NIMA Next 50 - jubileum - NIMA

NIMA Next 50 – jubileum

In 2016 vierde NIMA zijn vijftigste verjaardag! Om de verjaardag van de beroepsvereniging te vieren zijn er voor de komende 50 jaar de verwachte hot-topics benoemd. Deze “next fifty” thema’s vind je hier.

Revue der reclame Woensdag 14 december 1`966

 Uit Reclame Revue – december 1966

De NIMA Next 50-thema’s:

1 End of the Product Manager, Now Experience and Mood
2 Customisation & Personalisation/ Maker Movement Marketing
3 Persuasion Design
4 New Ethics
5 Eternal  Health & Vitality
6 De Purpose Paradox
7 Temporary flocks
8 Meeting the Principals of Growth hacking
9 New Stars on a professional journey
10 Marketing to the People

 

1 End of the Product Manager, Now Experience and Mood
Hoe zal marketing zich ontwikkelen als we ons de komende decennia een steeds nomadische bestaan gaan leiden? We bezitten geen grote huizen meer maar wonen klein en flexibel, afhankelijk van de stad, plaats of workspot waar we op dat moment willen zijn. Omdat we altijd onderweg zijn is ‘bezit’ wellicht een ballast, sommige luchtvaartmaatschappijen werken aan modellen waar je geen koffer meer meeneemt, maar alleen dat wat je denkt nodig te hebben staat klaar op plaats van bestemming. Voor welke marketeers zijn die nomaden interessant? Maken we dingen kleiner, multifunctioneler, of komt er een leenstelsel?

2 Customisation & Personalisation/ Maker Movement Marketing

Het tailor made produceren neemt een hoge vlucht en dat krijgt enorme impact op marketing. Hoe lang duurt het nog tot iedere smartphone wordt gebouwd uit vervangbare en upgradable componenten? Als producten die je nodig hebt uit jouw of buurmans 3D-printer komen rollen, is er dan alleen nog plek voor de marketeers van de printers zelf? hoe komt hyperpersonalisaitie tot zijn recht?

3 Persuasion Design

Gewenst gedrag wordt minder en minder beschouwd als een zaak van overtuigen en vaker een kwestie van design, ontwerp. De mens handelt immers veel vaker intuïtief dan hij van zichzelf weet en dat krijgt een enorme impact op marketing. Hoe meer we over menselijk gedrag en de werking van onze hersenen leren, hoe vaker psychologen aanschuiven in account teams van marketeers. ‘Klant centraal’- maakt plaats voor ‘mens centraal’-denken. Klanten zijn Econs en die redeneren slim, rationeel, gaan voor maximalisatie, denken utilitair en economisch. Zulke mensen bestaan eenvoudigweg niet. Dat kan iedere gedragspsychoog je ook uitleggen, maar vang het maar eens in een spreadsheet. Mensen daarentegen, zijn irrationeel, sociaal, biased, lui, impulsief en zijn dé specialisatie van échte marketeers. Die horen niet uit te gaan van overtuiging, maar van uitlokking, door slim design.

4 New Ethics
Genome marketing, best een bijzonder idee dat mijn genetica bepalend lijken te zijn voor mijn koopgedrag. Wil een consument producenten toegang geven tot zijn DNA, om beter geserviced te kunnen worden, of gaat dat echt drie stappen te ver? Privacy lijkt het belangrijkste zorgpunt van de consument aan het begin van dit nog verse millennium. Die wenst transparantie, niet alleen van product, maar ook van de marketingsamenstelling en marketingmethoden. Ethiek als onderdeel van branding, positionering en personal branding wordt breed uitgerold, maar hoe ver gaan we?

5 Eternal  Health & Vitality
Worden we onsterfelijk? Downloaden we onze ziel, als ons hart het ooit begeeft? Tot het zo ver is, hebben we van doen met een samenleving die sterkt vergrijst en met een kleine club jonge en volwassen mensen die de zorg van al die ouderen moet dragen, genezen en organiseren. Is onze gezondheid onze eigen verantwoordelijkheid of nemen marketeers het voortouw en helpen ze bij de optimale vitaliteit en preventie? In hoeverre gaat de queeste naar het eeuwige leven onze producten en design domineren?
Hoe lang blijft jongerencultuur dominant in het marketingdebat, terwijl senioren – alleen al vanwege hun merkentrouw, budget en omvang van de ‘doelgroep’ – toch zoveel relevanter zijn. Wat is (nog) oud? Wat is (nog) jong?

6 De Purpose Paradox
Laten we wel wezen. Simon Sinek’ TedTalk heeft een bom laten vallen onder marketeers. In één zin kunnen uitleggen waarom je als organisatie doet wat je doet is zowel praktisch als noodzakelijk: The Why ís geen hype, het is een (vergeten) onderdeel van de positionering, de propositie. Marketing seniors (vaak in navolging van hun juniors) hebben het erover en het gaat niet meer voorbij. Stake holders, waaronder consumenten, verwachten dat organisaties hun diepere motivatie kunnen toelichten en dat die geloofwaardig is. Het daadwerkelijk beantwoorden van die vraag, het serieus nemen en dooleven ervan leidde bij aansprekende organisaties als Virgin, Tesla, easyJet, IKEA, maar ook ‘onze’ Tony’s en DSM tot zakelijk succes. ‘Een’ Paul Polman van Unilever erkende dat en is sindsdien – samen met zijn team en een werkelijk centurion-achtig elan – zijn organisatie duurzaam future proof aan het maken. Dat is geen greenwashing, dat is een reis: tegelijk onderdeel van de bestemming.

7 Temporary flocks
Na de ontzuiling werd maatschappelijk collectivisme lang gedomineerd door mediagebruik. Groepen deelden ervaringen op basis van de krant die ze lazen of de tv-programma’s die ze bekeken en beluisterden. Door digitalisering en diversificatie van media ontstond en ontstaat een maatschappij van individuele mediaconsumenten die allemaal een uniek media-aanbod volgen en op basis daarvan hun wereldbeeld scheppen en ordenen. In de toekomst zullen consumenten nog veel vaker relevante content delen met hun vrienden en familie om zo een gesprek mogelijk te maken met hun peers óf ze zullen de plaatsen opzoeken waar het gesprek wordt gevoerd over de gedeelde media-ervaring. Die laatste ontwikkeling is al enige jaren gaande, maar de impact ervan op marketing en de maatschappij zal nog een grote vlucht nemen: Als een zwerm spreeuwen die neerstrijkt in een boom en daarna opvliegt in alle windrichtingen zijn consumentgroepen soms op één magisch moment samen. Het vereist razendsnel en creatief handelen om hen te bereiken.

8 Meeting the Principals of Growth hacking

Growth hacking is een verzamelnaam voor een aantal nieuwe en soms ook technische marketingmanieren, met als doel in een korte tijd veel leads of gebruikers binnen te halen voor je platform of dienst. Het nieuwe concept wordt nog vooral toegepast in de wereld van de start-ups, omdat die geen grote marketingbudgetten hebben, maar bepaalde technieken worden overgenomen door het establishment.. De nieuwe marketeer zoekt naar omzet en loyaliteit. Door slimme programmering en hacks is het nieuwe groeien niet langer een kostenpost above the line, maar een nieuwe tak van marketingsport.

9 New Stars on a professional journey
Arbeid zal de komende decennia een nieuwe vorm ontwikkeling doormaken. Worden wij marketeers die fluïde werkers die van project naar merk zwermen al naar gelang een organisatie behoefte heeft aan onze talenten? Hoe profileer je jezelf, bouw je je domein van expertise waar bij het woord carrière vervangen wordt door jouw personal professional journey? Wie zijn de winnaars en verliezers van het ‘Hollywood Producer Model’ dat uitgaat van verzamelingen mensen en bedrijven rond marketingprojecten? Wie maken de ziel en identiteit uit van organisaties en merken als mensen niet zelf gebonden zijn aan de entiteiten waarvoor ze werken?

10 Marketing to the People
In een écht één op één-marketingmodel doen segmenten er niet meer toe en ‘maakt’ de marketeer voor iedere consument een maatwerkproduct. Maar zover is het nog niet en voor sommige producten en diensten is dat ook helemaal niet gewenst. Wat staat ons dan te wachten? Generatie X, Y of Z, Millennials, postmodernisten en screen agers worden vaak genoemd, maar hoe segmenteren we áls we dat nog doen? Op mentaliteit? Leeftijd? Achtergrond? Opleidingsniveau, levenshouding? Natuurlijk is het leuk en leerzaam om een inventarisatie te maken van de nieuwe generaties en segmenten, maar wat kenmerkt hen en waarin verschillen ze? Wat weten we en wat voorspellen we en wat zouden we compleet ver het hoofd kunnen zien?

 

50 Stepping Stones

Onder deze tien thema’s die we nog generieker kunnen benoemen hangen we vijftig stepping stones to the Next Fifty. Onderwerpen, blogs, webinars die the Next Fifty gaan laden. Dit is de eerste voorzet en moet worden aangevuld vanuit alle business units, regio’s en groeperingen.

 

End of the Product Manager, Now Experience and Mood

1-De beleveniseconomie in 2025

2-Cradle to Cradle> marketing in de circulaire economie

3- Managing the Moods> fear and happiness

4-Klein is het nieuwe groot

5-Nomad Marketeers > marketeer als global citizen, werken over de hele planet

 

Customisation & Personalisation/ Maker Movement Marketing

6-Het potentieel en de ontwikkeling van de 3D-Printer

7-Het ego van de nieuwe consument

8-Het succes van Etsy

9-Nieuw Geld

10-Weerstand tegen personalisation

 

Persuasion Design. Overtuigen, verleiden of ‘uitlokken’

11- Online Expositie  Break Through Packaging

12- Design en het Brein

13- Consument, Gedrag en de Trojaanse Muizen

14- Design the New Food

15- Nieuwe retail experience

 

New Marketing Ethics

16- Code of Conduct van het Nima

17- Voodoo Marketing

18- Big Data  in de praktijk

19- Stop the War and be social > Huib van Bockel (ex Red Bull)

20- Behavioral & Cultural Governance

 

Health and Vitality Focus

21- Robotisering in de Zorg

22- Voedselveiligheid

23- Verzekering van gezondheid en geluk

24- Welzijnsaanbieders

25- Ageless Marketing Models

 

Purposeful Marketing

26 Paul Polman- aan het woord – 50 jaar marketing

27 Purpose als antidote tegen het glazen plafond

28 Herman Toch

29 Marga Hoek

30 Willemijn Verloop

 

New Temporary Flocks

31 Peer to peer> hoe reviews  je marketing mix kunnen verbeteren

32 Bio Mimicry wat we kunnen leren van spreeuwen

33 Social Media – the new way

34 CIM

35 Mediainkoop on flocks

46 Samenwerken is gedateerd

 

Meeting the Principals of Growth Hacking

36- meet up

37 Thinking how to fuck up as marketer

38 Growthhacking Academy

39 Xchange marketer doet mee aan start-up

40 Accelerate snel en groei

 

New Stars on a professional Journey

41- de nieuwe marketingberoepen

42- het nieuwste werken

43- personality design

44- de nieuwe talenten

45- de pilaren van marketing

 

Marketing to the People

46 New demographics

47 Kids Co Create

48 Now its up to GenX

49 Millennial marketing

50 Diversity marketing

Open Source
In een open blog die wordt gedeeld met al onze leden en groeperingen leggen we de thema’s voor en vragen we wat zij in de toekomst relevant thema vinden voor marketing, sales en communicatie. We vragen, de regio’s om een Next Fifty Jubileum event in te vullen en aan de  groeperingen om een inhoudelijke bijdrage te leveren. Dat kan een blog of een bijeenkomst zijn. The next fifty wordt hiermee gebouwd door de leden zelf.

End with a Big Bang
Eind November vind er een ‘mash up next fifty’ plaats. De beste sprekers van afgelopen jaar.. Mix met jong en oud.

 

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X