Toelatingsvereisten

Om gecertificeerd te kunnen worden als Senior Marketing Professional, dient de kandidaat aan te tonen, dat hij/zij voldoet aan de vereisten voor certificering.

Het gaat om de volgende vereisten:
1. De kandidaat beschikt over aantoonbaar voldoende opleiding;
2. De kandidaat beschikt over aantoonbaar voldoende werkervaring;
3. De kandidaat is op marketingmanagementniveau werkzaam in een lijn-, of adviesfunctie op het gebied van marketing;
4. Deze werkzaamheden dienen voor de kandidaat een hoofdactiviteit te zijn;
5. De kandidaat voldoet aan de eisen van waardige beroepsuitoefening zoals aangegeven in de Gedragscode van de Senior Marketing Professional;
6. De kandidaat heeft een onbesproken reputatie en is publiekelijk niet in opspraak wegens gedrag dat tegenstrijdig is met het algemeen normbesef, waardoor de reputatie van de Senior Marketing Professional en het NIMA zou kunnen worden geschaad;
7. De kandidaat zal gedurende zijn certificering als Senior Marketing Professional regelmatig activiteiten uitvoeren waarmee zijn/haar marketingvaardigheden op voldoende hoog niveau blijven en opleiding op peil wordt gehouden.
8. Om de drie jaar vindt er een hertoetsing plaats van vereiste vaardigheden.

Artikel 2: Gebruik titel
1. De kandidaten die worden gecertificeerd als Senior Marketing Professional zijn gerechtigd zich Senior Marketing Professional te noemen, door de hoofdletters SMP achter hun familienaam te vermelden.
2. De titel Senior Marketing Professional is een persoonlijke titel die niet kan worden gevoerd door bedrijven, instellingen of organisaties waar de Senior Marketing Professional voor werkt.

Artikel 3: Waardering opleiding
1. De kandidaat kan alleen met de hoogst genoten opleiding waardering toegekend krijgen.
2. De kandidaat dient tenminste een marketing diploma op HBO-niveau te hebben, equivalent met o.a. NIMA Marketing-B diploma, equivalent met EQF level 6. Indien u niet zeker bent of u aan deze voorwaarden voldoet neem dan contact op met NIMA Qualification.
3. Kopieën van diploma’s dienen met het aanvraagformulier te worden meegestuurd en dienen gewaarmerkt te zijn.

Artikel 4: Waardering relevante werkervaring
1. De kandidaat dient minimaal 5 jaar relevante marketing werkervaring te hebben. Met deze werkervaring moet de kandidaat minimaal 24 waarderingspunten behalen.
2. Bij de waardering voor relevante werkervaring wordt een onderscheid gemaakt tussen een functie als lijnfunctionaris, interim professional of ondernemer en een functie als adviseur/consultant.
3. De waardering voor relevante werkervaring als lijnfunctionaris, interim professional of ondernemer is alsvolgt:

  • Productmanagementniveau (uitvoerend, geen eindverantwoordelijkheid) 4 punten per jaar
  • Marketingmanagementniveau (leidinggevend) 6 punten per jaar
  • Hoger management-niveau (leidinggevend, budgetverantwoordelijk, eindverantwoordelijk) 8 punten per jaar

4. De waardering voor relevante werkervaring als adviseur/consultant is als volgt:

  • Assistent projectleiderniveau (uitvoerend, niet zelfstandig, zonder eindverantwoordelijkheid) 2 punten per jaar
  • Projectleiderniveau (na 3 jaar assistent projectleider, leidinggevend, zelfstandig adviserend) 4 punten per jaar
  • Senior projectleiderniveau (na 5 jaar projectleider, veelzijdige brede ervaring) 6 punten per jaar

5. Indien een kandidaat niet voldoende marketingwerkervaring heeft (minimaal 12 waarderingspunten voor functie in marketing is vereiste) kan dit gecompenseerd worden met leidinggevende werkervaring op het gebied van Sales of Communicatie. De waardering is dan als volgt:

  • Sales- of Communicatie-, productmanagementniveau (uitvoerend, geen eindverantwoordelijkheid) 2 punten per jaar
  • Sales- of Communicatiemanagementniveau (leidinggevend) 3 punten per jaar
  • hoger Sales- of Communicatiemanagementniveau (leidinggevend, budgetverantwoordelijk, eindverantwoordelijk) 4 punten per jaar

Artikel 5: Referentenonderzoek
1. Contactgegevens van minimaal 2 referenties van de bedrijven waarbij de kandidaat werkzaam is geweest dienen te worden opgegeven via het aanvraagformulier. Een referentenonderzoek wordt uitgevoerd, waarbij tenminste een referent wordt gebeld.
2. Ten behoeve van het dossier dient een duidelijke inschatting van de laatste functie(s) voorhanden te zijn. Daartoe wordt minstens 1 referent, die in het aanvraagformulier is aangegeven door de kandidaat, telefonisch geraadpleegd (opleiding, werkervaring, overige activiteiten).
3. De referent is in elk geval een contactpersoon van een bedrijf waarbinnen de kandidaat minimaal zes maanden een functie heeft bekleed.
Het volgende wordt geverifieerd (LET OP: er wordt niet gevraagd naar functioneren van de persoon):
• Klopt de benaming van de functie/opleiding
• Klopt de periode waarin de persoon de functie vervuld heeft/opleiding heeft gevolgd
• Kloppen de werkzaamheden behorende bij de functie (verantwoordelijkheidsniveau, marketinggehalte van de functie, beschikbare budget, winstverantwoordelijkheid, aantal werknemers waaraan werd leidinggegeven, plaats in de afdeling en totale organisatie/vakkenpakket behorende bij de opleiding).

QUICKSCAN

Voldoe jij aan deze vereisten? Stuur dan je CV ovv SMP naar de projectmanager persoonscertificering. Ook bij twijfel kun je mailen. Een eerste screening is kosteloos en vrijblijvend.

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X