Toelatingsvereisten

Om gecertificeerd te kunnen worden als Senior Marketing Professional, dient de kandidaat aan te tonen, dat hij/zij voldoet aan de vereisten voor certificering.

Artikel 1: Vereisten
1. De kandidaat beschikt over aantoonbaar voldoende opleiding (zie art. 3).
2. De kandidaat beschikt over aantoonbaar voldoende werkervaring (zie art. 4).
3. De kandidaat is op marketingmanagementniveau werkzaam in een lijn-, of adviesfunctie op het gebied van marketing
4. Deze werkzaamheden dienen voor de kandidaat de hoofdactiviteit te zijn
5. De kandidaat voldoet aan de eisen van waardige beroepsuitoefening zoals aangegeven in de Gedragscode van de Senior Marketing Professional
6. De kandidaat heeft een onbesproken reputatie en is publiekelijk niet in opspraak wegens gedrag dat tegenstrijdig is met het algemeen normbesef, waardoor de reputatie van de Senior Marketing Professional en NIMA zou kunnen worden geschaad
7. De kandidaat zal gedurende zijn certificering als Senior Marketing Professional regelmatig activiteiten uitvoeren waarmee zijn/haar marketingvaardigheden op voldoende hoog niveau blijven en het kennisniveau op peil wordt gehouden
8. Om de drie jaar vindt er een hertoetsing plaats van vereiste vaardigheden

Artikel 2: Gebruik titel
1. De kandidaten die worden gecertificeerd als Senior Marketing Professional zijn gerechtigd zich Senior Marketing Professional te noemen, door de hoofdletters SMP achter de familienaam te vermelden

2. De titel Senior Marketing Professional is een persoonlijke titel die niet kan worden gevoerd door bedrijven, instellingen of organisaties waar de Senior Marketing Professional voor werkt

Artikel 3: Waardering opleiding
1. De kandidaat kan alleen met de hoogst genoten opleiding waardering toegekend krijgen

2. De kandidaat dient tenminste een marketing diploma op hbo-niveau te hebben, equivalent met o.a. het NIMA Marketing B-diploma, equivalent met EQF-level 6. Indien je niet zeker bent of je aan deze voorwaarden voldoet neem dan contact op met NIMA
3. Kopieën van diploma’s dienen bij de online aanvraag te worden bijgesloten en dienen gewaarmerkt te zijn

Artikel 4: Waardering relevante werkervaring
1. De kandidaat dient over minimaal vijf jaar relevante marketing-werkervaring te beschikken. Met deze werkervaring moet de kandidaat minimaal 24 waarderingspunten behalen
2. Bij de waardering voor relevante werkervaring wordt onderscheid gemaakt tussen een functie als lijnfunctionaris, interim professional of ondernemer en een functie als adviseur/consultant
3. De waardering voor relevante werkervaring als lijnfunctionaris, interim professional of ondernemer is als volgt:

Productmanagementniveau (uitvoerend, geen eindverantwoordelijkheid)4 punten per jaar
Marketingmanagementniveau (leidinggevend)6 punten per jaar
Hoger managementniveau (leidinggevend, budgetverantwoordelijk, eindverantwoordelijk)8 punten per jaar

4. De waardering voor relevante werkervaring als marketing adviseur/consultant is als volgt:

Assistent projectleiderniveau
(uitvoerend, niet zelfstandig, zonder eindverantwoordelijkheid)
2 punten per jaar
Projectleiderniveau
(na 3 jaar assistent projectleider, leidinggevend, zelfstandig adviserend)
4 punten per jaar
Senior projectleiderniveau (na 5 jaar projectleider, veelzijdige brede ervaring)6 punten per jaar

5. Indien een kandidaat niet voldoende marketingwerkervaring heeft (minimaal 12 waarderingspunten voor een functie in marketing is vereiste) kan dit gecompenseerd worden met leidinggevende werkervaring op het gebied van Sales of Communicatie. De waardering is dan als volgt:

Sales- of communicatie-, productmanagementniveau (uitvoerend, geen eindverantwoordelijkheid2 punten per jaar
Sales- of communicatiemanagementniveau (leidinggevend)3 punten per jaar
Hoger sales- of communicatiemanagementniveau (leidinggevend, budgetverantwoordelijk, eindverantwoordelijk)4 punten per jaar

Artikel 5: Referentenonderzoek
1. Contactgegevens van minimaal twee referenties van bedrijven waar de kandidaat werkzaam is geweest, dienen te worden opgegeven via het online aanvraagformulier. Een referentenonderzoek wordt uitgevoerd, waarbij tenminste contact wordt gezocht met één referent

2. Ten behoeve van het dossier dient een duidelijke inschatting van de laatste functie(s) voorhanden te zijn. Daartoe wordt minstens één referent, die door de kandidaat op het aanvraagformulier is vermeld, telefonisch geraadpleegd (opleiding, werkervaring, overige activiteiten)
3. De referent is in elk geval een contactpersoon van een bedrijf waarbinnen de kandidaat minimaal zes maanden een functie heeft bekleed
Het volgende wordt geverifieerd (Let op: er wordt niet gevraagd naar functioneren van de persoon):
• Klopt de benaming van de functie/opleiding?
• Klopt de periode waarin de persoon de functie vervuld heeft/opleiding heeft gevolgd?
• Kloppen de werkzaamheden behorende bij de functie (verantwoordelijkheidsniveau, marketinggehalte van de functie, beschikbare budget, winstverantwoordelijkheid, aantal werknemers waaraan werd leidinggegeven, plaats in de afdeling en totale organisatie/vakkenpakket behorende bij de opleiding)?

Voldoe jij aan deze vereisten? Stuur dan je CV o.v.v. ‘SMP’ naar members@nima.nl. Ook bij twijfel kun je altijd mailen of bellen met 020 -503 93 32. Een eerste screening is kosteloos en vrijblijvend.

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X