkomsten helpen we marketeers en hun dienstverleners beter en sneller samenwerken (nou ja, dat hopen we)

Want…..

Reclame was zo heerlijk helder vroeger. Je had maar één advertentie en één tv-spotje. En daar had je maar één reclamebureau voor nodig.

Maar met de komst van al die splintermiddelen – social media, pre-rolls, SEO, SEA, cromo’s, mobile apps en natuurlijk ook weer banners ín die mobile apps – komen er ook steeds meer splinterbureaus. Waar je 15 jaar geleden 15 bureaus had met ieder 150 man, moet je nu je weg zien te vinden tussen 150 bureaus met ieder 15 man.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de nieuwe constructies die overal uit de grond schieten. In-house agencies, samenwerkende bureaus, agentschappen, zelfstandig ondernemers, samenwerkende zelfstandig ondernemers en intermediairs die een flexibel bureau van zelfstandig ondernemers kunnen samenstellen. Volg jij het nog?

In Den Haag krijgen ze het lastig om uit 13 minipartijtjes een coalitie te vormen. Maar dat is niks vergeleken bij de marketeer die een communicatie-coalitie wil vormen. The Freeforce – een collectief van 150 zelfstandige ondernemers – en NIMA – hét Nederlands Instituut voor Marketing – willen de marketeers van Nederland te hulp schieten.

Bijvoorbeeld door marketeers, bureauprofessionals en zelfstandig ondernemers te trainen. Zodat ze beter om kunnen gaan met al die splinterontwikkelingen. Maar voordat The Freeforce en NIMA dat kunnen doen, is het natuurlijk wel handig om te weten hoe jij – als marketeer – hier naar kijkt.

Waar loop je tegenaan? Wat zijn je wensen? Hoe zie jij de toekomst? Dat soort vragen. Dus doe jezelf een lol en kijk even naar onze enquête.

Want pas als we weten wat je vragen zijn, kunnen wij met de antwoorden komen.