NIMA A Online Marketing - NIMA

NIMA A Online Marketing

NIMA A Online Marketing vormt de basis voor beroepsrollen op uitvoerend niveau van online marketing. Het is gericht op het verkrijgen van kennis van en inzicht in online marketinginstrumenten en -vaardigheden. 

Voor wie?
Het NIMA A Online Marketing Examen is ontwikkeld voor marketeers die offici√ęle erkenning willen voor online marketingkennis opgedaan in de praktijk of gedurende een opleiding en voor marketeers die zich willen verdiepen in online marketing.

Niveau
Het niveau van het NIMA A Online Marketing Examen is vastgesteld op EQF niveau 4. Dat is op minimaal MBO niveau 4, aangevuld met werkervaring, of HBO propedeuse niveau. Meer informatie over het niveau vind je hier.

Exameninhoud 
In de exameneisen en literatuurlijst voor NIMA A Online Marketing staat exact beschreven wat verwacht wordt van de kandidaten.

Het NIMA A Online Marketing Examen bestaat uit twee examenmodules: de A1 en de A2 module. Het NIMA A Online Marketing Diploma wordt alleen uitgereikt aan kandidaten die beide examenmodules met goed gevolg hebben afgerond.

NIMA A1 Online Marketing
Het NIMA A1 Online Marketing Examen duurt 90 minuten. Het examen bestaat uit 45 meerkeuzevragen, waarvan 10 meerkeuzevragen die betrekking hebben op twee minicases. De kennis van de verschillende online marketingbegrippen en de verschillende online marketinginstrumenten worden getoetst. Ook komt de benodigde rekenvaardigheid aan bod.

NIMA A2 Online Marketing
(let op: vanaf juli 2018 kun je alleen met een combinatie van de modules NIMA A1 Online Marketing en NIMA A2 Online Marketing een NIMA A Online Marketing Diploma behalen)
In het NIMA A1 Online Marketing Examen doe je kennis op, zodat dit toegepast kan worden in de praktijk. Dit leer je in het NIMA A2 Online Marketing Examen waarin je een schriftelijke verslaglegging van twee praktische opdrachten maakt. Dit presenteer je vervolgens voor twee NIMA Examinatoren, gevolgd door een criteriumgericht interview om inzicht te verkrijgen in de competenties en het niveau van de competenties. De modules A1 en A2 leveren bij voldoende resultaat, het NIMA A Online Marketing Diploma op.

Locatie
Circa twee weken voor het examen wordt aan alle inschrijvers de definitieve locatie bekend gemaakt in de online oproep die je per e-mail ontvangt. De examens worden digitaal afgenomen, over het algemeen in de omgeving van Amsterdam. Mondelinge examens vinden altijd in Amsterdam plaats.

Meer relevante informatie

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X