NIMA Organisatie - NIMA

NIMA Organisatie

NIMA is een vereniging. De leden van de vereniging worden vertegenwoordigd door het hoogste orgaan, de NIMA Ledenraad. Het NIMA bestuur legt verantwoording af aan de NIMA Ledenraad. Het NIMA bestuur wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht.

Het NIMA Management Team heeft de dagelijkse leiding en legt verantwoording af aan het NIMA Bestuur. Het NIMA Management Team is inhoudelijk verantwoordelijk voor de voorbereiding en de executie van het strategische plan. Dit doet het NIMA Management Team samen met het NIMA Team dat op het Bureau in Amsterdam zorgdraagt voor de drie groepen NIMA Leden: Personal Members, Business Members en Study Members.

Het Bestuur is in samenwerking met de Ledenraad verantwoordelijk voor het onderliggende beleid.

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X