NIMA A Online Marketeer

NIMA A Online Marketeer vormt de basis voor beroepsrollen op uitvoerend niveau van online marketing. Het is gericht op het verkrijgen van kennis van en inzicht in online marketinginstrumenten en -vaardigheden. 

Voor wie?
Het NIMA Examen Online Marketeer is ontwikkeld voor marketeers die officiële erkenning willen voor online marketingkennis opgedaan in de praktijk of gedurende een opleiding en voor marketeers die zich willen verdiepen in online marketing.

Niveau
Het niveau van het NIMA Marketing A Examen is vastgesteld op EQF niveau 4. Dat is vergelijkbaar met MBO niveau, aangevuld met werkervaring. Meer informatie over het niveau vind je hier.

Exameninhoud 
In de exameneisen en literatuurlijst voor NIMA Marketing A staat exact beschreven wat verwacht wordt van de kandidaten:

Het NIMA Marketing A Examen bestaat uit twee examenmodules: de A1 en de A2 module. Het NIMA Marketing A Diploma wordt alleen uitgereikt aan kandidaten die beide examenmodules met goed gevolg hebben afgerond.

NIMA Marketing A1
De NIMA Marketing A1 module is schriftelijk en duurt anderhalf uur. Het examen bestaat uit 45 meerkeuzevragen waarbij de kennis van de verschillende marketingbegrippen en de verschillende online marketinginstrumenten worden getoetst. Ook komt de benodigde rekenvaardigheid aan bod.

NIMA Marketing A2 | Online Marketeer
Na de algemene NIMA Marketing A1 module volgt de Marketing A2 module en kun je kiezen uit een tweetal specialisaties: Marketing Medewerker of Online Marketeer. De module A1 plus een van de twee A2 modules levert bij voldoende resultaat, het NIMA A Marketing Diploma op.

De A2 module Online Marketeer bestaat uit de volgende twee onderdelen:

  • Het uitvoeren en de schriftelijke verslaglegging van twee praktische opdrachten;
  • Het presenteren van de praktische opdrachten voor twee NIMA Examinatoren, gevolgd door een criteriumgericht interview met de kandidaat om inzicht te verkrijgen in de competenties en het niveau van de competenties.

Locatie
Circa twee weken voor het examen wordt aan alle inschrijvers de definitieve locatie bekend gemaakt in de online oproep die je per e-mail ontvangt. Schriftelijke examens worden over het algemeen gehouden in de omgeving van Utrecht. Mondeling examens vinden in Amsterdam plaats.

Meer relevante informatie

WordPress Themes
X
X
X