Young Marketing Profs delen ervaring met de typische praktijk van B2B-marketing

Op een bijzondere plaats en in een bijzondere setting zijn op 29 mei vijftien marketeers in gesprek gegaan over het werken als Young Prof in B2B-marketing. Tijdens een gemodereerde rondetafelbijeenkomst kwamen onder meer de specifieke eigenschappen van B2B-marketing ter sprake, ervaring met het opdoen van specialistische kennis en natuurlijk die eeuwige vraag hoe je optimaal samenwerkt met ‘de sales’.

Opvallende (en typische) bijkomstigheid: geen van de opgeleide marketeers aan tafel had ooit bewust gekózen voor B2B Marketing: dat gebeurde gewoon bij het aangaan van een eerste of tweede baan. ‘En dan kan het best heftig zijn’, zo beaamde één van de ervaringsdeskundige Young Profs. Tegelijk moesten de aanwezigen ook wel toegeven dat het beslist iets heeft en in zekere zin ook gewoon mooi is om in een wereld verzeild te raken van gekwalificeerde leads, DMU’s en het gesteggel over de ‘claim for fame’, zodra een lange lead time uiteindelijk leidt tot commercieel succes. B2B Marketeers zijn uiteraard ook gewoon marketingprofessionals, maar wel met specifieke kennis en vaardigheden. Daarover werd openhartig gesproken, al bleven alle gedeelde pains and gains wel binnenskamers – zo werd vooraf afgesproken. Dat maakte het een bijzonder gesprek.

Werken in B2B Marketing….
… is écht anders, en tegelijkertijd is het gehele instrumentarium aan marketingmiddelen gewoon beschikbaar. Speciaal voor B2B Marketeers heeft NIMA daarom een serie van vier B2B Marketing Colleges opgezet in samenwerking met RVS Marketing in Eindhoven. Hier lees je meer over de aanstaande bijeenkomst over B2B Marketing en Psychologie, met medewerking van onder meer Christ Koolen en Erik Soeteman.

De bijeenkomst was een initiatief van twee NIMA Community’s; De NIMA Young Profs en de NIMA B2B Marketeers. Plaats van handeling was zorgvuldig gekozen en paste heel mooi bij het onderwerp en de ambities van de jonge marketingprofessionals: de voormalige bestuurskamer van De Handelsvereeniging op een steenworp – letterlijk – van de Dam in Amsterdam. Doel van de meeting was om mensen om tafel te krijgen die min of meer in dezelfde situatie zitten met specifiek zakelijke klanten en de dynamiek die eigen is aan marketing in en voor B2B. De deelnemers waren onder meer werkzaam als marketeer in finance, Food & Agri, Health Care, IT en zakelijke dienstverlening. Aan het rondetafelgesprek namen ook twee Register Marketeers deel die ieder specifieke kennis meebrachten over het starten van een loopbaan in B2B.  

De Young Profs spraken onder meer over hun ervaring met het bijzondere krachtenveld waar B2B-marketeers in verzeild raken en die eigen is aan lange lead times, het vullen van sales funnels en het aanleveren van gekwalificeerde leads. Op welke wijze haal je de kennis en ervaring, waar oudere collega’s in commerciële functies zich op beroepen? Waar lígt die meerwaarde van marketingdenken in dat praoces en hoe maak je duidelijk waar je grenzen liggen. Leestips, ervaring met mentoren en coaches, verse insights over AI, toelichting op Account Based Marketing, en bovenal de vraag hoe je als marketeer duidelijk maakt wat je méér weet, dan wat soms van je wordt verwacht. En gedacht. Werken in B2B kan soms wat ruig aanvoelen, maar veel van de lone wolves in B2B werken ook voor die bedrijven waar het succes van de Nederlandse economie om draait. ‘Je zit er dicht op, dat is ook ontzettend mooi’, concludeerde een van de deelnemers na afloop.