NIMA A Sales

Het NIMA A Diploma Sales biedt kandidaten universele verkoopvaardigheid. Zij kunnen in elke branche op operationeel verkoopniveau werken.

Let op: vanaf 2018 zijn er nieuwe exameneisen van kracht voor NIMA A Sales.
Heb je een examenmodule volgens de vorige (oude) exameneisen behaald, maar nog geen diploma behaald? Geen probleem, deze examenmodule blijft drie jaar geldig. Behaal de volgende examenmodule volgens de nieuwe exameneisen en ontvang alsnog jouw diploma. Je hebt tot en met maart 2018 de mogelijkheid om het examen te herkansen op basis van de oude exameneisen. Vanaf april 2018 worden alleen examens afgenomen volgens de nieuwe exameneisen.

Voor wie?
Dit examen is gericht op de (aankomende) commerciële buitendienstfunctionaris en de professionele verkoper.

Niveau
Het niveau van het NIMA A Examen Sales is vastgesteld op EQF niveau 4. Dat is vergelijkbaar met MBO niveau, aangevuld met werkervaring. Meer informatie over het niveau vind je hier.

Exameninhoud
Het volgende komt aan bod:

  • Algemene verkoopgrondslagen en -principes
  • Marketingbegrippen
  • Commerciële processen
  • Het voeren van een verkoopgesprek
  • Onderhandelen over de verkoop van producten en diensten

In de Exameneisen en literatuurlijst voor NIMA A Sales staat exact beschreven wat verwacht wordt van de kandidaten.

Het NIMA A Examen Sales bestaat uit twee modules: A1 en A2. Het diploma wordt alleen uitgereikt aan kandidaten die beide modules met goed gevolg hebben afgerond.

Je kan zelf bepalen in welke volgorde de beide modules worden afgelegd.

De NIMA A1 module wordt digitaal afgenomen in twee uur. Met vijfenveertig meerkeuzevragen worden theoretische kennis, inzicht en rekenvaardigheden getoetst. De digitale toetsing vindt elke werkdag plaats op één van de 18 locaties van de Open Universiteit.

De NIMA A2 module is een mondelinge toets waarin de praktische vaardigheden van een verkoopgesprek worden getoetst. De kandidaat moet op basis van gegeven input een gestructureerd behoeftegericht verkoopgesprek kunnen voeren. De mondelinge toets vindt in de omgeving van Amsterdam plaats.

Examenafname door de Associatie
NIMA en de Associatie voor Examinering zetten de NIMA A en B Sales examens sinds 1 september 2014 samen in de markt. Door deze bundeling van krachten krijg je voor NIMA A en B Sales examens sinds 2015 direct met de Associatie te maken. Meer informatie is ook terug te vinden op de website www.associatie.nl.

Meer relevante informatie

WordPress Themes
X
X
X