European Marketing Confederation - NIMA

European Marketing Confederation

NIMA is lid van de European Marketing Confederation (EMC). Sinds 1960 is dit de overkoepelende organisatie (voorheen European Marketing Council) voor marketing, sales en communicatie in Europa. Nationale en regionale business- en marketingverenigingen en confederaties uit heel Europa zijn lid. Ook Zuid-Afrika heeft zich geconformeerd aan de Europese standaard. Waarmee het EMC netwerk meer dan 250.000 professionals omvat.

Europa in met internationaal NIMA Diploma
NIMA is het eerste Europese marketinginstituut met een internationale diploma-erkenning. Wie nu slaagt voor een NIMA Examen, beschikt meteen over een Europees erkend diploma. Een internationale carrière in marketing, sales en communicatie is hiermee nog beter bereikbaar.

Marketing Compass
In 2006 startte EMC een onderzoek in vijf Europese landen om inzicht te krijgen in marketingissues op Europees niveau. Inmiddels wordt het onderzoek verricht in zeventien landen. NIMA werkt mee aan de verspreiding in Nederland en deelt de uitkomsten met de deelnemers. Download de resultaten van het onderzoek van 2008.

Meer over EMC
De missie van EMC is: ‘De promotie en de ontwikkeling van marketing als het fundamentele businessproces dat leidt tot economische groei en welvaart en de verbetering van de concurrentiepositie van de Europese handel en industrie.’

Ga voor meer informatie over het EMC naar www.emc.be.

Official EMC partners: 

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X