Marketingtrends en ontwikkelingen

Standpunt NIMA:

Marketeers zijn het venster van de organisatie op de samenleving aan wie zij producten en diensten verkopen. Andersom vertegenwoordigt de marketeer zijn of haar organisatie in de markt of maatschappij en voert daar een dialoog over de handelswijze van de organisatie met álle stakeholders. NIMA ondersteunt professionals binnen marketing, communicatie en sales gedurende hun loopbaan op het gebied van kennis, professionele vaardigheden, biedt contactmomenten en inspiratie. NIMA verzamelt, ontwikkelt en valideert kennis over marketing en verspreidt die onder zijn leden.

Andersom gebruiken leden de beroepsorganisatie om hun ideeën uit te dragen binnen en buiten NIMA. Opvattingen over marketing en de uitvoering ervan zijn aan verandering onderhevig en ondersteuning van marketeers vereist dat NIMA goed op de hoogte is van relevante veranderingen.

Om die reden verricht NIMA onderzoek onder marketeers (leden en niet-leden) en werkt actief mee aan onderzoeken die worden uitgevoerd door zijn Europese koepelorganisatie EMC. Daarbij worden zowel de marketingpraktijk, trends en veranderingen over de werking van marketing, de positie van marketeers op de arbeidsmarkt als de positie van marketing binnen organisaties onderzocht.
NIMA stelt dat het voor marketeers van levensbelang is om op de hoogte te zijn van trends en ontwikkelingen in hun vak en maatschappij breed. Daarbij dienen marketeers betrokken te zijn bij veranderingen in de ondernemingsstrategie (waarvan de marketingstrategie wordt afgeleid) en de markten waaraan zij hun producten en diensten verkopen. Verder stelt NIMA dat kennis van het digitale domein, maar ook de digitalisering van de samenleving als geheel, noodzakelijk is voor marketing. NIMA vindt dat marketeers de ideeën, wensen en behoeften van consumenten kennen en deze horen te vertegenwoordigen op bestuursniveau. Hiermee zijn marketing sales en communicatie de ambassadeurs van consumenten en de maatschappij.

 

 

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X