Het Digitale Domein volgens de uitgangspunten van NIMA

‘Digital’ en ‘Marketing’ worden vaak in elkaars aanwezigheid genoemd. Om het voor NIMA-stakeholders duidelijk te maken wat de grenzen en het bereik is van verschillende termen een korte uiteenzetting van begrippen binnen het domein ‘Digital’.

Digital marketing is volgens NIMA ‘De activiteiten die een bedrijf uitvoert om de verkoop van producten of diensten te bevorderen door gebruik te maken van informatiesystemen, telecommunicatie en computers.’ Door de digitale revolutie, later de digitale transformatie is het belang van digital marketing in de afgelopen decennia sterk toegenomen.

Onder digitaal wordt van oudsher verstaan: In de ‘taal van computers’, tegengesteld aan analoog. Er bestaat een sterke binding met de term Informatietechnologie: het vakgebied dat zich bezighoudt met informatiesystemen, telecommunicatie en computers. Hieronder valt het ontwikkelen en beheren van systemen, netwerken, databases en websites.

De eenvoudigste (en minst omstreden) definitie van marketing is ‘De activiteiten die een bedrijf uitvoert om de verkoop van producten of diensten te bevorderen.’ Kotler voegt daaraan toe dat ‘de marketingfunctie vaardigheden verkrijgt in onderzoek, (behoefte)voorspelling, prijszetting, distributie, marktcommunicatie en promotie.’

Onder Digital marketing-technieken worden zaken verstaan waarbij IT wordt ingezet voor marketingactiviteiten. Concrete voorbeelden zijn search engine optimization (SEO),  search engine marketing (SEM), contentmarketing, influencer marketing, content automation, campaign marketing, data-driven marketing, e-commerce marketing, social media marketing, social media optimization, e-mail direct marketing, display advertising, e–books, optical disks, games, maar ook niet-internetkanalen die digital media leveren, zoals smartphones (“Digital Marketing”. Techopedia. Retrieved 22 August 2015)

Online marketing is een selectie van online activiteiten die bijdragen aan het realiseren van strategische doelstellingen. Alle vormen van marketing die op één of andere manier online connected zijn worden eronder verstaan: algemene online kennis, e-mailmarketing, social media, crm, display/RTB, mobile marketing, SEA, SEO, online sales en webanalytics. Deze tien gebieden zijn de specialisaties die het meest in verband worden gebracht met wat internationaal wordt verstaan onder Online Marketing. (Persbericht NIMA)

Online advertising is digital marketing met advertising als doel. Hierbij wordt over het algemeen bedoeld dat de activiteit overeenkomsten vertoont met reclame en/of promotie: massacommunicatie met het doel potentiële klanten over te halen tot aanschaf van producten en diensten. Meer indirecte digital marketing-methoden (met beïnvloeding als doel), zoals influencer marketing of SEO vallen daarmee buiten deze definitie.

Marketing tech of marketing automation omvat software en platformen die door marketing- en salesorganisaties worden gebruikt worden om op effectieve wijze en door data gedreven hun doelen te bereiken. (Brinker) In praktische zin wordt hieronder verstaan: Software voor Advertising & Promotion, Content & Experience, Social & Relationships, Commerce & Sales, Data, (Marketing) Management.

E-Commerce marketing is marketing ten behoeve van online handel zoals e-tail.

De termen, begrippen en definities die NIMA hanteert zijn zo praktisch mogelijk gehouden. Rond de begrippen digital, online en martech heerst soms verwarring in de gesprekken tussen de verschillende stakeholders, waaronder cursisten, specialisten en bestuurders. Bovendien veroorzaakt voortschrijdend inzicht dat oude en nieuwe begripsbepalingen door elkaar worden gebruikt. Suggesties om tot een nog betere (maar beknopte) beschrijving te komen zijn van harte welkom.

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X