Betalen, verzetten en annuleren

Rondom het betalen, verzetten en annuleren van NIMA Examens hanteert NIMA een aantal voorwaarden. 

Betaling examengeld
Als examenkandidaat ben je zelf verantwoordelijk voor het tijdig nakomen van de betalingsverplichtingen, ook indien het verschuldigde examengeld door de werkgever wordt betaald.

Wanneer op de examendag geen betaling is ontvangen, kan alleen aan het examen worden deelgenomen nadat je ter plaatse de gefactureerde examenkosten, verhoogd met een administratieve toeslag van € 50, via een pinbetaling voldoet. Dit geldt ook wanneer de betaling door de werkgever zou worden gedaan.

Verzetten of annuleren van het examen
Het annuleren of verzetten van een NIMA Examen dient altijd schriftelijk via examens@nima.nl aangevraagd te worden.

Verzetten van een examen naar een ander examenmoment
Wil je een NIMA Examen verzetten naar een ander examenmoment? Dan zijn de volgende voorwaarden van toepassingen:

  • Binnen 14 dagen na inschrijving voor een NIMA Examen mag je een examen kosteloos verzetten. Deze termijn gaat in op het moment dat je een bevestiging van inschrijving hebt ontvangen.
  • Je mag het examen maximaal één keer verzetten naar een ander examenmoment. De kosten voor het verzetten van een examen bedragen € 100.
  • Een week voor afname van het examen is verzetten, in verband met reeds gemaakte planning en kosten, niet meer mogelijk en is het volledige examengeld verschuldigd.
  • Het volledige examengeld is eveneens verschuldigd wanneer je zonder tijdig verzetten van het examen niet aanwezig bent op de examendag.
  • Ten aanzien van het verzetten van een examen hanteert NIMA een coulanceregeling. Het examen kan zonder kosten verzet worden wanneer sprake is van ziekte, overlijden binnen de familie- of vriendenkring of geboorte. De coulanceregeling kan enkel worden toegepast wanneer een medische verklaring, kopie rouwkaart of kopie geboortekaart gemaild wordt naar examens@nima.nl. De maximale termijn tussen het aangeven van het verzetten van het examen en het toesturen van een medische verklaring, kopie rouwkaart of kopie geboortekaart is vijf werkdagen.

Annuleren
Binnen 14 dagen na inschrijving voor een NIMA Examen mag je een examen kosteloos annuleren. Deze termijn gaat in op het moment dat je een bevestiging van inschrijving hebt ontvangen. Reeds betaald examengeld zal door NIMA uiterlijk 14 dagen na annuleren retour worden gestort. Schrijf je je twee weken voor het examen nog in, dan is annuleren niet meer mogelijk en ben je altijd het volledige examengeld verschuldigd. Slechts bij bijzondere omstandigheden  zoals overlijden, blijvende invaliditeit en langdurige ziekte, wordt hierop een uitzondering gemaakt.

Algemene Voorwaarden NIMA Examens
Specifiek voor het inschrijven op een NIMA Examen zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden vind je hier.

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X