Examen Commissie:

NIMA ontwikkelt examens voor de vakgebieden Marketing, Sales, Communicatie en Digital. Voor elk vakgebied en elk niveau biedt NIMA een diploma aan: NIMA Basiskennis, NIMA A, NIMA B en NIMA C. Deze diploma’s worden behaald de NIMA Opleiding is gevolgd én de bijbehorende NIMA Examens zijn behaald. De examencommissie is verantwoordelijk voor het opstellen van de exameneisen (leerdoelen), de literatuurlijst (bronmateriaal) en, in samenwerking met auteurs, het ontwikkelen en valideren van de inhoud van de NIMA Examens.

Elk jaar worden examens ontwikkeld en gevalideerd voordat deze worden opgenomen in het digitale toets systeem van NIMA. Alle schriftelijke examens worden digitaal afgenomen bij examencentra verdeeld over het hele land en alle mondelinge examens worden zowel op locatie als online aangeboden. De exameneisen worden om de drie jaar geactualiseerd om de aansluiting met het werkveld optimaal te houden. Hierbij worden de NIMA Opleiders, de professionals uit het werkveld én de onderwijswereld betrokken. Daarnaast worden regelmatig (digitale) bijeenkomsten met examinatoren, auteurs, mede-commissieleden en/of opleiders gehouden. Onder meer om te zorgen dat de beoordelingscriteria eenduidig worden toegepast en dat de rode draad van de exameneisen voor de opleiders duidelijk is. Deze kalibratiesessies vormen een onderdeel van de kwaliteitsborging.

Een examencommissielid heeft een relevante vakinhoudelijke opleidingsachtergrond, is werkzaam in het vakgebied én heeft affiniteit met toetsing en kennisoverdracht. Om een bijdrage te kunnen leveren aan NIMA, is een lidmaatschap van NIMA voorwaardelijk.

Heb je interesse in de rol van examencommissielid? Wij hebben nog een vacature voor de Commissie Communicatie en Digatal. Stuur dan een email naar examens@nima.nl of bel 020 – 503 93 00.

Marketing Commissie

Annelies Verhelst Freelance/interim marketingadviseur cultuur, onderwijs, media en ICT
Harry Steenkamp Docent en examinator HVA
Henja de Haas Marketingpro voor ondernemers en impact startups
Virgil van de Gevel Hogeschool docent Marketing
Frank Muller Private Funding at Free Press Unlimited

Communicatie Commissie

André Manning Director Corporate Communications and Public Affairs
Dianne Joosten Account Director B2B Marketing & Sales
Henk Peltzer Project Lead Marketing & Communicatie APG

Sales Commissie

Jeroen de Beer Manager Sales & Marketing
Diana Keizer Hogeschool docent Marketing & Sales
Jack Spaans Externe deskundige Avans Ondernemerschap & Retailmanagement

Digital Commissie

Danny Oosterveer Marketingmanager
Hessel Boschma Omnichannel Marketing manager SoHo
Boudewijn Raessens Associate lector Marketing