Hoe blijf je RM’er?

Register Marketeers zijn werkzaam op strategisch marketingniveau en actualiseren permanent en vanzelfsprekend hun kennis en ervaring. De (initiële) certificering is geldig voor vijf jaar. Na deze vijf jaar worden Register Marketeers opnieuw beoordeeld: de hercertificering.

Eens per 5 jaar volgt hercertificering. De titel RM geeft daarmee de garantie voor een hoogwaardige en actuele vakbekwaamheid door de zorgvuldige certificering en periodieke hertoetsing door NIMA. Daarbij wordt gekeken naar 3 terreinen:

 • Werkervaring
 • Permanente Educatie (PE) (norm voor hercertificering 100 PE punten)
  Een PE programma dient minimaal op HBO niveau zijn (gelijk aan minimaal niveau 6 van het European Qualifications Framework). Er moet een link naar de theorie gemaakt te worden en er moet een praktijkcomponent zijn. Tot slot moet het programma aandacht hebben voor toepassing van de inhoud in de praktijk

  VERVOLGENS:

  • Het PE programma moet innoverend, vernieuwend zijn door een of meerdere van de volgende punten
  • state-of-the-art of actueel onderwerp (in discussies of publicaties)
  • voorhoede kennis te behandelen
  • een spreker die bekend staat om innovatie in het vak

  EN/OF:

  • Het PE programma moet een interactief deel te bevatten onder leiding van een deskundige facilitator. Een moment voor vragen stellen tijdens of na afloop van een bijeenkomst geldt niet als een interactief deel van het programma.

  Indien het programma van PE niveau is, hoeveel PE-punten worden dan toegekend?

  Het aantal PE uren wat wordt toegekend is niet afhankelijk van het niveau maar van de duur van het programma. Alleen uren waarin marketing of marketingverwante onderwerpen (marktonderzoek, communicatie, verkoop of andere terreinen van klantgericht ondernemen) worden behandeld tellen mee.

  Contacturen zijn de basis voor PE-punten. Pauzes, ontvangstperioden en borrels achteraf zijn geen contacturen. Programma’s met meerdere contactmomenten worden als één programma beschouwd. Daarbij geldt dat voor programma’s

  • met een duur van 1 t/m 8 uur met 1 PE-punt per uur worden gehonoreerd.
  • met een duur 9 t/m 16 uur met 8 PE-punten worden gehonoreerd plus 0,5 PE- punt voor elk uur boven de eerste 8.
   (Bv een programma van 16 uur krijgt 12 PE- punten).
  • Met een duur meer dan 16 uur met 12 punten voor de eerste 16 uur plus 0,25 PE-punt voor elk uur boven de 16 uur.
  • Aan een PE programma kan maximaal 30 PE-punten worden toegekend.
   dit maximum wordt dus bereikt bij een duur van 88 uur.
   Ratio; het gaat om permanente educatie waarbij een zekere spreiding in de tijd en van onderwerpen wordt nagestreefd.
  • Wanneer er bij een PE programma expliciet gevraagd wordt naar voorbereiding, dan kan dat met 0,25 punt per voorbereidingsuur worden gewaardeerd met een maximum van 2 PE-punten. Als de voorbereiding bestaat uit het lezen van literatuur dan is 25 pagina’s 1 uur voorbereidingstijd.
  • Indien bij het programma werkzaamheden vooraf of achteraf worden verlangd en waarbij door de programmaorganisatie wordt vastgesteld dat de deelnemer deze inspanning daadwerkelijk heeft verricht dan gelden deze uren als contacturen (waardering volgens schema bij punt 1).
  • Ook programma’s zonder contacturen kunnen volgens dit systeem (punt 4) in aanmerking komen, mits er sprake is van kennisoverdracht en/of kennisuitwisseling. De inspanningstoets zal in dit geval nog duidelijker moeten worden aangetoond.
 • Puntenoverzicht Recognition to the market (norm voor hercertificering 50 punten)
WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X