Algemene Voorwaarden - NIMA

Algemene Voorwaarden

NIMA hanteert een aantal voorwaarden rondom haar Memberships, Examens, Events, Plus-opties en de betaling voor diensten en producten die wij aanbieden.

NIMA Membership

 • Een NIMA Membership aangaan of het opwaarderen van het Membership kan op ieder gewenst moment. Het NIMA Membership wordt jaarlijks automatisch verlengd. Alle rechten en plichten van een member zijn vastgelegd in onze statuten.
 • Een NIMA Personal Membership (Bronze, Silver en Gold) is persoonsgebonden; iemand anders kan geen gebruikmaken van jouw voordelen.
 • Een NIMA Gold Education Membership is voorbehouden aan NIMA Qualified Lecturers, Examiners, NIMA Examencommissieleden en marketingdocenten.
 • Mogelijkheid om bestuurslid te worden in een Regio of Community en afgevaardigde in de NIMA Ledenraad is voorbehouden aan NIMA Gold, Connect, Business, Premium, Public en TMC Members.
 • Het NIMA Study Membership is voorbehouden aan studenten die een NIMA Opleiding volgen bij een Education Partner, dan wel voltijd mbo-, hbo- of wo-studenten in de richting marketing of communicatie.
 • Opzeggen of ‘verlagen’ van een membership met aanvangsdatum vóór 1 juni 2016; de opzegging moet vóór 1 november via een e-mail door ons zijn ontvangen. Stuur jouw opzegging o.v.v. ‘opzeggen membership’ naar members@nima.nl. Je ontvangt van ons een bevestiging. Let op! Pas nadat je de bevestiging hebt ontvangen is de opzegging definitief. Het membership wordt per 1 januari van het nieuwe jaar stopgezet.
 • Opzeggen of ‘verlagen’ van een membership met aanvangsdatum ná 1 juni 2016; de opzegging moet twee maanden voorafgaand aan de verlengingsdatum via een e-mail door ons zijn ontvangen. Stuur jouw opzegging o.v.v. ‘opzeggen membership’ naar members@nima.nl. Je ontvangt van ons een bevestiging. Let op! Pas nadat je de bevestiging hebt ontvangen is de opzegging definitief. Het membership wordt per verlengingsdatum van het nieuwe jaar stopgezet.
 • Indien door ons niet (tijdig) een opzegging is ontvangen, ontvang je ‘automatisch’ een factuur voor het nieuwe jaar.
 • De tarieven vermeld bij de Personal Memberships zijn inclusief btw.
 • De tarieven vermeld bij de Business Memberships zijn exclusief btw.

NIMA Persoonscertificering

 • Register Marketeers: Een Register Marketeer wordt in principe voor vijf jaar gecertificeerd. Na hercertificering volgt opnieuw een termijn van vijf jaar. Tussentijdse opzegging kan, maar dit moet vóór 1 november gebeuren via een e-mail naar de projectmanager Persoonscertificering. Bij opzegging na 1 november of in het lopende verenigingsjaar is de contributie voor het lopende jaar nog verschuldigd en wordt de certificering aan het eind van het jaar stopgezet en wordt je afgemeld bij de EMC.
 • Senior Marketing Professionals, Senior Digital Professionals en Senior Communication Professionals: Een SMP, SDP en/of SCP wordt in principe voor drie jaar gecertificeerd. Na hercertificering volgt opnieuw een termijn van drie jaar. Tussentijdse opzegging kan, maar dit dient te gebeuren via een e-mail naar de projectmanager Persoonscertificering. Voor SMP, SDP en SCP geldt dat deze twee maanden voor ingang van het nieuwe registratiejaar (is afhankelijk van het moment van initiële certificering) dient te worden gedaan. Bij latere opzegging is het lopende/komende registratiejaar nog certificeringsfee verschuldigd. De projectmanager zal bij opzegging de verschuldigde fee met je doornemen. Voor opzegging van het membership geldt de reguliere opzegtermijn conform onze statuten en richtlijnen hierboven.
 • NIMA Qualified Lecturers: Een NQL wordt in principe voor drie jaar gecertificeerd. Na hercertificering volgt opnieuw een termijn van drie jaar. Tussentijdse opzegging kan, maar dit dient te gebeuren via een e-mail naar de projectmanager Persoonscertificering. Voor NQL geldt dat deze twee maanden voor ingang van het nieuwe registratiejaar (is afhankelijk van het moment van initiële certificering) dient te worden gedaan. Bij latere opzegging is het lopende/komende registratiejaar nog certificeringsfee verschuldigd. De projectmanager zal bij opzegging de verschuldigde fee met je doornemen. Voor opzegging van het membership geldt de reguliere opzegtermijn conform onze statuten en richtlijnen hierboven.
 • De tarieven vermeld bij de persoonscertificeringen zijn inclusief btw.

NIMA Examens

 • Algemene Voorwaarden NIMA Examens
  Specifiek voor het inschrijven op een NIMA Examen zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden vind je hier.
 • Betaling examengeld
  Als examenkandidaat ben je zelf verantwoordelijk voor het tijdig nakomen van de betalingsverplichtingen, ook indien het verschuldigde examengeld door de werkgever wordt betaald. Wanneer op de examendag geen betaling is ontvangen, kan alleen aan het examen worden deelgenomen nadat je ter plaatse de gefactureerde examenkosten, verhoogd met een administratieve toeslag van € 50, via een pinbetaling voldoet. Dit geldt ook wanneer de betaling door de werkgever zou worden gedaan.
 • Verzetten of annuleren van het examen
  Het annuleren of verzetten van een NIMA Examen dient altijd schriftelijk via examens@nima.nl aangevraagd te worden.

  • Binnen 14 dagen na inschrijving voor een NIMA Examen mag je een examen kosteloos verzetten. Deze termijn gaat in op het moment dat je een bevestiging van inschrijving hebt ontvangen.
  • Je mag het examen maximaal één keer verzetten naar een ander examenmoment. De kosten voor het verzetten van een examen bedragen € 100.
  • Een week voor afname van het examen is verzetten, in verband met reeds gemaakte planning en kosten, niet meer mogelijk en is het volledige examengeld verschuldigd.
  • Het volledige examengeld is eveneens verschuldigd wanneer je zonder tijdig verzetten van het examen niet aanwezig bent op de examendag.
  • Ten aanzien van het verzetten van een examen hanteert NIMA een coulanceregeling. Het examen kan zonder kosten verzet worden wanneer sprake is van ziekte, overlijden binnen de familie- of vriendenkring of geboorte. De coulanceregeling kan enkel worden toegepast wanneer een medische verklaring, kopie rouwkaart of kopie geboortekaart gemaild wordt naar examens@nima.nl. De maximale termijn tussen het aangeven van het verzetten van het examen en het toesturen van een medische verklaring, kopie rouwkaart of kopie geboortekaart is vijf werkdagen.
 • Annuleren
  Binnen 14 dagen na inschrijving voor een NIMA Examen mag je een examen kosteloos annuleren. Deze termijn gaat in op het moment dat je een bevestiging van inschrijving hebt ontvangen. Reeds betaald examengeld zal door NIMA uiterlijk 14 dagen na annuleren retour worden gestort. Schrijf je je twee weken voor het examen nog in, dan is annuleren niet meer mogelijk en ben je altijd het volledige examengeld verschuldigd. Slechts bij bijzondere omstandigheden zoals overlijden, blijvende invaliditeit en langdurige ziekte, wordt hierop een uitzondering gemaakt.
 • De tarieven vermeld bij de Examens zijn van btw vrijgesteld.

NIMA Events

 • NIMA organiseert marsterclasses, mastercourses, vaardigheidstrainingen en workshops. Leden kunnen hieraan deelnemen voor een membership-tarief. De prijzen voor deelname en de korting per type membership staan vermeld op de site.
 • De annuleringsvoorwaarden voor events tref je hier aan.
 • Tijdens evenementen wordt een deelnemerslijst van betreffend event gedeeld met deelnemers waarop bedrijfsnaam, naam en functienaam vermeld staat.
 • De tarieven vermeld bij alle events zijn exclusief btw.

NIMA Fair Access policy

 • NIMA stelt hoge eisen aan de kwaliteit van zijn classes en events en hanteert daarbij een Fair Access policy. Bij overschrijving van een event wordt door NIMA waar mogelijk de capaciteit vergroot zodat een groter aantal professionals kan deelnemen. Wanneer dat om praktische redenen niet mogelijk of gewenst is, wordt per bijeenkomst een gemaximeerd aantal deelnameplaatsen gereserveerd voor passe-partouthouders om overige NIMA Members en niet-leden in de gelegenheid te stellen via NIMA te werken aan zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.

Plus-opties (behorende bij het Gold, Connect, Business, Premium, Public en TMC Members)

 • NIMA Books en extra magazineabonnement(en)
  • Bij aankoop van de opties NIMA Books en extra magazineabonnement(en) wordt altijd het bedrag voor een volledig jaar in rekening gebracht.
  • Beide opties zijn doorlopend en worden zonder opzegging – met inachtneming van één maand opzegtermijn – opnieuw voor een periode van één jaar aangegaan.
  • Een magazineabonnement kan gedurende het jaar (tijdens het lidmaatschap) niet worden aangepast. Je kunt dus pas aan het eind van het jaar wisselen van magazine, als je dat zou willen.
 • Passe-partout
  • Een passe-partout is een heel jaar geldig.
  • Een passe-partout kan niet tussentijds opgezegd worden.
  • De Plus-optie Passe-partout is exclusief voorbehouden aan NIMA Gold, Connect, Business,Premium, Public en TMC Members.
  • Alleen door NIMA georganiseerde events; mastercourses*, masterclasses, workshops of trainingen kunnen worden verrekend uit een passe-partout. Hierop uigezonderd zijn premium leergangen, Zuid bedrijfsbezoeken en buitenlandse courses. Voor door externe partijen georganiseerde activiteiten is verrekening dus niet mogelijk en is aanmelden rechtstreeks bij de externe partij en het voldoen van de deelname fee daar noodzakelijk.
  • In alle gevallen gelden de normale annuleringsvoorwaarden. De eventuele kosten die hieraan zijn verbonden vallen erbuiten en zullen dus apart gefactureerd worden.
  • Een passe-partout is één jaar geldig maar alléén in combinatie met een NIMA Membership. Wanneer een membership is verlopen, vervalt ook de geldigheid van het passe-partout.
  • Deelname aan een mastercourse is alleen mogelijk indien de passe-partout de gehele reeks geldig is.
 • Extra educatiebudget
  • Een extra educatiebudget is exclusief voorbehouden aan Connect, Business, Premium, Public en TMC Members
  • Een educatiebudget is één jaar geldig en loopt daarmee dus niet automatisch door.
  • Een extra educatiebudget is afneembaar vanaf €500 en op te hogen met een veelvoud van €500.
  • Vanaf een educatiebudget van €2000 krijg je 25% extra op het budget. Bij afname van €2000 educatiebudget krijg je dus €2500 aan educatiebudget om te besteden.
  • Alleen door NIMA georganiseerde events; leergangen, masterclasses, workshops of trainingen kunnen worden verrekend uit een educatiebudget, met uitzondering van premium leergangen, Zuid bedrijfsbezoeken en buitenlandse courses. Voor door externe partijen georganiseerde activiteiten is verrekening dus niet mogelijk en is aanmelden rechtstreeks bij de externe partij en het voldoen van de deelname fee daar noodzakelijk.
  • In alle gevallen gelden de normale annuleringsvoorwaarden. De eventuele kosten die hieraan zijn verbonden vallen erbuiten en zullen dus apart gefactureerd worden.
 • Extra vertegenwoordiger
  • Connect, Business, Premium, Public en TMC Members kunnen een extra vertegenwoordiger onder hun membership plaatsen
  • Het toevoegen van een extra vertegenwoordiger is een uitbreiding van het membership en is doorlopend.
  • Opzeggen een extra vertegenwoordiger moet voor 1 november via een e-mail door ons zijn ontvangen. Stuur jouw opzegging o.v.v. ‘opzeggen extra vertegenwoordiger’ naar members@nima.nl. Je ontvangt van ons een bevestiging. Let op! Pas nadat je de bevestiging hebt ontvangen is de opzegging definitief. Het membership van de extra vertegenwoordiger wordt per verlengingsdatum van het nieuwe jaar stopgezet.
  • Indien door ons niet (tijdig) een opzegging is ontvangen, ontvang je ‘automatisch’ een factuur voor het nieuwe jaar.
 • Career Booster
  • Het Career Booster-programma is exclusief voorbehouden aan NIMA Gold, Connect, Business, Premium, Public en TMC Members.
  • Het Career Booster-programma is een traject van twee jaar. De voordelen van het programma zijn alleen van toepassing in combinatie met een geldig lidmaatschap.
 • NIMA Marketing Peil
  • Het NIMA Marketing Peil is exclusief voorbehouden aan Connect, Business, Premium, Public en TMC Members.
  • Marketing Peil is van toepassing vanaf vijf personen.
 • Vacatureplaatsing
  • De tarieven voor het plaatsen van vacatures zijn te vinden op onze vacaturepagina.
  • Een vacature blijft zes weken op onze site staan.
  • De vacature gaat minstens één keer mee in onze wekelijkse NIMA Nieuwsbrief.
 • Integriteitskeurmerk voor bedrijven
  • Het Integriteitskeurmerk voor bedrijven, ook wel het Marketing Integrity Keurmerk is exclusief voorbehouden aan Connect, Business, Premium, Public en TMC Members.
  • De bedrijven die het keurmerk behalen worden benoemd op onze website
 • Het persoonlijk Integriteitskeurmerk
  • Het integriteitskeurmerk is persoonsgebonden
  • Bij NIMA Blue, Silver en Gold Members wordt het behaalde integriteitskeurmerk getoond in het diploma-register.
 • De tarieven vermeld bij de plus-opties zijn exclusief btw.
 • Betaling
  • Members ontvangen een factuur voor het membership voor een heel jaar en eventuele plus-opties.
  • De gestuurde factuur dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan.
  • Bij het NIMA Personal Membership is het mogelijk de factuur naar een ander (zakelijk) adres te sturen. Dit ontslaat de member echter niet van de verplichting tot betaling. Indien betaling van de factuur uitblijft, is de betreffende member persoonlijk verantwoordelijk voor betaling.

NIMA Annuleringsvoorwaarden

Hieronder lees je over de voorwaarden die NIMA stelt aan het annuleren van deelname aan NIMA Classes & Events, trainingen, workshops, activiteiten van NIMA Platforms en sessies die NIMA kosteloos aanbiedt aan zijn members.   Indien je genoodzaakt bent om een NIMA event te annuleren, stuur dan een mail naar: events@nima.nl. Andere …

Lees meer ▸
WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X