NIMA A Communicatie - NIMA

NIMA A Communicatie

Wie het NIMA Communicatie A Diploma heeft gehaald beheerst de basiskennis van het vakgebied communicatie. De communicatie-instrumenten worden behandeld, en de wijze waarop deze in elk soort organisatie kunnen worden toegepast.

Voor wie?
Dit examen is gericht op (assistent) communicatiemedewerkers of PR-medewerkers die snel in de praktijk aan de slag willen, maar wel met voldoende theoretische basiskennis.

Niveau
Het niveau van het NIMA A Communicatie Examen is vastgesteld op EQF niveau 4. Dat is vergelijkbaar met MBO niveau, aangevuld met werkervaring. Meer informatie over het niveau vind je hier.

Exameninhoud
In de exameneisen en literatuurlijst voor NIMA A Communicatie staat exact beschreven wat verwacht wordt van de kandidaten.

Het NIMA A Communicatie Examen bestaat uit twee schriftelijke modules. Het diploma wordt alleen uitgereikt aan kandidaten die zijn geslaagd voor beide modules.

NIMA A1 Communicatie

De NIMA Communicatie A1 module bestaat uit twee onderdelen.

  • Dertig meerkeuzevragen, waarbij het accent ligt op feitenkennis.
  • Vijftien meerkeuzevragen die zijn opgebouwd rondom een aantal situatieschetsen. Hierbij ligt het accent op inzicht (op basis van feitenkennis en begrip).

NIMA A2 Communicatie

De NIMA Communicatie A2 module betreft een case met open vragen. Het accent ligt hierbij op toepassingsvaardigheden. De case en vraagstelling behandelen communicatieproblematiek in brede zin. De kandidaat wordt geacht het gehele communicatie-planningstraject te kunnen doorlopen: van analyse tot en met evaluatie.

Locatie
Twee weken voor het examen wordt aan alle inschrijvers de definitieve locatie bekend gemaakt in de schriftelijke oproep die iedereen thuis ontvangt. Schriftelijke examens worden over het algemeen gehouden in de omgeving van Utrecht.

Meer relevante informatie

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X