NIMA B Business Marketing examen

NIMA B Business Marketing

De houder van het NIMA Business Marketing B Diploma heeft de kwaliteit om specifiek voor de zakelijke markt een volledig marketingplan op te zetten, te implementeren en te evalueren.

Het examen
Dit NIMA Examen bestaat uit twee onderdelen:

  1. B1 Marketing Manager: een schriftelijk examen bestaande uit een casus met open vragen
  2. B2 Specialisatie Business Marketing: een operationeel plan schrijven en verdedigen

Om het NIMA  Business Marketing B Diploma te ontvangen dien je twee modules met succes af te ronden. Je bepaalt zelf in welke volgorde de beide modules worden afgelegd. Het is ook mogelijk om alleen de specialisatie te doen. De modules B1 en B2 leveren bij voldoende resultaat, het NIMA B Diploma op.

Voor wie?
Dit examen is bedoeld voor de (aankomend) marketingmanager, (senior) productmanager of (senior) brandmanager in een business to business omgeving of zakelijke markt.

Niveau
Het niveau van het NIMA B Business Marketing Examen is vastgesteld op EQF niveau 6. Dat is vergelijkbaar met HBO niveau, aangevuld met werkervaring. Meer informatie over het niveau vind je hier.

Exameneisen
Klik op een link hieronder om een pdf te downloaden waarin exact beschreven staat wat er van je wordt verwacht.

Exameneisen en literatuurlijst voor NIMA B Businessmarketing 2016:

NIMA B1 Marketing Manager
Deze module duurt in totaal drie uur en bestaat uit een case met open vragen. De kandidaat wordt getoetst op:

  • Inzicht en vaardigheden de kernproblematiek van een onderneming (op product- en marktniveau) vast te stellen, met als input de resultaten van een externe en interne analyse van een onderneming.
  • Marketingdoelstellingen formuleren.
  • Alternatieve opties voor het marketingbeleid aangeven.
  • Uit deze alternatieven een verantwoorde keuze maken.

NIMA B2 Specialisatie Business Marketing
Je schrijft een operationeel marketingplan en presenteert en verdedigt dit tijdens een mondeling examen.

Het marketingplan moet aan de volgende randvoorwaarden voldoen:

  • Maximaal 18 pagina’s A4; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bijlagen en bronvermelding.
  • Bijlagen, in verhouding tot de hoofdtekst.

Samen met het plan dien je de¬†‘Verklaring eigen werk’¬†ingevuld en ondertekend in te leveren.

Het behoort tot de mogelijkheden het plan en/of het examen in het Engels af te leggen. Wanneer de kandidaat hiervan gebruik wil maken, dient dit aangegeven te worden per e-mail bij inschrijving voor het examen. Het mondelinge examen zal echter wel in de Nederlandse taal worden afgenomen.

Locatie
Circa twee weken voor het examen wordt aan alle inschrijvers de definitieve locatie bekend gemaakt in de online oproep die je per e-mail ontvangt. Schriftelijke examens worden over het algemeen gehouden in de omgeving van Utrecht, mondelinge examens in de omgeving van Amsterdam Zuidoost.

Meer relevante informatie

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X