Wie doet er mee met de NIMA Hackaton?

Met marketing word je iets aangesmeerd
De rol van marketing wordt lang niet altijd overal op waarde geschat. En dat terwijl marketing juist nu zo’n belangrijke rol kan spelen in de strategische keuzes waar organisaties voor staan. Daarom organiseert NIMA een hackathon, om met vakgenoten in gesprek te gaan over de relevantie van marketing én om oplossingen te bedenken.

Wie denkt er met ons mee over hoe we het imago van marketing kunnen verbeteren?

Uitdaging: imago van marketing kantelen
Op de NIMA Marketing Day meldde Kirsten Andres (voorzitter/directeur NIMA) het al: het marketingvak staat onder druk. Signalen uit de markt bevestigen dit. Het vak is nogal gefragmenteerd, veelal wordt van marketing alleen de p van promotie gezien en ondertussen gebeurt het in de media te vaak dat marketing in een woord gelijk wordt gesteld aan misleiding. Kortom: er ligt een uitdaging om te laten zien welke waarde marketing kan toevoegen in een organisatie en het behalen van haar doelstellingen.

NIMA wil graag zijn netwerk inzetten om vakgenoten samen te brengen en zich over deze vraag te laten buigen. Wat is er voor nodig om te zorgen dat over vijf jaar marketing weer breed gezien wordt als zeer waardevol voor bedrijf, mens, milieu en maatschappij?

Doe mee met de NIMA Hackaton op vrijdagmiddag 11 maart!

Hackaton 11 maart
Op vrijdagmiddag 11 maart organiseren we een hackaton om samen met vakgenoten oplossingen te bedenken voor de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat marketing weer wordt gezien als de waardevolle discipline die het in werkelijkheid is. Ongeveer 25 mensen kunnen meedoen met de hackaton. Met behulp van design thinking gaan we samen onze hersens kraken en de uitdaging aan het imago van marketing te kantelen. In teams gaan we vanaf 13.00 uur aan de slag met creatieve technieken & oplossingen en ontwerpen om ons vakgebied intern op de kaart zetten en te laten zien wat de toegevoegde waarde van marketing is. En dat allemaal onder tijdsdruk want om 16.30 uur start de borrel.

Wie wil, kan zich voor eind januari opgeven. Dit kan door een mail sturen naar k.andres@nima.nl.

Enquête
Het imago van marketing staat onder druk. Om te weten hoe marketing ervoor staat in organisaties, willen we je vragen mee te werken aan het doorsturen van deze korte enquête van slechts vier inhoudelijke vragen! Stuur deze door naar MT-leden buiten je marketingafdeling. 

Dank voor je hulp!