NIMA B Marketingcommunicatie

NIMA Marketingcommunicatie B gediplomeerden beschikken over voldoende vaardigheden om als marketingcommunicatiemedewerker of -adviseur te opereren. Zij werken in de commerciële omgeving van een organisatie. Op basis van marketinguitgangspunten adviseren zij welke communicatie-inspanningen passend zijn om een product of de dienst zo succesvol en efficiënt mogelijk op de markt te zetten.

Voor wie?
Dit examen is gericht op de toekomstige marketingcommunicatiemedewerker of -adviseur.

Niveau
Het niveau van het NIMA B Marketingcommunicatie Examen is vastgesteld op EQF niveau 6. Dat is vergelijkbaar met HBO niveau, aangevuld met werkervaring. Meer informatie over het niveau vind je hier.

Exameninhoud
Klik op een link hieronder om een pdf te downloaden waarin exact beschreven staat wat verwacht wordt van de kandidaten.

Om het NIMA B Marketingommunicatie Diploma te ontvangen dient de kandidaat twee modules met succes af te ronden. NIMA B2 module Marketingcommunicatie behaald? Dan ontvangt de kandidaat het NIMA B2 Certificaat.

De kandidaat kan zelf bepalen in welke volgorde de beide modules worden afgelegd.

NIMA B1 Marketingcommunicatie
Deze module wordt schriftelijk afgenomen in vier uur en bestaat uit twee onderdelen.

  • Een case met open vragen. De kandidaat wordt getoetst op de vaardigheid in het toepassen van het communicatieplanningsproces op een ongestructureerde praktijksituatie.
  • Een artikel over een actueel onderwerp uit de communicatiepraktijk met bijbehorende open vragen.

NIMA B2 Marketingcommunicatie
Om deze module te behalen dien je een marketingcommunicatieplan te schrijven. Dit wordt gepresenteerd en verdedigd tijdens een mondeling examenmoment.

Het marketingcommunicatieplan moet aan de volgende randvoorwaarden voldoen:

  • Minimaal 10 pagina’s A4;
  • Maximaal 25 pagina’s A4, exclusief voorblad, inhoudsopgave en bijlagen;
  • Maximaal 5 pagina’s A4 bijlagen.

Samen met het plan dien je de ‘Verklaring eigen werk’ ingevuld en ondertekend in te leveren.

Het behoort tot de mogelijkheden het plan en/of het examen in het Engels te doen. Wanneer de kandidaat hiervan gebruik wil maken dient dit aangegeven te worden per email bij inschrijving voor het examen. Het mondelinge examen zal echter wel in de Nederlandse taal worden afgenomen.

Locatie
Twee weken voor het examen wordt aan alle inschrijvers de definitieve locatie bekend gemaakt in de schriftelijke oproep die iedereen thuis ontvangt. Schriftelijke examens worden over het algemeen gehouden in de omgeving van Utrecht, mondelinge examens in de omgeving van Amsterdam Zuidoost.

Meer relevante informatie

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X