Investering

De kosten voor de aanvraag en het onderhoud van de titel Register Marketeer vallen in twee delen uiteen. Allereerst zijn er eenmalige kosten die gepaard gaan met de aanvraag en toetsing. Na de toelating, zijn er jaarlijkse kosten.

Eenmalige kosten:

1. Behandeling van de initiële aanvraag en assessment € 250
excl BTW
2. Certificering en inschrijving in het Register voor Marketeers bij toelating € 525
excl. BTW

Jaarlijkse kosten:

NIMA Black Membership*

 

€ 970     excl. BTW

 

Bestaande uit (alles excl. BTW):

NIMA Membership

RM certificering

Deelname RM netwerk**

 

€ 247

€ 418

€ 305

 

Hercertificering:

Iedere 5 jaar, bij voldoende PE-punten € 250       excl. BTW

Bij onvoldoende PE-punten kan een assessment (U-bocht gesprek) voorgesteld worden.

De kosten voor hercertificering via een
U-bocht gesprek bedragen
€ 500      excl. BTW

*Membership is ook mogelijk via het bedrijf (business membership). Andere registraties (Blue, Silver) zijn in combinatie met certificering niet mogelijk.

** Gratis deelname aan alle RM  netwerkactiviteiten. Dit onderdeel is onlosmakelijk verbonden met het Register Marketeerschap.

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X