NIMA B Sales Verkoopleider - NIMA

NIMA B Sales Verkoopleider

Wie het NIMA B Sales Diploma heeft, kan – ongeacht de product/marktcombinatie van de organisatie – nationaal en internationaal salesmanager worden. Daarnaast is de salesmanager in staat om een verkoopplan op te stellen en uit te voeren, en leiding te geven aan een verkoopapparaat.

Voor wie?
Het NIMA Sales B Examen is bedoeld voor personen die leiding geven aan (een gedeelte van) een verkoopapparaat. Zij zijn betrokken bij het opstellen van het verkoopplan en moeten dit ook uitvoeren. Je kunt hierbij denken aan accountmanagers, verkoopleiders, areamanagers, managers buitendienst, commerciële teamleiders en productmanagers.

Niveau
Het niveau van het NIMA Sales B Examen is vastgesteld op EQF niveau 6. Dat is vergelijkbaar met HBO niveau, aangevuld met werkervaring. Meer informatie over het niveau vind je hier.

Exameninhoud
Tijdens het examen komt het volgende aan bod:

 • Verkoopprincipes
 • Managementbegrippen
 • Commerciële processen
 • Leiding geven
 • Onderhandelen over de verkoop van producten en diensten
 • Het ontwikkelen en beheren van relaties

Klik op de link hieronder om een pdf te downloaden waarin exact beschreven staat wat verwacht wordt van de kandidaten.

De basis die wordt gelegd in het NIMA Sales A Examen wordt in het NIMA Sales B Examen diepgaander behandeld. Met name op gebieden als verkoopmanagement, verkoopstrategieën, coaching, time-management en commercieel handelen. Het examen bestaat uit twee modules: B1 en B2. De kandidaat kiest binnen beide modules een specialiteit: Accountmanager of Verkoopleider. Het diploma wordt alleen uitgereikt aan kandidaten die geslaagd zijn voor beide examenmodules.

De kandidaat kan zelf bepalen in welke volgorde de beide modules worden afgelegd.

De NIMA B1 Sales  module is digitaal en duurt drie uur. Het toetst de theoretische kennis en inzicht van de kandidaat aan de hand van twee onderdelen.

 • Een praktijksituatie in de vorm van een case met bijbehorende algemene open vragen.
 • Een verdieping op de case met specifieke open vragen voor de twee varianten, namelijk Accountmanager (AM) of Verkoopleider (VL).

De NIMA B2 Sales module wordt mondeling afgenomen en toetst de praktische vaardigheden van de kandidaat. De examinering vindt plaats aan de hand van twee onderdelen:

 • Onderdeel 1: de kandidaat schrijft een verkoop- of accountplan dat wordt gepresenteerd en verdedigd tijdens het mondelinge examen.
 • Onderdeel 2: voor de Accountmanager is dit een behoeftegericht verkoop- en onderhandelingsgesprek. Voor de Verkoopleider is dit een (intern) gesprek met een teamlid (verkoper).

Het verkoop- of accountplan moet aan de volgende randvoorwaarden voldoen:

 • Minimaal 10 pagina’s A4;
 • Maximaal 25 pagina’s A4, exclusief voorblad, inhoudsopgave en bijlagen;
 • Maximaal 5 pagina’s A4 bijlagen.

Het behoort tot de mogelijkheden het plan en/of het examen in het Engels af te leggen. Wanneer de kandidaat hiervan gebruik wil maken dient dit aangegeven te worden per e-mail bij inschrijving voor het examen. Het mondelinge examen zal echter wel in de Nederlandse taal worden afgenomen. Het mondelinge examen vindt plaats in de omgeving van Amsterdam.

Meer relevante informatie

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X