NIMA B Marketingcommunicatie | vanaf 2017 - NIMA

NIMA B Marketingcommunicatie | vanaf 2017

NIMA B Marketingcommunicatie gediplomeerden beschikken over voldoende vaardigheden om als marketingcommunicatiemedewerker of -adviseur te opereren. Zij werken in de commerciële omgeving van een organisatie. Op basis van marketinguitgangspunten adviseren zij welke communicatie-inspanningen passend zijn om een product of de dienst zo succesvol en efficiënt mogelijk op de markt te zetten.

Voor wie?
Dit examen is gericht op de toekomstige marketingcommunicatiemedewerker of -adviseur.

Niveau
Het niveau van het NIMA B Marketingcommunicatie Examen is vastgesteld op EQF niveau 6. Dat is vergelijkbaar met HBO niveau, aangevuld met werkervaring. Meer informatie over het niveau vind je hier.

Om het NIMA B Marketingcommunicatie Diploma te ontvangen dient de kandidaat twee modules met succes af te ronden: NIMA B1 Communicatie Manager en de specialisatie NIMA B2 Marketingcommunicatie. De kandidaat kan zelf bepalen in welke volgorde de beide modules worden afgelegd.

NIMA B1 Communicatie Manager
Deze module wordt schriftelijk afgenomen in vier uur en bestaat uit twee onderdelen:

  1. Een case met open vragen. De kandidaat wordt getoetst op de vaardigheid in het toepassen van het communicatieplanningsproces op een in principe ongestructureerde praktijksituatie.
  2. Een artikel over een actueel onderwerp uit de communicatiepraktijk met bijbehorende open vragen.

Klik hier voor de exameneisen voor NIMA B1 Communicatie Manager.

NIMA B2 Marketingcommunicatie
Voor het behalen van de NIMA B2 Marketingcommunicatie module schrijf je een communicatieplan. Dit wordt gepresenteerd en verdedigd tijdens een mondeling examenmoment.

Het communicatieplan moet aan de volgende randvoorwaarden voldoen:

  • Minimaal 10 pagina’s A4;
  • Maximaal 25 pagina’s A4, exclusief voorblad, inhoudsopgave en bijlagen;
  • Maximaal 5 pagina’s A4 bijlagen.

Samen met het plan dien je de ‘Verklaring eigen werk’ ingevuld en ondertekend in te leveren.

Het behoort tot de mogelijkheden het plan en/of het examen in het Engels te doen. Wanneer de kandidaat hiervan gebruik wil maken dient dit aangegeven te worden per email bij inschrijving voor het examen. Het mondelinge examen zal echter wel in de Nederlandse taal worden afgenomen.

Exameneisen
Klik op de link hieronder om de pdf te downloaden. Hier staat exact beschreven wat er van je wordt verwacht :

Examendatum
Mondelinge NIMA Examens worden gehouden vanaf de genoemde examendatum. Over het algemeen vinden examens plaats in de week van de aangegeven examendatum. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt wel eens uitgeweken naar de daarop volgende week.

Voor doorgang van een mondeling examen heeft NIMA een minimum van 5 aanmeldingen nodig.

Locatie
Circa twee weken voor het examen wordt aan alle deelnemers de definitieve datum, tijd en locatie bekend gemaakt in de examenoproep die men per e-mail ontvangt. Mondelinge examens worden over het algemeen afgenomen in de omgeving van Amsterdam Zuidoost.

Meer relevante informatie

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X