NIMA B Sales Accountmanager

Wie het NIMA B Sales Diploma heeft, kan – ongeacht de product/marktcombinatie van de organisatie – nationaal en internationaal salesmanager worden. Daarnaast is de salesmanager in staat om een verkoopplan op te stellen en uit te voeren, en leiding te geven aan een verkoopapparaat.

Let op: vanaf 2018 zijn er nieuwe exameneisen van kracht voor NIMA B Sales.
Heb je een examenmodule volgens de vorige (oude) exameneisen behaald, maar nog geen diploma behaald? Geen probleem, deze examenmodule blijft drie jaar geldig. Behaal de volgende examenmodule volgens de nieuwe exameneisen en ontvang alsnog jouw diploma. Je hebt tot en met maart 2018 de mogelijkheid om het examen te herkansen op basis van de oude exameneisen. Vanaf april 2018 worden alleen examens afgenomen volgens de nieuwe exameneisen.

Voor wie?
Het NIMA Sales B Examen is bedoeld voor personen die leiding geven aan (een gedeelte van) een verkoopapparaat. Zij zijn betrokken bij het opstellen van het verkoopplan en moeten dit ook uitvoeren. Je kunt hierbij denken aan accountmanagers, verkoopleiders, areamanagers, managers buitendienst, commerciële teamleiders en productmanagers.

Niveau
Het niveau van het NIMA Sales B Examen is vastgesteld op EQF niveau 6. Dat is vergelijkbaar met HBO niveau, aangevuld met werkervaring. Meer informatie over het niveau vind je hier.

Exameninhoud
Tijdens het examen komt het volgende aan bod:

 • Verkoopprincipes
 • Managementbegrippen
 • Commerciële processen
 • Leiding geven
 • Onderhandelen over de verkoop van producten en diensten
 • Het ontwikkelen en beheren van relaties

Klik op de link hieronder om een pdf te downloaden waarin exact beschreven staat wat verwacht wordt van de kandidaten.

De basis die wordt gelegd in het NIMA Sales A Examen wordt in het NIMA Sales B Examen diepgaander behandeld. Met name op gebieden als verkoopmanagement, verkoopstrategieën, coaching, time-management en commercieel handelen. Het examen bestaat uit twee modules: B1 en B2. De kandidaat kiest binnen beide modules een specialiteit: Accountmanager of Verkoopleider. Het diploma wordt alleen uitgereikt aan kandidaten die geslaagd zijn voor beide examenmodules.

De kandidaat kan zelf bepalen in welke volgorde de beide modules worden afgelegd.

De NIMA Sales B1 module is digitaal en duurt drie uur. Het toetst de theoretische kennis en inzicht van de kandidaat aan de hand van twee onderdelen. De digitale toets wordt in Amersfoort afgenomen.

 • Een praktijksituatie in de vorm van een case met bijbehorende algemene open vragen.
 • Een verdieping op de case met specifieke open vragen voor de twee varianten, namelijk Accountmanager (AM) of Verkoopleider (VL).

De NIMA Sales B2 module wordt mondeling afgenomen en toetst de praktische vaardigheden van de kandidaat. Ga naar ‘online inschrijven’ of www.associatie.nl voor de inschrijfdeadlines. De examinering vindt plaats aan de hand van twee onderdelen:

 • Onderdeel 1: de kandidaat schrijft een verkoop- of accountplan dat wordt gepresenteerd en verdedigd tijdens het mondelinge examen.
 • Onderdeel 2: voor de Accountmanager is dit een behoeftegericht verkoop- en onderhandelingsgesprek. Voor de Verkoopleider is dit een (intern) gesprek met een teamlid (verkoper).

Het verkoop- of accountplan moet aan de volgende randvoorwaarden voldoen:

 • Minimaal 10 pagina’s A4;
 • Maximaal 25 pagina’s A4, exclusief voorblad, inhoudsopgave en bijlagen;
 • Maximaal 5 pagina’s A4 bijlagen.

Het behoort tot de mogelijkheden het plan en/of het examen in het Engels af te leggen. Wanneer de kandidaat hiervan gebruik wil maken dient dit aangegeven te worden per e-mail bij inschrijving voor het examen. Het mondelinge examen zal echter wel in de Nederlandse taal worden afgenomen. Het mondelinge examen vindt plaats in de omgeving van Amsterdam.

Examenafname door de Associatie
NIMA en de Associatie voor Examinering zetten de NIMA A en B Sales examens sinds 1 september 2014 samen in de markt. Door deze bundeling van krachten krijg je voor NIMA A en B Sales examens sinds 2015 direct met de Associatie te maken. Meer informatie is ook terug te vinden op de website www.associatie.nl.

Meer relevante informatie

WordPress Themes
X
X
X