NIMA Marketing Day 2018 – Deelname, registratie en capaciteit

De NIMA Marketing Day 2018 is toegankelijk voor álle marketeers die deel willen nemen voor het regulier deelnametarief van 299 euro. Kort na de bekendmaking in december 2017 wordt voor een beperkte tijd de mogelijkheid geboden om gebruik te kunnen maken van een early bird kortingtarief. Voor NIMA Members is deelname kosteloos, maar aan deelname is wel een aantal voorwaarden verbonden.

Reguliere tickets
Reguliere deelname-tickets voor de NIMA Marketing Day zijn verkrijgbaar via de site

NIMA Members
NIMA Members met een membership vanaf Membership Gold hebben recht op een kosteloos toegangsbewijs voor NMD, mits zij zich vooraf registreren. Voor overige Personal Members (Blue en Silver) geldt dat zij voor gereduceerd tarief mogen deelnemen aan NMD. Dat geldt ook voor NIMA Business Members, waarbij het maximaal aantal deelnemers wordt bepaald door het type Membership. Ook voor deelnemers die via een bedrijfslidmaatschap deelnemen geldt dat de afzonderlijke deelnemers moeten worden ingeschreven. Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen, gebruik te kunnen maken van kosteloze registratie, kunnen NIMA Members zich inschrijven binnen een vaste inschrijftermijn: van 5 februari tót eind april.

Deelname zonder registratie
Tijdens de NIMA Marketing Day zelf kunnen uitsluitend tickets voor het regulier tarief worden aangeschaft, mits het evenement niet is uitverkocht. Dit geldt ook voor NIMA Members.

Extra kaarten
Voor NIMA Business Members die meer kaarten willen afnemen dan het aantal kosteloze kaarten dat is verbonden aan hun type Membership, geldt de mogelijkheid om deze aan te schaffen voor het zogeheten early bird-tarief van 249 euro, ook wanneer de early bird-periode is verlopen. De NMD is geen regulier NIMA Event en valt om die reden niet binnen het NIMA educatiebudget of de passe-partoutregeling. De extra kaarten kunnen dus ook niet worden verrekend met het educatiebudget voor NIMA Business Members.

Capaciteit
De NIMA Marketing Day 2018 is in zijn opzet ruim genoeg om maximaal 1600 bezoekers te kunnen ontvangen. Omwille van de veiligheid kunnen dus niet méér dan 1600 inschrijvingen voor de NIMA Marketing Day worden verwerkt. In zijn communicatie over de NIMA Marketing Day wijst NIMA ook op de deelnamebeperking.

No Show
NIMA streeft ernaar zoveel mogelijk NIMA Members in de gelegenheid te stellen de dag te bezoeken en koopt capaciteit (ruimte, catering, faciliteiten) in voor alle aanwezigen. NIMA Members die zich wél inschrijven voor de NIMA Marketing Day, maar in werkelijkheid niet aanwezig zijn, wordt 50 euro in rekening gebracht; de zogeheten No Show-fee. NIMA is strikt in de naleving van de No Show-policy. Bij inschrijving wordt ook expliciet vermeld een dat een no-show fee in rekening wordt gebracht. Deze no-show-policy is niet van toepassing op houders van reguliere (betaalde) tickets. Eventuele ‘gereserveerde kosteloze kaarten’ kunnen tot uiterlijk donderdag 7 juni, twee weken voor het event, worden teruggegeven zonder bijkomende kosten.

Verhindering en overdracht
NIMA Members die zich hebben aangemeld kunnen hun toegang overdragen aan een derde. Daarbij geldt als voorwaarde dat zij alleen kunnen overdragen aan een andere NIMA Member (vanaf Gold of Business Member), met andere woorden een persoon die óók recht heeft op een kosteloos ticket. In deze gevallen wordt verzocht daarover voor aanvang van het event contact op te nemen met de organisatie van de NIMA Marketing Day.

 

 

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X