NIMA A Sales - NIMA

NIMA A Sales

Het NIMA A DiplomaĀ Sales biedt kandidaten universele verkoopvaardigheid. Zij kunnen in elke branche op operationeel verkoopniveau werken.

Voor wie?
Dit examen is gericht op de (aankomende) commerciƫle buitendienstfunctionaris en de professionele verkoper.

Niveau
Het niveau van het NIMA A Examen Sales is vastgesteld op EQF niveau 4. Dat is vergelijkbaar met MBO niveau, aangevuld met werkervaring. Meer informatie over het niveau vind je hier.

Exameninhoud
Het volgende komt aan bod:

  • Algemene verkoopgrondslagen en -principes
  • Marketingbegrippen
  • CommerciĆ«le processen
  • Het voeren van een verkoopgesprek
  • Onderhandelen over de verkoop van producten en diensten

In de Exameneisen en literatuurlijst voor NIMA A Sales staat exact beschreven wat verwacht wordt vanĀ de kandidaten.

Het NIMA A Examen Sales bestaat uit twee modules: A1 en A2. Het diploma wordt alleen uitgereikt aan kandidaten die beide modules met goed gevolg hebben afgerond.

Je kan zelf bepalen in welke volgorde de beide modules worden afgelegd.

De NIMA A1 moduleĀ wordt digitaal afgenomen in 90 minuten. Met vijfenveertig meerkeuzevragen worden theoretische kennis, inzicht en rekenvaardigheden getoetst. De toetsing vindt digitaal plaats.

De NIMA A2 module is een mondelinge toets waarin de praktische vaardigheden van een verkoopgesprek worden getoetst. De kandidaat moet op basis van gegeven input een gestructureerd behoeftegericht verkoopgesprek kunnen voeren. De mondelinge toets vindt in de omgeving van Amsterdam plaats.

Meer relevante informatie

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X