NIMA Integriteitscode - Bedrijven - NIMA

NIMA Integriteitscode – Bedrijven

‘Integer zijn’. Betrouwbaar, eerlijk, oprecht en niet omkoopbaar. Doen wat juist is. Dat kan alleen bereikt worden met een kritische houding en bewustwording. Zodat er eerlijk gehandeld wordt, er wederzijds vertrouwen ontstaat en er duurzame relaties opgebouwd kunnen worden. Wees daarom kritisch tegenover uw klanten, uw medewerkers, andere professionals, maar bovenal: tegenover uw eigen gedrag. Door met z’n allen te handelen met integriteit, weerspiegelen we de waarden en de reputatie van ons vak en bevorderen we de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze bedrijven. NIMA introduceerde begin 2016 een Integriteitscode en de daarbij behorende mogelijkheid om een examen te doen en een persoonsgebonden Integriteitskeurmerk te halen. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om als organisatie een keurmerk te behalen.

 

Van de volgende organisaties mag verwacht worden dat alle marketing- en communicatiemedewerkers voldoende op de hoogte zijn van de NIMA Marketing Integriteitscode. NIMA heeft bij deze bedrijven het integriteitsniveau getoetst en het Marketing Integrity Keurmerk voor bedrijven afgegeven:

 

  • CDDN (Communicatie Data Diensten Nederland) – datum van afgifte 2 januari 2017

integriteit

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X