NIMA B Consumentenmarketing - NIMA

NIMA B Consumentenmarketing

Wie het NIMA B Diploma Consumentenmarketing heeft, kan een volledig marketingplan schrijven, implementeren en evalueren.

Het examen
Het examen bestaat uit twee onderdelen:

  • B1 Marketing Manager, een schriftelijk examen bestaande uit een casus met open vragen.
  • B2 Specialisatie Consumentenmarketing: een operationeel plan schrijven en verdedigen.

Om het NIMA Consumentenmarketing B Diploma te ontvangen dient de kandidaat twee modules met succes af te ronden. De kandidaat kan zelf bepalen in welke volgorde de beide modules worden afgelegd. Het is ook mogelijk om alleen de specialisatie te doen. De modules B1 en B2 leveren bij voldoende resultaat, het NIMA B Diploma op.

Voor wie?
Dit examen is gericht op alle (toekomstige) marketingmanagers, (senior) productmanagers en (senior) brandmanagers.

Niveau
Het niveau van het Consumentenmarketing B examen is vastgesteld op EQF niveau 6. Dat is vergelijkbaar met HBO niveau, aangevuld met werkervaring. Meer informatie over het niveau vind je hier.

Exameneisen
Klik op een link hieronder om een pdf te downloaden waarin exact beschreven staat wat er van je wordt verwacht.

Exameneisen en literatuurlijst voor NIMA B Consumentenmarketing:

NIMA B1 Marketing Manager
De NIMA B1 Marketingmanager module duurt drie uur en bestaat uit een schriftelijke praktijkcase met open vragen. Wat moet de kandidaat hiervoor kunnen?

  • Op inzicht en vaardigheden de kernproblematiek van een onderneming (op product- en marktniveau) vaststellen, met als input de resultaten van een externe en interne analyse van een onderneming.
  • Marketingdoelstellingen formuleren.
  • Alternatieve opties voor het marketingbeleid aangeven.
  • Uit deze alternatieven een verantwoorde keuze maken.

NIMA B2 Specialisatie Consumentenmarketing
Voor de NIMA B2 Specialisatie Consumentenmarketing schrijft de kandidaat een operationeel marketingplan. Dit wordt gepresenteerd en verdedigd tijdens een mondeling examen.

Het marketingplan moet aan de volgende randvoorwaarden voldoen:

  • Maximaal 18 pagina’s A4; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bijlagen en bronvermelding.
  • Bijlagen; deze moeten in verhouding staan tot het inhoudelijk plan.

Samen met het plan dien je de¬†‘Verklaring eigen werk’¬†ingevuld en ondertekend in te leveren.

Het behoort tot de mogelijkheden het plan en/of het examen in het Engels af te leggen. Wanneer de kandidaat hiervan gebruik wil maken dient dit te worden aangegeven per e-mail bij inschrijving voor het examen. Het mondelinge examen zal echter wel in de Nederlandse taal worden afgenomen.

Locatie
Circa twee weken voor het examen wordt aan alle inschrijvers de definitieve locatie bekend gemaakt in de online oproep die je per e-mail ontvangt. Schriftelijke examens worden over het algemeen gehouden in de omgeving van Utrecht, mondelinge examens in de omgeving van Amsterdam Zuidoost.

Meer relevante informatie

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X