MOA | NIMA B Customer Insight Management

Het Customer Insight Platform ontwikkelt een opleiding en examen voor het NIMA/MOA Customer Insight Management Diploma. Het MOA/NIMA Customer Insight Management Examen is voor de marketeer die werkzaam is op het gebied van informatietechnologie en marketing of een functie op die plek ambieert

Het examen
Dit NIMA Examen bestaat uit twee onderdelen:

  1. B1 Marketing Manager: een schriftelijk examen bestaande uit een casus met open vragen
  2. B2 Specialisatie Customer Insight Management: een operationeel plan schrijven en verdedigen

Om het NIMA  Customer Insight Management B Diploma te ontvangen dien je twee modules met succes af te ronden. Je bepaalt zelf in welke volgorde de beide modules worden afgelegd. Het is ook mogelijk om alleen de specialisatie te doen. De modules B1 en B2 leveren bij voldoende resultaat, het NIMA B Diploma op.

Voor wie?
Het MOA/NIMA Customer Insight Management Examen is voor jou een interessante uitdaging wanneer je enkele jaren werkervaring hebt in marketing en minimaal een NIMA B Marketing Diploma hebt, of iets dat vergelijkbaar is met dat niveau. Daarnaast heb je interesse in data en wat data je kunnen vertellen.

Het MOA/NIMA Customer Insight Management Examen is voor de marketeer die werkzaam is op het gebied van informatietechnologie en marketing of een functie op die plek ambieert.

Niveau
Het MOA/NIMA Customer Insight Management Examen wordt op Post HBO niveau afgenomen. Dit is vergelijkbaar met EQF niveau 6. Klik hier voor meer informatie over de niveaus.

Exameneisen
Klik op een link hieronder om een pdf te downloaden waarin exact beschreven staat wat er van je wordt verwacht.

Exameneisen en literatuurlijst voor NIMA B Businessmarketing 2016:

NIMA B1 Marketing Manager
Deze module duurt in totaal drie uur en bestaat uit een case met open vragen. De kandidaat wordt getoetst op:

  • Inzicht en vaardigheden de kernproblematiek van een onderneming (op product- en marktniveau) vast te stellen, met als input de resultaten van een externe en interne analyse van een onderneming.
  • Marketingdoelstellingen formuleren.
  • Alternatieve opties voor het marketingbeleid aangeven.
  • Uit deze alternatieven een verantwoorde keuze maken.

NIMA B2 Specialisatie Customer Insight Management
Je schrijft een operationeel marketingplan en presenteert en verdedigt dit tijdens een mondeling examen.

Het plan moet aan de volgende randvoorwaarden voldoen:

  • De paper heeft een omvang van minimaal 3.500 tot maximaal 7.000 woorden, eventueel aangevuld met bijlagen.
  • Bijlagen, in verhouding tot de hoofdtekst.

Samen met het plan dien je de ‘Verklaring eigen werk’ ingevuld en ondertekend in te leveren.

Het behoort tot de mogelijkheden het plan en/of het examen in het Engels af te leggen. Wanneer de kandidaat hiervan gebruik wil maken, dient dit aangegeven te worden per e-mail bij inschrijving voor het examen. Het mondelinge examen zal echter wel in de Nederlandse taal worden afgenomen.

Locatie
Circa twee weken voor het examen wordt aan alle inschrijvers de definitieve locatie bekend gemaakt in de online oproep die je per e-mail ontvangt. De mondelinge examens worden over het algemeen in de omgeving van Amsterdam Zuidoost afgenomen.

Meer relevante informatie

 

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X