Onze organisatie - NIMA Nederlands Instituut voor Marketing

Onze organisatie

NIMA is een vereniging. De leden van de vereniging worden vertegenwoordigd door het hoogste orgaan, de Ledenraad. Het bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad en het bestuur wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht.

Het Management Team heeft de dagelijkse leiding en legt verantwoording af aan het Bestuur. Het Management Team is inhoudelijk verantwoordelijk voor de voorbereiding en de executie van het strategische plan. Dit doet het Management Team samen met het Team dat op het Bureau in Amsterdam zorgdraagt voor de drie groepen Leden: Personal Members, Business Members en Study Members.

Team

Het NIMA Team verricht werkzaamheden in dienst van de Members en bemant het Bureau in Amsterdam, in het dagelijks leven beter bekend als het ‘hoofdkantoor’ van NIMA.

Bestuur

Het Bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad, het hoogste orgaan binnen NIMA. Het bestuur verdeelt de verschillende bestuursfuncties en taken en regelt de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van zijn leden.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert en adviseert het Bestuur en heeft binnen de vereniging een belangrijke brugfunctie tussen het hoogste orgaan, de Ledenraad, en het Bestuur. De RvT houdt namens de ledenraad toezicht op het bestuur van de vereniging.

Ledenraad

De Ledenraad is de schakel tussen het bestuur en de achterban. De leden van de Ledenraad worden door en uit de leden gekozen en vertegenwoordigen de leden in de algemene vergadering.

Hall of Fame

NIMA heeft in zijn 50-jarige geschiedenis een aantal mensen geëerd voor hun prestaties en benoemd tot Erelid, omdat zij zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en het vakgebied.

Statuten

NIMA heeft statuten waarin onder andere het doel van de vereniging wordt beschreven en diverse reglementen zijn vastgelegd.


NIMA Bestuur

Het NIMA Bestuur legt verantwoording af aan de NIMA Ledenraad, het hoogste orgaan binnen NIMA. De Ledenraad benoemt direct de voorzitter van het bestuur. Het bestuur verdeelt de verschillende bestuursfuncties en taken en regelt de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van zijn leden. …

Lees meer ▸

NIMA Raad van Toezicht

De NIMA Raad van Toezicht controleert en adviseert het NIMA Bestuur en heeft binnen NIMA een belangrijke brugfunctie tussen het hoogste orgaan, de NIMA Ledenraad, en het NIMA Bestuur. De RvT houdt namens de ledenraad toezicht op het bestuur van de vereniging. …

Lees meer ▸

NIMA Ledenraad

De NIMA Ledenraad is de schakel tussen het NIMA bestuur en de achterban. De vergaderingen van de Ledenraad zijn niet openbaar. De omvang en samenstelling van de Ledenraad is vastgelegd in de NIMA Statuten. De leden van de Ledenraad worden door en uit de leden gekozen en vertegenwoordigen de leden in de …

Lees meer ▸

NIMA Hall of Fame

NIMA heeft in zijn lange geschiedenis een aantal mensen geĂ«erd voor hun prestaties en benoemd tot Erelid omdat zij zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en het vakgebied. …

Lees meer ▸

Statuten

NIMA heeft statuten waarin onder andere het doel van de vereniging wordt beschreven en diverse reglementen zijn vastgelegd. Deze statuten zijn in juli 2013 opnieuw opgesteld en rechtsgeldig geworden. NIMA wil voorbeeld zijn van waar het zelf voor staat: een marktgerichte organisatie en hoogwaardig platform voor het vakgebied. …

Lees meer ▸
WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X