NIMA C - NIMA

NIMA C

Voor wie?
Dit examen is gericht op de commercieel of marketing manager met verantwoordelijkheid op strategisch of beleidsmanagementniveau. Wil je meteen de meest actuele marketingstrategie in je werk kunnen toepassen? Dan is een NIMA C Opleiding een geschikte keuze. Het NIMA C Diploma is hèt bekwaamheidsbewijs voor de strategische marketeer.

Niveau
Het niveau van het NIMA C examen is vastgesteld op EQF niveau 7. Dat is vergelijkbaar met WO/Master niveau. Meer informatie over het niveau vind je hier.

Exameninhoud
In de exameneisen en literatuurlijst staat beschreven wat verwacht wordt van de kandidaten NIMA C ‘nieuwe stijl’. Vanaf 2015 is NIMA C vernieuwd, waarbij naast de inhoud van de exameneisen (de leerdoelen) ook de toelating en de manier van examineren, de examenmodules C1 en C2, zijn aangepast.

Het NIMA C Examen toetst marketingkennis op Master niveau en bestaat uit twee modules: C1 en C2. Het NIMA C Diploma wordt alleen uitgereikt aan kandidaten die geslaagd zijn voor beide modules.

Toelatingstoets
Voordat je aan het NIMA C Examen kunt deelnemen, dien je eerst jouw kennis op NIMA C niveau te hebben getoetst bij een erkende opleider. Je toetst hiermee of je de kennis van hedendaagse commercieel strategische theorieën en technieken en de vaardigheid waarmee je de kennis kan toepassen bij het herkennen, beschrijven, analyseren en oplossen van commercieel strategische vraagstukken, voldoende beheerst.

NIMA C1
De NIMA C1 module is een planbeoordeling aan de hand van het zelfgeschreven strategisch plan nieuwe stijl. Dit plan bestaat uit een analyse en wordt tot en met de strategische opties uitgewerkt. Dit plan is gericht op het oplossen van een commercieel strategisch vraagstuk. Het plan kan digitaal ingeleverd worden via examens@nima.nl.

Aanmelden voor deelname aan het NIMA C1 Planbeoordeling Examen kan hier.

NIMA C2
De NIMA C2 module is een mondeling examen waarbij je het strategisch plan én de uitwerking hiervan verdedigt. Je richt je tijdens deze presentatie op de strategische keuze en de operationele uitwerking hiervan: welke strategische optie heb je gekozen, waarom, hoe implementeer je dit en wat is de fall-back optie?

Belangrijk: Inschrijven voor de NIMA C2 examenmodule (mondeling) is mogelijk wanneer de kandidaat voor de NIMA C1 examenmodule, het strategische plan (van analyse tot de strategische opties), een voldoende heeft gekregen.

Samen met het plan dien je de ‘Verklaring eigen werk’ ingevuld en ondertekend in te leveren.

Het behoort tot de mogelijkheden het plan en/of het examen in het Engels te doen. Wanneer de kandidaat hiervan gebruik wil maken dient dit aangegeven te worden per email bij inschrijving voor het examen. Het mondelinge examen zal echter wel in de Nederlandse taal worden afgenomen.

Toelatingsrichtlijn
Wie het NIMA C Examen wil doen heeft vier jaar relevante werkervaring, waarvan twee jaar in een marketingfunctie op strategisch of beleidsmatig niveau. Kandidaten dienen eerst de NIMA C kennis te hebben getoetst bij een erkende opleider of aan de hand van een erkende toetsing via een NIMA C Opleiding (zie onderaan voor opleiders).

Kandidaten kunnen zich vervolgens voor de C1 module inschrijven. Kandidaten kunnen deelnemen aan de C2 module wanneer de C1 module met een voldoende is afgerond. Het C1 resultaat blijft maximaal drie jaar geldig.

Locatie
Circa twee weken voor het examen wordt aan alle inschrijvers de definitieve locatie bekend gemaakt in de schriftelijke oproep die iedereen thuis ontvangt. Mondelinge examens worden over het algemeen gehouden in de omgeving van Amsterdam Zuidoost.

Meer relevante informatie

WordPress Themes
MENU
NIMA
X
X
X