Wij zijn big data – Sander Klous, Nart Wielaard

Soms is het een voordeel als je een boek twee jaar na verschijning pas leest. Het geschrevene blijkt namelijk echt te gebeuren allemaal. Auteurs Sander Klous en Nart Wielaard, schetsen de economische kansen en maatschappelijke effecten van big data.

Auteurs: Sander Klous, Nart Wielaard
Uitgever: Business Contact
ISBN: 9789047007777 | NUR 740
Derde druk mei 2015 (eerste druk 2014)

Kernwoorden: data, big data, maatschappij, informatietechnologie, informatiesamenleving.

wij zijn big data

Boekrecensie door Jeanine Dijkhuis, Register Marketeer –  juni 2016

Soms is het een voordeel als je een boek twee jaar na verschijning pas leest. Het geschrevene blijkt namelijk echt te gebeuren allemaal. Auteurs Sander Klous en Nart Wielaard, schetsen de economische kansen en maatschappelijke effecten van big data. Plezierig is, dat zij erkennen dat de hype en het opportunisme voorbij zijn en dat we met verzamelde data gewoon nu aan de slag kunnen. In essentie is de gehele economie geënt op behoeften van de klant. Des te beter de behoefte in beeld, des te groter de kans op afnemers. Daar verandert data niet zoveel aan. Om data te benutten moet je nog steeds weten welke vragen te stellen en is het van het grootste belang dat we het verschil tussen correlatie en causaliteit niet uit het oog verliezen.

‘Wij zijn big data’ is een laagdrempelig, toegankelijk boek over big data. Je leest hem in 1 dag uit. Tussen de methodische boeken voor data scientists en (veelal Amerikaanse) boeken vol futuristische afstandelijkheid en bangmakerij over het thema, is dit een boek voor de massa. Voor beginnende economiestudenten en marketeers die nog niet dagelijks de data driven discipline uitoefenen. Met als belangrijkste les voor marketeers; undress for succes. Oftewel, laat zien wie je bent zonder marketingpoeha; dat is de enige manier om het vertrouwen te krijgen van je klanten. Laat de klant, cliënt, burger, patiënt meekijken in de keuken en wees transparant. Dat is de manier waarop de informatiesamenleving tot een nieuwe mooie wereld kan leiden, zonder te veel macht voor enkele, individuele partijen.

Praktisch: **
Leesbaar: *****
Actueel: ***
Vernieuwend: **
Ons oordeel: ***  (Lezenswaardig)