MOA | NIMA A Sensorisch Onderzoeker - NIMA

MOA | NIMA A Sensorisch Onderzoeker

De sensorisch onderzoeker op NIMA A niveau heeft een functie met uitvoerende werkzaamheden zoals: 

 • Werken volgens ‘Good Sensory Practice’ in de product(voor)bereiding
 • Hanteren van aanbiedingsdesigns en productcodering
 • Gebruik van testmateriaal
 • Omgaan met onderzoekscondities 
 • Instrueren van panelleden

Voor wie?
Dit examen is bedoeld voor personen die werkzaam zijn in of zich willen kwalificeren voor een functie in de uitvoering van sensorisch onderzoek. Gangbare functienamen voor Sensorisch Onderzoeker A zijn: testleider, panelleider, onderzoeksassistent etc.

Exameninhoud
Klik op de link hieronder om een pdf te downloaden waarin exact beschreven staat wat er verwacht wordt van de kandidaten.

Het MOA/NIMA Sensorisch Onderzoeker A Examen duurt 2 uur en bestaat uit meerkeuzevragen. Naast vaardigheden worden kennis en inzicht getoetst op het gebied van:

 • Zintuiglijke waarneming
 • Testmethoden
 • Respondenten
 • Onderzoekscondities

Leerdoelen

 • Je kunt bij een ontwikkelingsleerdoel het beste toepassingsgebied (o.a. kwaliteitsonderzoek, houdbaarheidstesten etc) van sensorisch onderzoek selecteren. (TOEPASSEN/ INZIEN)
 • Je kunt de zintuigen en zintuiglijke waarneming  van de mens als meetinstrument benoemen. (WETEN en INZIEN)
 • Je kunt het verschil tussen analytisch en hedonisch onderzoek en tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek benoemen. (WETEN)
 • Je kunt de juiste sensorische verschil- en beschrijvende test aanduiden. (INZIEN)
 • Je kent de criteria van panelselectie (grootte panel en eisen panelleden), en beslissen of er een getraind, ongetraind, intern of extern panel wordt gekozen. (ANALYSEREN en INZIEN en TOEPASSEN)
 • Je kunt de regels en methodiek van ‘Good Sensory Practice’ toepassen. (TOEPASSEN)
 • Je kunt een testformulier opstellen voor sensorisch onderzoek door middel van descriptorengeneratie en keuze voor geschikte vraagstelling en schaalgebruik (INZIEN en TOEPASSEN)

Opleiders
De volgende opleider leidt op tot het MOA/NIMA Sensorisch Onderzoeker A Examen:

Logo-MOA

Locatie
Twee weken voor het examen wordt aan alle inschrijvers de definitieve locatie bekend gemaakt in de schriftelijke oproep die iedereen thuis ontvangt. Schriftelijke examens worden over het algemeen gehouden in de omgeving van Utrecht.

De belangrijkste zaken op een rij:

 • Dit examen wordt jaarlijks door NIMA afgenomen in samenwerking met MOA (Center for Information Based Decision Making & Marketing Research)
 • Er zijn geen opleiders die een cursus aanbieden voor dit examen.
WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X