NIMA Marketing Day - Een dag voor en door het vak

NIMA Marketing Day

NIMA Marketing Day

NIMA Marketing Day wordt eenmalig NIMA Marketing Week

What

16 tracks, ruim 70 presentaties door de mensen áchter de merken. De NIMA Marketing Day is een dag waarop leven, werken en marketing centraal staan. Dat wil ook zeggen dat het programma wordt samengesteld met een allround-marketeer in het achterhoofd en relevantie voor een brede groep vakgenoten als belangrijkste criterium.

Why

De NIMA Marketing Day is ontstaan vanuit het idee dat we op 1 dag zoveel mogelijk onderdelen van het marketingvak willen belichten vanuit de actuele marketingpraktijk. Omdat NIMA een beroepsvereniging is van professionals, hechten we aan de ondertitel van de dag: Work, Life, Marketing.

Who

NMD 2020 verwacht ongeveer 1700 bezoekers, waarmee het het grootste reguliere marketingevent van Nederland is. De NMD is ambitieus in zijn opzet om het voor zoveel mogelijk mensen tegelijk mogelijk te maken de presentaties bij te wonen waarvoor bezoekers naar de dag komen.

NIMA Marketing Day 2020

Let op! NIMA Marketing Day 2020 is vanwege de coronauitbraak verplaatst naar 1 september! (Lees meer)

De NIMA Marketing Day zal plaatsvinden op dinsdag 1 september. DeFabrique in Maarssen vormt het rauwe decor voor een dag vol insights van marketeers die leven en werken in marketing, communicatie en/of sales. Voor de organisatie heeft NIMA opnieuw samenwerking gezocht met vakmediabedrijf BBP. Bezoek de site van de NIMA Marketing Day voor het programma en registratie.

Alles wat je moet weten over de NMD

Onderstaand lees je over de thema’s, de sprekers, de adviesraad, het niveau, de toegang tot sessies, de rol van de NIMA-organisatieonderdelen en de rol van sponsoren/partners van NMD 2019. De NIMA Marketing Day is ontstaan vanuit het idee dat we op één dag zoveel mogelijk onderdelen van het marketingvak willen belichten vanuit de actuele marketingpraktijk. Omdat NIMA een beroepsvereniging is van professionals, hechten we aan de ondertitel van de dag: Work, Life, Marketing. Als kapstok hanteren we daarbij vijftien thema’s en alle presentaties op de dag vallen ook binnen die vastgestelde thema’s.

De thema’s
De thema’s zijn gekozen door de twee organiserende partijen van de NMD: NIMA en BBP. Die keuze is gemaakt op basis van de thema’s die uit het jaarlijks trendonderzoek komen, de vraag naar bestaande classes en events van NIMA, klikgedrag op MarketingTribune.nl en Marketingfacts en door Internationale marketingmedia te volgen.
Bij de keuze voor thema’s wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de brede toepasbaarheid van de onderwerpen en relevante trends. Branches (vb FMCG), specialisaties (vb online advertising), doelgroepen (B2B, B2C) en dergelijke proberen we zo evenwichtig mogelijk te verspreiden over de thema’s. Wél wordt specifiek aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling, in lijn met de missie en visie van NIMA. Om die reden worden ook onderwerpen als ‘opleiding’, ‘arbeidsmobiliteit’ en ‘personal branding’ nadrukkelijk geprogrammeerd.

De sprekers
Ieder thema krijgt op NMD een eigen zaal of theater, waarin ongeveer 100 mensen tegelijk naar een presentatie kunnen luisteren en kunnen deelnemen. Per zaal worden over de dag verspreid vijf presentaties gegeven binnen dat thema. Verreweg de meeste bezoekers van de NMD zijn zelf lid van of aangesloten bij NIMA. De meesten van hen zijn in functie marketeer. Daarom geldt nadrukkelijk dat we ook zoeken naar marketeers van bijzondere merken die hun verhaal doen, tegen de achtergrond van hun dagelijkse marketingpraktijk en organisatiestrategie. Aan dienstverleners als consultants, adviseurs, interim marketeers en dergelijke onder de sprekers wordt gevraagd namens een opdrachtgever (bedrijf, merk, marketingorganisatie) te spreken. Sprekers op de NMD krijgen geen financiële vergoeding voor hun voordracht, met uitzondering van de key note sprekers.

De Adviesraad
Na het bekend maken van de thema’s zijn/worden álle NIMA-members in de gelegenheid gesteld om mee te helpen met het vullen van het programma. Dat kan door deel te nemen aan (de eenmalige bijeenkomst van) de NIMA Marketing Day Adviesraad of door suggesties te sturen aan de organisatie. Over de Adviesraad wordt gecommuniceerd via de NIMA-nieuwsbrief en de site. Belangrijk uitgangspunt waarmee de Adviesraad aan het werk gaat is – opnieuw – de wens om marketeers zélf te vragen voor een presentatie. Op basis van de input uit de adviesraad wordt door de organisatie een ‘verlanglijst’ opgesteld en worden beoogde sprekers benaderd. Omdat het aantal suggesties veel groter is dan het aantal te vullen plaatsen, moeten daarbij keuzes worden gemaakt. De NMD-organisatie probeert een zo goed mogelijke mix samen te stellen van grote en kleine organisaties, bekende en minder bekende namen, voor de hand liggende zaalvullers en meer verrassende sprekers.

Niveau
Het algemeen niveau van de lezingen is uiteraard afhankelijk van de persoon die de presentatie verzorgt, maar in het algemeen wordt hen gevraagd in te spelen op een luisterend publiek dat goed is ingevoerd in het vak en minimaal een aantal jaar werkervaring heeft. Wat voor de één nieuw is, is misschien voor de ander routine. Uitgangspunt is het delen van insights, ervaring en kennis om samen beter te worden in het vak. De mate van verdieping wordt enigszins beperkt door de tijd die de sprekers mogen vullen. Wel vraagt de organisatie aan presentatoren om de zaal in de gelegenheid te stellen om vragen te stellen en eventueel contactgegevens achter te laten voor nakomende vragen. De gebruikte voertaal is Nederlands, maar waar nodig wordt gebruik gemaakt van Engels. Presentaties die beschikbaar worden gesteld aan de organisatie, worden achteraf op de NMD-site geplaatst.

Toegankelijkheid
NMD 2019 verwacht ongeveer 1.500 bezoekers, waarmee het het grootste reguliere marketingevent van Nederland is. De NMD is ambitieus in zijn opzet om het voor zoveel mogelijk mensen tegelijk mogelijk te maken de presentaties bij te wonen waarvoor bezoekers naar de dag komen. Er is om verschillende redenen voor gekozen om niet te werken met voorregistraties, waardoor het in sommige gevallen kan voorkomen dat een zaal ‘vol’ zit en moet worden uitgeweken naar een alternatieve keuze. Om veiligheidsredenen kan de capaciteit van de zalen niet verder worden uitgebreid. De organisatie raadt bezoekers daarom aan ruim bijtijds bij de zalen aanwezig te zijn.

De aanwezigheid van NIMA Members en Communities in het programma
De NIMA Marketing Day is een dag waarop leven, werken en marketing centraal staan. Dat wil ook zeggen dat het programma wordt samengesteld met een allround-marketeer in het achterhoofd en relevantie voor een brede groep vakgenoten als belangrijkste criterium. De NMD is nadrukkelijk géén ‘clubdag’: Personen en organisaties die aan NIMA zijn verbonden of onderdelen van NIMA zelf krijgen geen voorrang in het programma. Evenmin krijgen NIMA Communities of grote aangesloten leden (bedrijven) vanzelfsprekend presentatieruimte. Wél zullen alle Communities in de gelegenheid worden gesteld zich te presenteren in de centrale ruimten. Suggesties van aangesloten NIMA Members om zelf binnen één van de thema’s een presentatie te verzorgen zijn uiteraard wél zeer welkom en worden samen met de overige suggesties besproken en beoordeeld door de Adviesraad.

Sponsoren in het programma
Een groot evenement als de NMD kan niet op deze wijze worden georganiseerd zonder een bijdrage van sponsoren, of beter: partners. Bij de ontwikkeling van het concept van de NMD is rekening gehouden met het integere niet-commerciële karakter van de dag en is vastgesteld dat minimaal 80% van het reguliere programma (de ‘tracks’ of themazalen) wordt gevuld door onbezoldigde en onafhankelijke marketeers die door NIMA worden benaderd voor een presentatie. De overige 20% wordt gevuld met presentaties waarvoor de sponsoren een bijdrage leveren om de NMD te organiseren. Het staat hen vrij deze naar eigen goeddunken te vullen, maar omdat bezoekers van het event ‘free flow’ bewegen (ze zijn niet gebonden aan een zaal) houden zij ook rekening met het belang van de bezoekers en presenteren programmaonderdelen die voor de aanwezige marketeers relevant zijn.

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X