NIMA B Digital Marketing diploma halen? Doe een NIMA opleiding!

NIMA B Digital Marketing

Het uitgangspunt van het examen NIMA B Digital Marketing is de invloed van digitalisering op (strategisch) denken en functioneren binnenĀ een organisatie.

Het examen
Dit examen bestaat uit twee onderdelen:

  1. B1 Marketing Manager: een schriftelijk examen bestaande uit een casus met open vragen.
  2. B2 Specialisatie Digital marketing: een plan schrijven en verdedigen.

Om het NIMA Digital Marketing B Diploma te ontvangen dien je twee modules met succes af te ronden. Je bepaalt zelf in welke volgorde de beide modules worden afgelegd. Het is ook mogelijk om alleen de specialisatie te doen.Ā De modules B1 en B2 leveren bij voldoende resultaat, het NIMA B Diploma op.

Voor wie?
Dit examen is gericht op alle (toekomstige) marketingmanagers, (senior) productmanagers en (senior) brandmanagers.

Niveau
Het niveau van het Digital Marketing B Examen is vastgesteld op EQF niveau 6. Dat is vergelijkbaar met HBO niveau, aangevuld met werkervaring. Meer informatie over het niveau vind jeĀ hier.

Exameneisen
Klik op een link hieronder om een pdf te downloaden waarin exact beschreven staat wat er van je wordt verwacht.

Exameneisen en literatuurlijst voor NIMA BĀ Digital Marketing 2016:

NIMA B1 Marketing
Deze module duurt drie uur en bestaat uit een schriftelijke praktijkcase met open vragen. Wat moet de kandidaat hiervoor kunnen?

  • Op inzicht en vaardigheden de kernproblematiek van een onderneming (op product- en marktniveau) vaststellen, met als input de resultaten van een externe en interne analyse van een onderneming.
  • Marketingdoelstellingen formuleren.
  • Alternatieve opties voor het marketingbeleid aangeven.
  • Uit deze alternatieven een verantwoorde keuze maken.

Specialisatie NIMA B2 Digital Marketing
Je schrijft een plan over een relevant Digital Marketingonderwerp. Hierbij staat het je vrij om een plan te schrijven met betrekking tot de Digital Marketingstrategie van de organisatie, of te kiezen voor de behandeling van een specifieke probleemstelling in een deelgebied van Digital Marketing. Dit plan wordt gepresenteerd en verdedigd tijdens een mondeling examenmoment.

Het plan moet aan de volgende randvoorwaarden voldoen:

  • Het plan heeft een omvang van minimaal 10 tot maximaal 15 getypte paginaā€™s, eventueel aangevuld met maximaal 5 paginaā€™s in bijlagen.
  • Bijlagen, in verhouding tot de hoofdtekst.

Samen met het plan dien je deĀ ‘Verklaring eigen werk’Ā ingevuld en ondertekend in te leveren.

Het behoort tot de mogelijkheden het plan en/of het examen in het Engels af te leggen. Wanneer de kandidaat hiervan gebruik wil maken dient dit aangegeven te worden per e-mail bij inschrijving voor het examen.Ā Het mondelinge examen zal echter wel in de Nederlandse taal worden afgenomen.

Locatie
Circa twee weken voor het examen wordt aan alle inschrijvers de definitieve locatie bekend gemaakt in de online oproep die je per e-mail ontvangt. Schriftelijke examens worden over het algemeen gehouden in de omgeving van Utrecht, mondelinge examens in de omgeving van Amsterdam Zuidoost.

Meer relevante informatie

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X