NIMA A Marketing examens en diploma

NIMA A Marketing

Wie het NIMA A Marketing Diploma heeft, beheerst de basis van marketing op beleidsvoorbereidend en operationeel niveau. Kandidaten leren om algemene marketinggrondslagen en -principes toe te passen.

Voor wie?
Dit examen is gericht op alle marketing- en commercieel medewerkers op uitvoerend niveau.

Niveau
Het niveau van het NIMA Marketing A Examen is vastgesteld op EQF niveau 4. Dat is op minimaal MBO niveau 4, aangevuld met werkervaring of HBO propedeuse niveau. Meer informatie over het niveau vind je hier.

Exameninhoud 
In de exameneisen en literatuurlijst voor NIMA Marketing A staat exact beschreven wat wordt verwacht van de kandidaten.

Het NIMA Marketing A Examen bestaat uit twee examenmodules: de A1 en de A2 module. Het NIMA Marketing A Diploma wordt alleen uitgereikt aan kandidaten die beide examenmodules met goed gevolg hebben afgerond.

NIMA A1 Marketing
De NIMA Marketing A1 module is schriftelijk en duurt anderhalf uur. Het examen bestaat uit 45 meerkeuzevragen waarbij de kennis van de verschillende marketingbegrippen en de verschillende online marketinginstrumenten worden getoetst. Ook komt de benodigde rekenvaardigheid aan bod.

Na de NIMA Marketing A1 module volgt de Marketing A2 module. De module A1 plus een van de twee A2 modules levert bij voldoende resultaat, het NIMA A Marketing Diploma op.

NIMA A2 Marketing
Een examen bestaande uit enkele schriftelijke cases met open vragen waar kandidaten twee uur de tijd voor krijgen. De A2 module gaat dieper in op de examenstof en toetst met name inzicht in marketingvraagstukken en de toepassingsvaardigheden op beleidsvoorbereidend en uitvoerend niveau.

(let op: vanaf juli 2018 kun je alleen met een combinatie van de modules NIMA A1 Online Marketeer en NIMA A2 Online Marketeer een NIMA A Online Marketeer Diploma behalen) 

Locatie
Circa twee weken voor het examen wordt aan alle inschrijvers de definitieve locatie bekend gemaakt in de online oproep die je per e-mail ontvangt. Schriftelijke examens worden over het algemeen gehouden in de omgeving van Utrecht. Mondeling examens vinden plaats in Amsterdam.

Meer relevante informatie

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X