Procedure

Indien u hoog bent opgeleid op het gebied van marketing, zich op hoog niveau binnen het vakgebied actief opstelt en hart heeft voor het vak, dan is het mogelijk dat u zich als Register Marketeer kunt certificeren. Van belang is dat u voldoet aan een combinatie van eisen ten aanzien van opleiding, werkervaring en recognition to the market (hiermee wordt bedoeld: bijdragen aan de herkenbaarheid in de maatschappij van het marketingvak in de vorm van bijvoorbeeld bestuursfuncties op marketinggebied, docentschappen, het verzorgen van lezingen, het schrijven van columns, artikelen of boeken).

Stap 1 – Aanvraag

Via het platform My Career zorgt u dat uw profiel volledig en up to date is. Dan kunt u dit dossier indienen.

 

Stap 2 – Controle

De projectmanager NIMA Persoonscertificering checkt na ontvangst van het digitale dossier de gegevens en voert een check uit op de werkhistorie. Kloppen de gegevens en komt naar het oordeel van de secretaris de score boven de 80 punten, dan gaat de kandidaat door naar het assessment.

 

Stap 3 – Assessment

In een gesprek van ruim een uur tussen 2 assessoren en de kandidaat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, wordt de kandidaat bevraagd op een aantal voor marketing en strategie relevante terreinen. Zijn de assessoren positief, dan wordt een positief advies uitgebracht aan de CvT (Commissie van Toelating). Assessoren zijn zeer ervaren collega RM’ers die speciaal getraind zijn in het afnemen van assessments. De onafhankelijke voorzitter is namens de persoonscertificeringscommissie aanwezig. Hij bewaakt de standaardregels, de procedure en het proces van het assessment met het doel de kandidaat RM volledig tot zijn recht te laten komen.

 

Stap 4 – Beoordeling CvT

De Commissie van Toelating (CvT) bestaat uit tenminste 3 leden. Zij worden gerekend tot de ‘nestoren’ van de marketingpraktijk in Nederland. De CvT delibereert op basis van het advies van de assessoren en het dossier (aanvraagformulier en andere relevante informatie en documenten). Zij beslist of de kandidaat wordt toegelaten tot het register voor RM’ers.

 

Stap 5 – Benoeming

De projectmanager persoonscertificering van NIMA draagt zorg voor de afhandeling tot RM’er (certificatieovereenkomst, uitreiken certificaat en speld, opname in het register e.d.

Het RM certificaat is 5 jaar geldig. Van de RM’er wordt verwacht dat hij zijn vakkennis onderhoudt en vernieuwt, dat met collega’s deelt (intervisie) en de markt/samenleving laat merken dat hij over het vak nadenkt en dat zichtbaar doet. Na 5 jaar wordt gekeken of dat gelukt is. We noemen dat hercertificatie. Wanneer een RM’er positief door de hercertificering komt, ontvangt deze opnieuw een RM certificaat. Dit certificaat en ieder eventueel volgende certificaat is opnieuw 5 jaar geldig.

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X