NIMA A Sales

Het NIMA A Diploma Sales biedt kandidaten universele verkoopvaardigheid. Zij kunnen in elke branche op operationeel verkoopniveau werken.

Let op: vanaf 2018 zijn er nieuwe exameneisen van kracht voor NIMA A Sales.
Om aansluiting te houden met de ontwikkelingen van een vakgebied worden NIMA Exameneisen om de drie jaar geactualiseerd. Voor kandidaten en eventuele herkansers die volgens de oude exameneisen op de NIMA Sales examens zijn voorbereid, hanteren wij een overgangstermijn. Het is tot en met maart 2018 mogelijk om een examen volgens de oude exameneisen af te nemen. Daarna worden de NIMA Sales examens uitsluitend volgens de nieuwe exameneisen aangeboden.   

Voor wie?
Dit examen is gericht op de (aankomende) commerciële buitendienstfunctionaris en de professionele verkoper.

Niveau
Het niveau van het NIMA A Examen Sales is vastgesteld op EQF niveau 4. Dat is vergelijkbaar met MBO niveau, aangevuld met werkervaring. Meer informatie over het niveau vind je hier.

Exameninhoud
Het volgende komt aan bod:

  • Algemene verkoopgrondslagen en -principes
  • Marketingbegrippen
  • Commerciële processen
  • Het voeren van een verkoopgesprek
  • Onderhandelen over de verkoop van producten en diensten

In de Exameneisen en literatuurlijst voor NIMA A Sales staat exact beschreven wat verwacht wordt van de kandidaten.

Het NIMA A Examen Sales bestaat uit twee modules: A1 en A2. Het diploma wordt alleen uitgereikt aan kandidaten die beide modules met goed gevolg hebben afgerond.

Je kan zelf bepalen in welke volgorde de beide modules worden afgelegd.

De NIMA A1 module wordt digitaal afgenomen in twee uur. Met vijfenveertig meerkeuzevragen worden theoretische kennis, inzicht en rekenvaardigheden getoetst. De digitale toetsing vindt elke werkdag plaats op één van de 18 locaties van de Open Universiteit.

De NIMA A2 module is een mondelinge toets waarin de praktische vaardigheden van een verkoopgesprek worden getoetst. De kandidaat moet op basis van gegeven input een gestructureerd behoeftegericht verkoopgesprek kunnen voeren. De mondelinge toets vindt in de omgeving van Amsterdam plaats.

Examenafname door de Associatie
NIMA en de Associatie voor Examinering zetten de NIMA Sales examens sinds 1 september 2014 samen in de markt. Door deze bundeling van krachten krijgt u vanaf 2015 direct met de Associatie te maken. Een aantal zaken is gewijzigd inzake de examendata en de wijze van toetsing. Deze informatie is ook terug te vinden op de website www.associatie.nl.

Meer relevante informatie

WordPress Themes
X
X
X