Missie, visie en kernwaarden - NIMA

Missie, visie en kernwaarden

 

Doelstelling en missie
De missie van NIMA bakent af wat NIMA ziet als zijn bestaansrecht.

Het Nederlands Instituut voor Marketing (opgericht in 1966) stelt zich ten doel om kennis over de commerciële functie te delen en te toetsen en om professionals in marketing, communicatie en sales te helpen en inspireren bij het ontwikkelen van hun kennis, vaardigheden en netwerk.

Visie
De visie van NIMA beschrijft de richting van NIMA. Het zegt iets over straks. En dat straks is niet volgende week, of volgende maand, maar over het doel dat NIMA over een aantal jaren wil bereiken.

NIMA is een open en dynamische vereniging waar ontwikkeling centraal staat en verbindingen worden gelegd tussen professionals in de commerciële functie, zodat zij op duurzame wijze meerwaarde kunnen bieden aan de organisaties waarvoor zij werkzaamheden verrichten en de maatschappij als geheel. NIMA verzamelt kennis, ontsluit die en is op de hoogte van de meest recente en relevante ontwikkelingen in het vakgebied.

Kernwaarden
Kernwaarden geven aan welke waarden voor NIMA belangrijk zijn of ten grondslag liggen aan onze manier van werken.

– Dynamisch
– Professioneel
– Dienstbaar
– Ambitieus

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X